Život zemřelých je uložen v paměti žijících.

Autor citátu: Cicero Marcus Tullius     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Žít znamená jednat. France Anatole | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek | Detail citátu

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson | Detail citátu

Život vám za úsvitu mateřskou láskou dává slib, který nikdy nedodrží. Když vás po takové lásce nějaká žena obejme a přitiskne k sobě, je to už jenom upřímná soustrast. Romain Gary | Detail citátu

Láska k životu, to je všechno hezké - ale napřed přijde život. John Erskine | Detail citátu

Život je těžkej a žít ho je kolikrát ještě těžší! Kopecká Kateřina | Detail citátu

Je lepší shořet, než vyhasnout. Kurt Cobain | Detail citátu

Život je komedie pro ty, kteří myslí, a tragédie pro ty, kteří cítí. Hugh Seymour Walpole | Detail citátu

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Börne Ludwig | Detail citátu

Počítej se životními zákony, ale buď také vždy připraven na výjimky. Kipling Joseph Rudyard | Detail citátu

Svět je velké jeviště: Přijdeš, odehraješ a odejdeš. Claudius Claudianus | Detail citátu

Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Hugo Victor | Detail citátu

V životě je to jako při šachu. Promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Lidský život není nic jiného než řetězec promeškaných příležitostí. Sokrates | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností. Sigmund Freud | Detail citátu

Smyslem života ženy je láska, smyslem života muže je práce. Jan Saudek | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - čím opravdověji ho budete milovat, tím víc budete trpět. Gabriel Laub | Detail citátu

Život je jeden velký boj,ale stejně z něj nevyvázneme živí... Neznámý autor | Detail citátu

Život je neobratně sestavená hostina, při níž se netrpělivě čeká na předkrm, zatím co kolem přešla v tichu hlavní pečeně. Franz Kafka | Detail citátu

Člověk se nikdy netěší z něčeho tak, jako se těšil na něco. O´Henry | Detail citátu

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku. Září, protože nechtejí oslnit. Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání. Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech. Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi. Lao-c´ | Detail citátu

Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život. Kosík Karel | Detail citátu

Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit. Robert Browning | Detail citátu

Potřebujeme zoufalou situaci, abychom začali dělat to, co chceme? N.N. | Detail citátu

Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čassi vždycky najde. Halley Arthur | Detail citátu

Čas žene vůz. Ale nikdo ho nemůže řídit. Život v něm chvátá jako pasažér. Erich Kästner | Detail citátu

Je-li pravda, právo a spravedlnost na pochodu, pak teprve a skutečně je štěstím žití. Josef Čapek | Detail citátu

Kdo nedovede žít svou zásluhou, sní o tom, že umře cizí vinou. Dušan Radovič | Detail citátu

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer | Detail citátu

I am not a has been, I am a will be. Lauren Bacall | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Pedro Calderón de la Barca | Detail citátu

Lidé by občas potřebovali den volna od života. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Když jsi se narodil(a), tak ty jediný(á) jsi plakal(a) a všichni se smáli. Žij tak, až jednou budeš umírat, aby všichni plakali a ty jsi se smál(a). Neznámý autor | Detail citátu

Když si tak přemýšlím o životě, tak občas nevím jestli už mi skončil nebo teprve začne. Friedrichová Anna | Detail citátu

Pohled není všechno, pohodlí není všechno, peníze nejsou všechno, zdraví není všechno, úspěch není všechno, štěstí není všechno, dokonce ani všechno není všechno. V životě jde o víc než o všechno. Sharon Turner | Detail citátu

Manželství je životní role pro ty, co chtějí hrát divadlo. Odlas Jiří | Detail citátu

Někdy prostě člověk nemůže udělat to co chce, ale to co je správné! Vašutová Adéla | Detail citátu

Můj život nekonečně překračuje hranice uvědomění, jehož kdy mohu o svém životě nabýt. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..