Lidé, kteří spatřují veškerý smysl života jedině v tom, mít se v životě dobře, nedělají nijak dobře životu.

Autor citátu: Josef Čapek     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby. Mark Twain | Detail citátu

Nauč se slzami v očích smát, nauč se pohladit se zavřenou dlaní, nauč se rozdat všechno a nemít nic, pak poznáš, že stojí za to žít. N.N. | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí... Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života. Balzac Honoré de | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Nejdéle nežil ten, kdo se dožil největšího počtu let, nýbrž ten, kdo život nejvíc procítil. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Cílem není malovat život, ale dát život malbě. Bonnard Pierre | Detail citátu

V životě je to jako při šachu: promyslíme plán, ten je však podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Hledám jen poznání sebe sama, toho, co mne naučí dobře zemřít a dobře žít. Michel de Montaigne | Detail citátu

Život je i v abecedě na konci. Laub Gabriel | Detail citátu

Nejlepší lidské okamžiky bývají malých rozměrů, ale duchovně nám vystačí na celý život. Robert Fulghum | Detail citátu

Spal jsem a snil o tom, že život je krása. Probudil jsem se a zjistil, že je to povinnost. Immanuel Kant | Detail citátu

Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím časem? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Lépe by bylo nežít, než nezanechat stopy po svém žití. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví. Gustave Flaubert | Detail citátu

Stěžujeme si na to, jak je život krátký, a přesto děláme všechno proto, aby proběhl co nejrychleji. Francoise D'Aubigné Maintenon | Detail citátu

Pracujte tak jako byste na všechno měli jen jeden den času. Zig Ziglar | Detail citátu

Každý žil tolik, kolik miloval. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Dokud žijeme, žijme naplno.Dum vivimus, vivimus. Seneca Mladší | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Mauriac François Charles | Detail citátu

Rozum člověku říká, aby stál nad přírodou a byl měřítkem všech věcí. Tak si člověk myslí, že je schopen žít a tvořit proti zákonům přírody, a vytváří zmetky. Jean Arp | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - ale važte si ho. Gabriel Laub | Detail citátu

Co je život? Přelud jen, bajka, stín a hříčka pěn, málo váží vrchol štěstí, neb snem celý život jesti. Pedro Calderón de la Barca | Detail citátu

Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Člověk je zodpovědný sám sobě za získání nebo ztrátu svého života. Erich Fromm | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Život sestává z mnoha malých mincí, kdo je umí sbírat, má bohatství. Anouilh Jean | Detail citátu

Velmi krátký a velmi ubohý je život těch, kteří si s velkou námahou opatřují to, co potom s námahou ještě větší udržují. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Nikdy přesně neviš, kdy najdeš a kdy ztratíš... Bulharské přísloví | Detail citátu

Život lidský je už takový, že nikdo se nepouští do činu bez naděje na prospěch pro sebe. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov? Josef Čapek | Detail citátu

Ani s největším uměním bychom nemohli život zřídit tak, jak je. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Čekání je vlastně požár času života. Miroslav Holub | Detail citátu

Ani já, ani nikdo jiný nemůže jít tou cestou za tebe. Musíš po ní jít sám. Walt Whitman | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Život je jako oheň, na začátku plamen, na konci popel. Gruzínské přísloví | Detail citátu

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. William Saroyan | Detail citátu

Být sobecký neznamená žít, jak se nám líbí, ale chtít na jiných, aby žili, jak nám to vyhovuje. Maxim Gorkij | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..