Život je boj o právo na lásku, jejímž plodem je spokojenost se sebou samým.

Autor citátu: Giordano Bruno     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Nic neprospívá tak jako žít v ústraní, málo mluvit s lidmi a mnoho sám se sebou. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Doopravdy mělcí lidé jsou ti, kteří milují jen jednou v životě. Čemu říkají stálost a věrnost, tomu já říkám buď otupělost získaná zvykem, nebo nedostatek obrazotvornosti. Věrnost je pro citový život tím, čím je důslednost pro život rozumný - prostě přiznání neúspěchů. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Život je dost dlouhý, když víš, jak ho prožít. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život je žert. To jsem si vždycky myslel, teď to vím. (nápis na jeho náhrobku) John Gay | Detail citátu

Jak pokračujeme v životě, poznáváme meze svých schopností. Sigmund Freud | Detail citátu

Nikdo se mě neptal jestli se chci narodit, tak ať mi neříká jak mám žít. Neznámý autor | Detail citátu

Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Na ničem, co se stane po dvanáctém roce našeho života, už moc nezáleží. James Matthew Barrie | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek | Detail citátu

Život by byl nesnesitelný, kdybychom nikdy nesnili. To nejlepší na životě je, že v nás vzbuzuje představu čehosi, co v něm vůbec není. Anatole France | Detail citátu

Život kolem nás není možné vtěsnat jednom do ekonomických kategorií. Josef Lux | Detail citátu

Jediným učitelem, kterému se sem tam podaří někoho vychovat, je život. Gabriel Laub | Detail citátu

Žádné vědě se dosud nepodařilo objasnit, co je to život. Schweitzer Albert | Detail citátu

Smysl života spočívá ve vytvoření božího králoství na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrsví, svobody a rozumu. Móhandás Karamčand Gándhí | Detail citátu

V životě dostaneš tolik, kolik dáš. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Všichni lidé nacházejí v životě něco příjemného. A to jim pomáhá dál žít. Právě k tomu se uchylují, když jsou u konce svých sil. Albert Camus | Detail citátu

Život znamená snít. Schiller Johann Christoph Friedrich | Detail citátu

Špatně žijí ti, kteří stále žít začínají. Někteří začínají žít, teprve když mají přestat, a nekteří přestanou žít ještě dříve, než začali. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Cílem není malovat život, ale dát život malbě. Bonnard Pierre | Detail citátu

Všechno je jinak ... Umírající rabi | Detail citátu

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer | Detail citátu

Nemůžeš se učit bruslit, aniž by ses nestal směšným. Led života je kluzký. George Bernard Shaw | Detail citátu

Je jen jedno nepochybné štěstí v životě - žít pro druhého. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Běhej pro život, ale nežij pro běh. Uhlenbruck Gerhard | Detail citátu

Život je pestrý, ale nedokonalý. N.N. | Detail citátu

V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu. Marcel Pagnol | Detail citátu

Život plyne a my ho necháme plynout jako vodu v řece, a teprve když odteče, všimneme si, že už není. Grazia Deledda | Detail citátu

Život lze chápat jen zpětně, žít jej však musíme dopředu. Neznámý autor | Detail citátu

Žij rychle a zemřeš mladý. Přísloví | Detail citátu

Život je jako hra: nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Holé šílenství je žít v nedostatku, abys zemřel jako boháč. Feliks Chwalibóg | Detail citátu

Poznat nesmírnou složitost skutečnosti, to je pro mne věc úcty k životu, která stupňuje v úžas. Čapek Karel | Detail citátu

Když si lidé naříkají na život, je to téměř vždy proto, že od něho žádali nemožné věci. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Žena umí napravovat muže jedině tím, že ho tak dokonale znudí, že muž ztratí vůbec všechen zájem na životě. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Člověk se nesmí pokoušet vstoupit do života druhých proti jejich přání. Mauriac François Charles | Detail citátu

Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být. Henry Ford | Detail citátu

Život se nepíše, život se žije. Josef Čapek | Detail citátu

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude. Schweitzer Albert | Detail citátu

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. G.B.Shaw | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..