Nechte nám víno a ženy, radost a smích. Kázání a sodovku pak na druhý den.

Autor citátu: George Gordon Byron     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Drobné starosti stačí k tomu, aby nám otrávily život, jestliže nemáme velké. Jonathan Swift | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět, je v něm to, co do něho vkládáme. Čapek Josef | Detail citátu

Běhej pro život, ale nežij pro běh. Uhlenbruck Gerhard | Detail citátu

První část života jsem byl učenlivý, druhou třetinu jsem byl úspěšný a třetí třetinu chci být šťastný. Vejvoda Jiří | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Život spočívá v úsilí co nejúčinněji neutralizovat následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Naše poslání v životě není mít úspěch, ale v dobré náladě pokračovat v chybování. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Bez lidí dobré vůle by život byl než nákladné a nebezpečné dobrodružství. Werich Jan | Detail citátu

Kdo se nebojí života, nebojí se ani smrti. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Dokázat žasnout je jedním z darů života. Žít je darem úžasu. Anne Wilson Schaef | Detail citátu

Tragédie života někdy spočívá v tom, že dosáhneme toho, po čem toužíme. Maugham William Somerset | Detail citátu

Jsme tu jen na omezenou dobu. Je na Vás jak ten čas prožijete. Ilgner Miroslav | Detail citátu

Možná jsem nedošel tam, kam jsem původně chtěl, ale myslím, že jsem skončil tam kde jsem potřebovat. Adams Douglas Noël | Detail citátu

Každý den je malý život, každé probuzení je malé narození, každé ráno je malé mládí a každé usínání je smrt. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Skutečně žít, znamená rázně jednat. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Dobro v tomto životě je nadějí pro život věčný. Pascal Blaise | Detail citátu

Na některé události v životě se dlouho připravujeme a když k nim dojde, nechápeme, proč jsme se na ně vlastně tak dlouho připravovali. Eduard Petiška | Detail citátu

Hlavní potíž života je v tom, že člověk musí neustále volit mezi více možnostmi. Georgie Moore | Detail citátu

Život je jako bludište, ale cíl je vždy stejný. Kamulka13 | Detail citátu

Nikdy přesně neviš, kdy najdeš a kdy ztratíš... Bulharské přísloví | Detail citátu

Lidský život má nesmírnou cenu lásky. Vladislav Vančura | Detail citátu

Život se podobá zápasu. Musíš pevně stát a bez zakolísání přijímat nečekané rány. Aurelius Marcus | Detail citátu

Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal. Williams Tennessee | Detail citátu

Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou. George Bernard Shaw | Detail citátu

Člověk, který nechal propást život, je nula. Takový člověk prochází životem bez užitku a když umře, ani pes po něm neštěkne! Dumitru Radu Popescu | Detail citátu

Je třeba víc životu dát, než ho urychlovat. Gándhí Móhandás Karamčand | Detail citátu

Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou. Albert Schweitzer | Detail citátu

Ať osud do mne sebevíce bije, ať sebevíc mě raní, čím více strádám, tím více plápolám. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

V životě směřujeme ke dvěma věcem. Nejprve jdeme za tím, po čem toužíme a potom si toho užíváme.Toho druhého dosahují jen ti nejmoudřejší. Smith Logan Pearsall | Detail citátu

Potřebujeme zoufalou situaci, abychom začali dělat to, co chceme? N.N. | Detail citátu

Nic nevědět, to je nejpříjemnější život. Latinská přísloví | Detail citátu

Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. Franz Kafka | Detail citátu

Den má 86400 vteřin. Tedy 86400 okamžiků. Proč lidé, kteří nemají čas, obvykle udělají tam málo práce? Nerozumějí okamžikům. Milan Zelený | Detail citátu

Není nic poučnějšího, než rána do hlavy. Člověk aspoň zjistí, že do ní může dostat. Miler Jakub | Detail citátu

Život je tak krásnej, protože každý den je originál. N.N. | Detail citátu

Každý život má svou velikost. Heinrich Heine | Detail citátu

Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Žij naplno, protože nevíš co bude zítra. N.N. | Detail citátu

Lidé si komplikují život každodenním pachtěním, ve snaze si život usnadnit (vytvořit si lepší životní podmínky). Novotný Jiří | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..