Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života.

Autor citátu: Balzac Honoré de     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Nikdo ještě na své smrtelné posteli neřekl, že by si přál strávit více času v práci. Paul Tsongas | Detail citátu

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J.W. Gardner | Detail citátu

Život je řada po sobě následujících lekcí, kteréčlověk musí prožít aby jej pochopil. Emerson Ralph Waldo | Detail citátu

Život je jako jazzová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde. Armstrong Louis | Detail citátu

Žena nás zamíchává do života. Morgenstern Christian | Detail citátu

Od pekla nebo nebe nás dělí jenom život a to je nejzranitelnější věc na světě. Pascal Blaise | Detail citátu

Člověk žije opravdový život, je-li šťasten štěstím druhých. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Obětovat svůj život, své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou nutností, nikoli naplněním věčného zákona životního. Ruskin John | Detail citátu

V životě je nanejvýš užitečné, aby ničeho nebylo příliš. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Jediný prostředek, jak život snést - považovat ho za krásný. John Lennon | Detail citátu

Když se člověk opravdu rozhodne něco udělat, čas se vždycky najde. Arthur Halley | Detail citátu

Jsou dvě tragédie v životě. Jedna je, když nedostaneme, po čem srdce touží, a ta druhá, když to dostaneme. George Bernard Shaw | Detail citátu

Naučil jsem se příliš od života neočekávat. V tom je tajemství každého opravdového pokoje. Shaw George Bernard | Detail citátu

Vzpomínat na vše je ztráta času, přemýšlet o budoucnosti též, zbývá se jen ohlédnout na přítomnost, která plyne dál a jež už se stává minulostí. Grünwald Richard | Detail citátu

Dokud žijeme, učme se, jak žít. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Žijeme stále pro budoucnost - věčné ladění, a koncert nezačíná nikdy. Börne Ludwig | Detail citátu

Život je boj bez vítěze. Odlas Jiří | Detail citátu

Kdo si ustavičně obléká cizí životy, jeho vlastní mu sežerou moli. Jiří Žáček | Detail citátu

Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme. Seneca | Detail citátu

Život je příliš krátký, aby byl nicotný. Přesto jsme zklamáni, že právě taková většina našeho života je. T.A.Harris | Detail citátu

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer | Detail citátu

Život plyne a my ho necháme plynout jako vodu v řece, a teprve když odteče, všimneme si, že už není. Grazia Deledda | Detail citátu

Nejprve se cítíte mladý, pak silný a nakonec starý. Delon Alain | Detail citátu

Život si nekoupí nikdo, však užívat může ho každý. Lucretius Titus Carus | Detail citátu

Umřít - na tom nic nového není, ani žít ovšem není novější. Sergej Alexandrovič Jesenin | Detail citátu

Každý den je jen jednou za život. N.N. | Detail citátu

Lidský život začíná na rubu zoufalství. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit. Robert Browning | Detail citátu

Někteří lidé si užívají života, ale většinou si život užívá lidí. Odlas Jiří | Detail citátu

Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé. Dalajlama | Detail citátu

Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím časem? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Zemřít znamená žít nový život. Kačí | Detail citátu

Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem. Marcel Achard | Detail citátu

V životě směřujeme ke dvěma věcem. Nejprve jdeme za tím, po čem toužíme a potom si toho užíváme.Toho druhého dosahují jen ti nejmoudřejší. Smith Logan Pearsall | Detail citátu

Žít znamená bojovat. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě. Démokritos | Detail citátu

Každý dobře prožitý život, je druhý život. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Občas se musíme vzát něčeho co máme rádi, pro to, pro co žijeme. Hadraba Jaroslav | Detail citátu

Fantazie neumí počítat. A cit čísly nezesílí. Počítá vždy jen do jedné. Do jedné, - ale to stačí, když to člověk skutečně cítí. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..