Láska k ženám mnoho poskytuje, ale ženy nám mnoho berou.

Autor citátu: Guillaume Apollinaire     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Člověk si musí v lásce dělat vytrvale reklamu. Jean Dutourd | Detail citátu

Kdyby i člověk všeho se nasytil, lásky se nikdy nenasytí. Božena Němcová | Detail citátu

Láska je manželství duší. Elizabeth Browningová | Detail citátu

Láska není odměna, ale výměna lásky za lásku. Benito Pérez Galdós | Detail citátu

Láska je jako otevřená láhev od sodovky. Vyprchá dříve, než se stačíte napít. Twain Mark | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Jak dobré je milovat a nevyčerpatelně věřit. Romain Rolland | Detail citátu

Láska každé generace má jiný ženský tvar. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Každý žil tolik, kolik miloval. Tolstoj Lev Nikolajevič | Detail citátu

Láska je slavík - a slavíci mají tu zvláštnost, že v tmavém listoví zákazu klokotají daleko půvabněji než na otevřené silnici povinnosti. Johann Nepomuk Nestroy | Detail citátu

Jen díky lásce se život udržuje a postupuje vpřed. Ivan Sergejevič Turgeněv | Detail citátu

Láska je škola utrpení. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Kant Immanuel | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest. Achard Marcel | Detail citátu

Opravdová láska bojuje, ale nežárlí. Denis Diderot | Detail citátu

Tajemství lásky je větší než tajemství smrti. Oscar Wilde | Detail citátu

V lásce končí všechny cesty stejně - rozčarováním. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska se podobá neočekávaně ulovené opici. Stroupežnický František | Detail citátu

Láska a církev vyžadují krásných přikrývek na své oltáře. Honoré de Balzac | Detail citátu

Jediná pravá láska je na první pohled, druhý pohled rozptyluje. Israel Zangwill | Detail citátu

Co nám udělá stáří, když jsme dva. Stendhal | Detail citátu

Společné věci činí vztahy příjemnými, ale zajímavými je činí drobné rozdíly. N.N. | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. Sandová George | Detail citátu

Dát někomu své srdíčko a nemilovat, to je jako půjčit si peníze a nesplácet je. Jarošová Natálie | Detail citátu

Láska se rodí z nekonečné touhy učinit pomíjivost věčností. Ramón Gómez de la Serna | Detail citátu

Zkušenost v lásce je jen fikce, protože velká láska vylučuje jakoukoliv zkušenost. Georg Foerster | Detail citátu

Láska by měla být v životě člověka tak velkou stavbou, že s ní nebude nikdy hotov. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Láska je pavučina. Jí se nelze vyhýbat, aniž bychom v ní nakonec neuvízli. Friedrich von Bodenstedt | Detail citátu

První podmínkou lásky k ženě je souhlasit s jejíma očima. Burns Robert | Detail citátu

Počínající láska je tak hezká, dojemná, i když je nízká. V počáteční, v každé, je vznešená záře. Je to pokaždé stejný zázrak jako stvoření světa. Jean Dutourd | Detail citátu

Milovat každého je totéž, jako nemilovat nikoho. Antal Stašek | Detail citátu

To, co pohání svět vpřed není láska, ale pochybnost o ní. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska, která se kupuje, má vždy tatáž oslovení - ta která se prodává, tytéž způsoby. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany! Jsou to : sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Aldington Richard | Detail citátu

Láska z vděčnosti je nejhorší druh lásky, protože si nikdy nejsme jisti, za jak dlouho se změní v nenávist. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Život bez hříchů je jako život bez lásky. Bianka | Detail citátu

Láska je v přírodě všudypřítomná jako pohnutka, i jako odměna. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Krásné je všechno na co se díváme s láskou. Morgenstern Christian | Detail citátu

Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost. Zeyer Julius | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..