Manželstvím končí každá láska.

Autor citátu: Balzac Honoré de     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Lidé se rozcházejí kvůli tomu, kvůli čemu se do sebe zamilovali. Americké přísloví | Detail citátu

Ptali se zamilovaného: "Proč pláčeš?" Odpověděl: "Abych se nesmál." Turecká přísloví | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Láska je nejgeniálnější myšlenka srdce. Paul Gauguin | Detail citátu

Láska ze soucitu je vlastně jen ranou z milosti. Albert Camus | Detail citátu

I slzy se dokáží smát,i úsměv se naučí brečet Karel Peter | Detail citátu

Nic není schopné vyléčit lásku kromě nezpůsobilosti. Samuel Butler | Detail citátu

Velmi prudce zamilovaní bývají obvykle zamlklí. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě. Němcová Božena | Detail citátu

Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho! Norská přísloví | Detail citátu

Láska je jak vítr. Nevidíš ji ale cítiš. Marcus Aurelius | Detail citátu

Láska je ctnost a vášeň zároveň. Milovat však nelze ze ctnosti, ale z vášně. Assissi St. Aegidius d´ | Detail citátu

Kdo neuchvátí ženu silně a mocně, na toho ona nedbá, ani ho nemiluje. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska je touha ploditi v kráse. Platón | Detail citátu

Láska jedněch je jiným nepochopitelná, jejich věrnost ještě méně. Ernest Hemingway | Detail citátu

I když bereme v úvahu, že láska netrvá stále, přece nade vším vítězí. Claude Achille Debussy | Detail citátu

Láska umírá na nedostatek péče stejně jako květina, strom nebo keř. Zig Ziglar | Detail citátu

Láska a přátelství je vzájemná ozvěna - jen co dáváš, se vrací zpět. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

You can never do a kindness too soon because you never know how soon it will be too late. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Láska je z poloviny kráter a z druhé poloviny koupel v rozvířené vroucí vodě. Ernest Hemingway | Detail citátu

Kdyby láska umřela, zpustli bychom docela. Tma stínu by po nás zbyla, bez života, bez těla. Karel Boušek | Detail citátu

Hledejme své světlo ve svých citech. V nich je uloženo teplo, které má v sobě mnoho jasu. Joubert Joseph | Detail citátu

Co je láska? Potřeba vyjít ze sebe. Charles Baudelaire | Detail citátu

Šílenství nikdy nejde tak daleko, aby se člověk zamiloval do paprsku, který se mihne na obzoru. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Žhavá láska brzy zhasne. N.N. | Detail citátu

Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém. Charles Dickens | Detail citátu

Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci. Heinrich Böll | Detail citátu

Nehřeší ten, kdo hřeší z lásky. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Znovu milovat znamená, že se srdce vysmívá rozumu. Bonville de Theodore | Detail citátu

Pro lásku by člověk dokázal i zemřít. Pro život se narodil! Neznámý autor | Detail citátu

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat. Paul Claudel | Detail citátu

Milovat znamená nalézt a dovršit sebe sama v něčem mimo sebe. Chardin Pierre Teilhard de | Detail citátu

Láska každé generace má jiný ženský tvar. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Není vítězem, kdo bojoval a zvítězil. Ale ten, kdo miloval, zrazen byl a odpustil. Neznámý autor | Detail citátu

Láska má všechny vegetační schopnosti, ale jen v srdci ženy dozrává. Henry Bordeaux | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Milovat a být rozumný nemůže ani bůh. Publilius Syrus | Detail citátu

Kdyby i člověk všeho se nasytil, lásky se nikdy nenasytí. Božena Němcová | Detail citátu

Sluneční paprsky dopadají všude rovnoměrně, ale jen když je soustředíte zvětšovacím sklem, mohou zapálit suchou trávu. Dilgo Khjence | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Charles Baudelaire | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..