Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat.

Autor citátu: Arndt Ernst Moritz     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska jako pouhý akt, nic předtím ani potom, to se mi zdá jako vrchol nudy. Láska zbavená slov, sladkých doznání, oklik, nadějí a zklamání nemá v mých očích nejmenší cenu. Jean Dutourd | Detail citátu

Nikdy nemůžeme milovat ty, jimž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského co tíží mysl a srdce. Maurois André | Detail citátu

Je spousta věcí na světě, které nikdy nepochopím. Na prvním místě je žena. Karel Dlouhý | Detail citátu

Popálit se o lásku je stejné jako popálit se o oheň, ale zlomit někomu srdce je jako do jeho srdce zabodnout nůž. Mílková Jiřina | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi: než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Moucha, štěnice a člověk jsou jedinými živočichy, kteří milují v každém období. Pitigrilli | Detail citátu

Abys byl milován, miluj! Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat. Paul Claudel | Detail citátu

Krásné je všechno na co se díváme s láskou. Morgenstern Christian | Detail citátu

Láska ubírá ducha těm, kdo ho mají a dodává ho těm, kteří ho nemají. Diderot Denis | Detail citátu

Jestliže se moc milujete a ještě vám něco schází, pak se milujete málo! Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Láska má býti požitkem, nikoli mukou. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Jsou lidé, kteří se méně stydí za hrubé projevy nenávisti než za sebemenší projevy lásky. Jean Paul | Detail citátu

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti. Stendhal | Detail citátu

Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

I slzy se dokáží smát,i úsměv se naučí brečet Karel Peter | Detail citátu

Je pouze jeden originál lásky, ale na tisíc různých kopií. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska k ženám je vždy živočišná. Jen láska k ženě je božská. Alphonse Daudet | Detail citátu

Láska je škola utrpení. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Láska - to je nadání pro pokoru a odpuštění. Ernst Moritz Arndt | Detail citátu

Jsem šťasten, neboť jeji kroky se blíží. Třebaže jde oklikou. N.N. | Detail citátu

Vše, oč usilujeme, děláme jenom za tím účelem, abychom dokonaleji milovali. Myslíme, učíme se, pracujeme i odpočíváme právě proto, aby smysl našeho poslání na světě, to je láska, byl plnější. Giacomo Casanova | Detail citátu

Umět milovat předpokládá dvojí - umět přehlížet nedostatky toho druhého a umět mu odpouštět viny. Jeremy Bentham | Detail citátu

Pochybujte si, jak chcete, o bytosti, která vás miluje, ale nikdy nepochybujte o lásce samotné. Alfred de Musset | Detail citátu

S láskou se beztrestně nežertuje. August Strindberg | Detail citátu

Láska je tvoření společného, jenž není totožné. Georges Braque | Detail citátu

Láska nás činí mocnými vůči druhým, avšak bezmocnými vůči sobě. André Brie | Detail citátu

Láska je bezvýhradná touha být bezvýhradně milován. Allen Ginsberg | Detail citátu

Mužova láska a jeho život není totéž, ženina láska je její celá existence. Byron George Gordon Noel | Detail citátu

Když milujeme, býváme pověrčiví. Anatole France | Detail citátu

Nemá-li člověk to, co miluje, musí milovat to, co má. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že se nám líbí právě ten, kdo je pro ostatní nezajímavý. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Rozejdi se dokud máš s kým. Polívka Bolek | Detail citátu

Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence. Erich Fromm | Detail citátu

Lásku mou, běda, už žádná bylina nemůže zhojit. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Umění lásky je téměř výlučně dílem ženy. František Xaver Šalda | Detail citátu

Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá. Stendhal | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..