Další citáty pro téma láska

Byli jsme dva a měli jen jedno srdce. Villon Francois | Detail citátu

Láska by měla být něžnou hrou citů, nikoliv násilným používáním těl. Lucas Durtain | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

Každý je tak trochu ignorant, ovšem každý v něčem jiném. Eleanor Roosevelt | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Mile Tě překvapí chvíle, která už neměla přijít. Horatius | Detail citátu

Láska je nejstarší a nejušlechtilejší božství, prazdroj ctnosti. Platón | Detail citátu

Sluneční paprsky dopadají všude rovnoměrně, ale jen když je soustředíte zvětšovacím sklem, mohou zapálit suchou trávu. Dilgo Khjence | Detail citátu

Jak často člověk lituje, že miluje aniž si může pomoci. Achard Marcel | Detail citátu

Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě, než horlivě usilovat o spásu všech lidí. Dag Hammarskjold | Detail citátu

Když člověk opravdově miluje a cítí opravdové přátelství, pak o lásce a přátelství nehovoří. Ryzí city neznají mnoho slov. Boris Nikolajevič Polevoj | Detail citátu

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže. Paul Jean | Detail citátu

Láska je příliš drahá věc. Přišel-li jsi k ní lacino, oklamal jsi sám sebe. Graham Greene | Detail citátu

Láska smyslná je láska, která jedině má smysl. Oldřich Fišer | Detail citátu

Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Albert Einstein | Detail citátu

Rozumný člověk nemiluje proto, že je to pro něj výhodné, ale proto, že v lásce nachází štěstí. Blaise Pascal | Detail citátu

Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého. Karel Havlíček Borovský | Detail citátu

Teď teprve chci žít pro někoho drahého, teď teprv miluji, teď je život nádherný a cenu má každý den a žádný nesmí býti ztracen. Glazarová Jarmila | Detail citátu

Jaké štěstí být milován. A ještě větší štěstí milovat. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Je to nepatrné, co milencům v cestu se staví. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Amor, když do srdce vnik, divoce zmítá se v něm. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Není zamilován ten, kdo nemiluje trvale. Euripidés | Detail citátu

Láska jako pouhý akt, nic předtím ani potom, to se mi zdá jako vrchol nudy. Láska zbavená slov, sladkých doznání, oklik, nadějí a zklamání nemá v mých očích nejmenší cenu. Jean Dutourd | Detail citátu

Srdce má své sídlo v člověku vedle duše s níž po celý život neudržuje dobré sousedské vztahy. František z Assisi | Detail citátu

Láska má takovou sílu, že hory přenáší, ale ne, aby jedna jeden lidský život vydržela! Odlas Jiří | Detail citátu

Láska je rozkoš, ale působí bolest. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne. Žáček Jiří | Detail citátu

Láska mě dojímá, ovšem ani ne tak k rozkoši jako k pláči. Jacques Deval | Detail citátu

Láska je slepá, ale manželství ji navrátí zrak. Courteline George | Detail citátu

Láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě. Buddha | Detail citátu

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. Pierre Corneille | Detail citátu

Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná. Pearl Bucková | Detail citátu

Každý v sobě nosí malý hřbitov těch, které miloval. N.N. | Detail citátu

Milovat je snadné. To nesnadné na lásce je jen to, aby nás na oplátku někdo miloval. Vincent van Gogh | Detail citátu

Člověka nepoznáš, pokud měsíc nechodíš v jeho mokasínách. Indiánské přísloví | Detail citátu

Tajemství lásky je větší než tajemství smrti. Oscar Wilde | Detail citátu

Po celém světě vidíme důkazy zaslepení, a přesto nechceme prohlédnout, zaslepení je společné všem lidem. T.A.Harris | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..