Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život.

Autor citátu: Andersen Hans Christian     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Jsou dvě tragédie v životě. Jedna je, když nedostaneme, po čem srdce touží, a ta druhá, když to dostaneme. George Bernard Shaw | Detail citátu

Celý život je vlastně svazek spousty neslučitelných pravd. Jean Dutourd | Detail citátu

Nenosím hodinky, protože vždy vím, že je teď a teď je tehdy, když bych to měl udělat. Steve Mariucci | Detail citátu

Někteří lidé si mylně myslí, že si užívají života. Jak ale mohou žít, když nevědí co je život? Novotný Jaroslav | Detail citátu

Obětovat svůj život - své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou nutností, nikoli naplněním věčného zákona životního. John Ruskin | Detail citátu

Život spočívá v úsilí co nejúčinněji neutralizovat následky hloupostí, kterých se člověk kdysi dopustil. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Člověk se nikdy netěší z něčeho tak, jako se těšil na něco. O´Henry | Detail citátu

Jen ty největší lodě doplují do přístavu, když je bouře rozhoupou na vlnách oceánu. Friedrichová Anna | Detail citátu

V životě dostaneš tolik, kolik dáš. Michael LeBoeuf | Detail citátu

Staňte se někomu nezbytným a nikomu nestěžujte život. Ralph Waldo Emerson | Detail citátu

Doopravdy mělcí lidé jsou ti, kteří milují jen jednou v životě. Čemu říkají stálost a věrnost, tomu já říkám buď otupělost získaná zvykem, nebo nedostatek obrazotvornosti. Věrnost je pro citový život tím, čím je důslednost pro život rozumný - prostě přiznání neúspěchů. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Život je i v abecedě na konci. Gabriel Laub | Detail citátu

Je lepší shořet, než vyhasnout. Kurt Cobain | Detail citátu

Život není k zábavě. K trýzni, k okouzlení, úžasu ano. Josef Čapek | Detail citátu

Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na jiný život. Jonathan Swift | Detail citátu

Nikdo se mě neptal jestli se chci narodit, tak ať mi neříká jak mám žít. Neznámý autor | Detail citátu

Každý si přeje dlouho žít, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift | Detail citátu

Při otázkách na smysl života odpovídejte skutky. Frankl Viktor Emil | Detail citátu

Naše žízeň po přežití v budoucnu nám bere schopnost žít v přítomnosti. Čuang-C | Detail citátu

Když jsi se narodil(a), tak ty jediný(á) jsi plakal(a) a všichni se smáli. Žij tak, až jednou budeš umírat, aby všichni plakali a ty jsi se smál(a). Neznámý autor | Detail citátu

Doufám v žití, ale jsem připraven umřít. William Shakespeare | Detail citátu

Utrpení - to je život. Bez utrpení jaké by v něm bylo potěšení? Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Někdy i žít je statečným činem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život nám byl dán k práci, lásce a zušlechtění. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět. Je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek | Detail citátu

Život je krátký. Tak běž a žij! Neznámý autor | Detail citátu

Nic v životě nemusí být jen a jen takhle a ne jinak. William Saroyan | Detail citátu

Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Život je řada po sobě následujících lekcí, kteréčlověk musí prožít aby jej pochopil. Emerson Ralph Waldo | Detail citátu

Nesmíme klást život příliš vysoko, ale nesmíme ho zařadit mezi nepatrné záležitosti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život nás požírá, my život utrácíme - kdo z nás bude s tím druhým dříve hotov? Josef Čapek | Detail citátu

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. Bergson Henri | Detail citátu

Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí po této zemi, má nějaké povinnosti k životu. Ernest Hemingway | Detail citátu

Žij naplno, protože nevíš co bude zítra. N.N. | Detail citátu

Užívej dne - možná je tvůj poslední. N.N. | Detail citátu

Tajemství úspěchu v životě není dělat co se Vám líbí, ale nacházet zalíbení v tom, co děláme. Edison Thomas Alva | Detail citátu

Život zemřelých je uložen v paměti žijících. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Život je boj bez vítěze. Odlas Jiří | Detail citátu

Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje v zápětí. Sigmund Freud | Detail citátu

Život lidský je tak složitý, že život člověka je proti tomu úplný hadr. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..