Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě.

Autor citátu: Démokritos     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Neříkejte, že nemáte dost času. Máte k dispozici úplně stejně hodin denně, kolik měl Michaelangelo, Kryštof Kolumbus, T.A.Edison, Albert Einstein nebo Winston Churchill. Brown H. Jackson | Detail citátu

Žádný člověk nepřichází na svět hotový. Ve svém životě (ať je jakýkoliv) se nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Bělinskij Vissarion Grigorjevič | Detail citátu

Život je dlouhý dost, když víš jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J.W. Gardner | Detail citátu

Všechno v životě je pouze dočasné. Storm Theodor | Detail citátu

Život je nemocnice, v níž každý pacient je posedlý touhou změnit postel. Baudelaire Charles | Detail citátu

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat. Fridrich II. Veliký | Detail citátu

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Blbci žijí veseleji, neboť vždy mají více důvodů k smíchu než lidé moudří a přemýšliví. Gustave Flaubert | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Alexandr Nikolajevič Ostrovskij | Detail citátu

Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost. Michel de Montaigne | Detail citátu

Jestli chceš žít, nenechávej si svůj život pro sebe. Život musí dosahovat k jiným břehům a zavlažovat jiné země. Michel Quoist | Detail citátu

Každé individuum si musí samo a bez zastoupení osvojit kulturu a žít svůj život. Kosík Karel | Detail citátu

Život dokáže být občas milý, ale dělá to nerad. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk se nikdy netěší z něčeho tak, jako se těšil na něco. O´Henry | Detail citátu

Není důležité, co s námi život udělá, ale co my uděláme s životem. Gerhard Uhlenbruck | Detail citátu

Dokud žijeme, učíme se žít. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Je lepší shořet, než vyhasnout. Kurt Cobain | Detail citátu

Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života. Balzac Honoré de | Detail citátu

Nikdo nemá víc než jeden život. Je však mnoho lidí, kteří kromě svého života utrácejí i několik cizích. Dušan Radovič | Detail citátu

Život je jedna zkouška z bobříka odvahy. Odlas Jiří | Detail citátu

Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky. F.A.Mauriac | Detail citátu

Všichni živí tvorové kromě člověka vědí, že hlavní smysl života spočívá v jeho užívání. Butler Samuel | Detail citátu

Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti. Anatole France | Detail citátu

Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Život nemá žádnou povinnost dát nám to, co od něj očekáváme. Margaret Mitchellová | Detail citátu

V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít. A potkat se jednou a najít se navždy. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Pracujte tak jako byste na všechno měli jen jeden den času. Zig Ziglar | Detail citátu

Cílem života je rozvíjení naší vlastní osobnosti, dokonalá realizace naší přirozenosti: právě proto existujeme. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Život je tak krásnej, protože každý den je originál. N.N. | Detail citátu

Nikdo se mě neptal jestli se chci narodit, tak ať mi neříká jak mám žít. Neznámý autor | Detail citátu

Žít je jako milovat - všechen rozum je proti tomu a všechen zdraví instinkt je pro. Samuel Butler | Detail citátu

Hodnoty bytí spočívají z veliké části v tom, jak vroucně jsme je schopni je prožívat. Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět, je v něm to, co do něho vkládáme. Čapek Josef | Detail citátu

Fosterův zákon: Jediní lidé, kteří nacházejí to, co v životě hledají, jsou notoričtí šťouralové. Murphy | Detail citátu

Zemřít znamená žít nový život. Kačí | Detail citátu

Je dobré nikoli pouze žít, nýbrž dobře žít. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život - jako vlastní historický román. Längle Alfried | Detail citátu

Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby, však nehte mi život - a jsem spokojen. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Život nás dohání k mnoha dobrovolným činům. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..