S city je to v mém životě stejné jako u toho Angličana, který se dostal do finanční tísně. Ačkoliv měl stolibrovou bankovku, na tom místě kde byl, nemohl mu nikdo rozměnit.

Autor citátu: Ellen Keyová     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Obětovat svůj život, své štěstí, je vždy pouze smutnou a výjimečnou nutností, nikoli naplněním věčného zákona životního. Ruskin John | Detail citátu

Dokázat žasnout je jedním z darů života. Žít je darem úžasu. Anne Wilson Schaef | Detail citátu

Každý musí umřít, ne každý však skutečně žije. N.N. | Detail citátu

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech. N.N. | Detail citátu

Na cestě nechť tě provází souputník, v životě soucit. Japonská přísloví | Detail citátu

Once we discover how to appreciate the timeless values in our daily experiences, we can enjoy the best things in life. Harry Hepner | Detail citátu

Člověk je to, v co věří. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí. Remarque Erich Maria | Detail citátu

Usilujme o to, abychom ve srovnání s ostatními vedli život lepší, nikoli protichůdný. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Zbytečný život je předčasná smrt. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život je nanic! Chceme svoje peníze zpět. Rudolf Leonhard | Detail citátu

Kdo nejde vpřed, jde vzad: neexistuje nehybný stav. Bělinskij Vissarion Grigorjevič | Detail citátu

Nejdéle nežil ten, kdo se dožil největšího počtu let, nýbrž ten, kdo život nejvíc procítil. Jean Jacques Rousseau | Detail citátu

Life is what happens to you while you are busy making other things. John Lennon | Detail citátu

Je nutno jíst, abys žil, ne však žít, abys jedl. Jules Laforgue | Detail citátu

Žádný člověk nepřichází na svět hotový. Ve svém životě (ať je jakýkoliv) se nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Bělinskij Vissarion Grigorjevič | Detail citátu

Čím jasněji oheň hoří, tím rychleji uhasíná. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Úcta k životu je nejvyšší instance. Albert Schweitzer | Detail citátu

Nejveseleji žije ten, kdo umí sám sebe napálit. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

Umění žít není umění hrát s dobrou kartou, ale umění sehrát se špatnou kartou dobrou hru. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Život jde kupředu - kdo mu nestačí, zůstává osamocen. Maxim Gorkij | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Na mnoha pomnících by mělo stát: zemřel ve třiceti, pohřben v šedesáti letech. Lichtenberg Georg Christoph | Detail citátu

Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme. Alan Lakein | Detail citátu

Věkový apartheid je stejně nebezpečný jako kterýkoliv jiný. Moudrost není vlastnost vyhrazená starcům. Jaromír Štetina | Detail citátu

Život je jako oheň, na začátku plamen, na konci popel. Gruzínské přísloví | Detail citátu

Kdekoli začíná hledání pravdy, začíná život. Kdekoli přestává toto hledání, život přestává. John Ruskin | Detail citátu

Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Život nemá žádnou povinnost dát nám to, co od něj očekáváme. Margaret Mitchellová | Detail citátu

Každý dobře prožitý život, je druhý život. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Nejlepší potěšení, největší radost v životě - cítit se potřebným a blízkým lidem. Gorkij Maxim | Detail citátu

Život je jako jízda na kolotoči. Dny rychle ubíhají pořád dokola, a když se někdy na chvíli zastavíme, tak se nám z toho točí hlava. Lech Przeczek | Detail citátu

Život brzo skončí a pak nám nikdo nedá nic za to, jestli jsme byli smutní nebo veselí. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Den má 86400 vteřin. Tedy 86400 okamžiků. Proč lidé, kteří nemají čas, obvykle udělají tam málo práce? Nerozumějí okamžikům. Milan Zelený | Detail citátu

Život je boj o právo na lásku, jejímž plodem je spokojenost se sebou samým. Giordano Bruno | Detail citátu

Život je velmi krásný a velmi těžký - a právě proto nesmí v nás býti špatný. Josef Čapek | Detail citátu

Ať žiješ sebedéle, prvních dvacet let je nejdelší polovina tvého života. Robert Southey | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..