Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Je to osoba, s kterou se odvažujete být sám sebou.

Autor citátu: Crane     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma přátelství

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska ze síly, rozkoše a hrůzy. André Maurois | Detail citátu

Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Dnes žijeme tisíce kilometrů od sebe, on ví a já vím. A naše srdce se přesto usmívají. Robert Fulghum | Detail citátu

Měj s přítelem raději strpení, než abys ho ztratil. Arabská přísloví | Detail citátu

Každý člověk je zrozen pro druhého. Africké přísloví | Detail citátu

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Bez důvěry není přátelství. Epikúros | Detail citátu

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Radost ze štěstí přátel není projevem našeho dobrého srdce ani přátelství, nýbrž naděje, že přijde řada i na nás, nebo že si z toho jejich štěstí budeme moci kousek uloupnout. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Starost je vzácný poklad, který ukazujeme jen přátelům. Madagarská přísloví | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska ze síly, rozkoše a strachu. Maurois André | Detail citátu

Někdy si na přátele naříkáme jen proto, abychom předem ospravedlnili, že je opustíme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Sklon považovat za nepřítele každého, kdo nás kritizuje, pramení mimo jiné z toho, že kritika zatěžuje kladné sebehodnocení a zraňuje je sebeláskou. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Opravdový přítel je ten, kdo Ti nabídne ruku a dotkne se Tvého srdce. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Přátelské služby se neúčtují. České přísloví | Detail citátu

Skutočný priateľ sa nespozná podľa toho, koľko času so mnou strávil, ale podľa toho, koľko ho obetoval, aby mi niečo dal.. Andrej Ivan | Detail citátu

Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Dobrého přítele si važ daleko víc než peněz. Italské přísloví | Detail citátu

Největší ozdobou domu je ošlapaný práh. Slovanské přísloví | Detail citátu

Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem. Francis Bacon | Detail citátu

Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Přátelství je plavidlo, které v pěkném počasí unese dva, ale při zlém počasí jen jednoho. N.N. | Detail citátu

Ach milí přátelé! Přátelé neexistují. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit. Francisco de Goya | Detail citátu

Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Málo přátelství by obstálo, kdyby každý věděl, co o něm za zády říká jeho přítel. Blaise Pascal | Detail citátu

Přátelé, říká se, jsou zloději času. Francis Bacon | Detail citátu

Přátelé mají mít přednost před králi. Voltaire | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu. Cicero Marcus Tullius | Detail citátu

Posvátný cit přátelství je tak sladké a stálé a loajální a trvalé povahy, že vydrží po celý život, pokud nejde o peněžní půjčku. Mark Twain | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabské přísloví | Detail citátu

Přátelství je slunce, co nikdy nezapadá. N.N. | Detail citátu

Přátelství je láska bez křídel. George Gordon Byron | Detail citátu

Myslím, že absolutně nejbáječnější v životě je pocit, že vás někdo potřebuje. Schreiner Olive | Detail citátu

Přátelé jsou jako andělé nedovolí nám spadnout i když ztratíme křídla. Kavanová Sabina | Detail citátu

Haň tak, jako by ses brzy měl stát přítelem. Periandros | Detail citátu

Běžné je označení přátelé, ale věrnost je vzácná. Phaedrus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..