Kdo půjčuje, za vlastní peníz si nepřítele kupuje.

Autor citátu: Německá přísloví     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. Francesco Petrarca | Detail citátu

Netrpím přátelé, jenom existovat mi dělá jisté potíže. Bernard Le Bouvier de Fontenelle | Detail citátu

V přátelství není horší nákazy nežli lichocení. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

S přáteli je dobré mít krátké účty a dlouhá přátelství. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Stejné smýšlení plodí přátelství. Démokritos | Detail citátu

S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet. Twain Mark | Detail citátu

Přátelství je láska bez křídel. Francouzské přísloví | Detail citátu

V nouzi poznáš přítele, s přítelkyněmi se rozluč. N.N. | Detail citátu

Přátelé nás kazí, přimhuřují nad námi oči a odpouštějí nám. K úspěchu v životě potřebujeme několik dobrých nepřátel. Dušan Radovič | Detail citátu

S přáteli je to jako s melouny: musíme to stokrát zkusit, než najdeme jeden dobrý. Claude Mermet | Detail citátu

Dobrá studna vodu v suchu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává. Slovenská přísloví | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabské přísloví | Detail citátu

Máš-li dobrého přítele, máš víc než on. Thomas Fuller | Detail citátu

Podává-li vám přítel obě ruce, můžete být klidný, neboť je máte obě na očích. Ambrose Bierce | Detail citátu

Přátelství je rovnost. Pythagoras | Detail citátu

Je dobré mít přátele, ale raději ať vědí, že jim to můžeš oplatit, kdyby byli svedeni jednat jinak, než jak přátelé jednat mají. William Somerset Maugham | Detail citátu

Na tom, koho máme rádi, nám nevadí i jeho neřesti, zatímco u toho, koho nesnášíme, jsou nám proti srsti i jeho ctnosti. Benešová Božena | Detail citátu

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Opravdové přátelství skoncuje se závistí a opravdová láska s přelétavostí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Často si neuděláme čas na své přátele, ale někdy věnujeme spoustu času svým nepřátelům. N.N. | Detail citátu

Kdybych ho znal, nebyl bych vůbec jeho přítel. Je velmi nebezpečné znát své přátele. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Nové známé získáváme rádi proto, že nás ještě neznají a budou nás obdivovat víc než ti staří, kteří nás znají příliš. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

I v přátelství i v lásce jsme šťastnější tím, co nevíme, než tím, co víme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Je krásné být bohatý, je krásné být silný, ale nejkrásnější je být milován spoustou přátel. Euripidés | Detail citátu

Přátele si vybírám pro jejich dobrý vzhled, pouze známé pro jejich dobrý charakter a nepřátele pro jejich dobrý mozek. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Mezi přáteli je vše společné. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Přátelé a ctnostní muži jsou totéž. Aristoteles | Detail citátu

Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému. Dickens Charles | Detail citátu

Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných. Démokritos | Detail citátu

Stejné myšlení vytváří přátelství. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Přátelství je jediným tmelem, který kdy bude držet svět pohromadě. Woodrow Wilson | Detail citátu

Přátelství je láska bez křídel. George Gordon Byron | Detail citátu

Hodnotu přítele poznáme, až když jej ztratíme. Francois Quesnay | Detail citátu

Žebrák - člověk, který spoléhal na pomoc přátel. Ambrose Bierce | Detail citátu

Ach, milí přátelé, přátelé neexistují. Aristoteles | Detail citátu

Lidé, kteří nemají žádné přátele, mívají nejvíc známých. Milan Růžička | Detail citátu

Ten, kdo nemá upřímných přátel, je vlastně sirotkem. Francis Bacon | Detail citátu

Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama. Michel de Montaigne | Detail citátu

Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že je lépe přijít o nový vtip než o starého přítele. William Harvey | Detail citátu

Přátelství, které mohlo skončit, nebylo nikdy pravým přátelstvím. Sophronius Eusebius Hieronymus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..