S bolestí si vystačíme sami, avšak chceme-li prožít plnost radosti, potřebujeme někoho, s kým ji můžeme sdílet.

Autor citátu: Twain Mark     Téma: přátelství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma přátelství

Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že Jidášovi přátelé byli také bezúhonní. Ernest Hemingway | Detail citátu

Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem. Čínské přísloví | Detail citátu

Milé dámy, nikdy se neukazujte svým starým přítelkyním v novém kožichu. Milan Kenda | Detail citátu

Drtit nepřátele, vidět je padat před námi na tvář, brát jim koně, slyšet bědování jejich žen. To je nejlepší na světě. Čingischán | Detail citátu

První zákon přátelství vyžaduje, abychom si přátelství hleděli a pečovali o něj. Druhý zákon vyžaduje, abychom byli shovívaví, když je první zákon porušen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Přátelé a ctnostní muži jsou totéž. Aristoteles | Detail citátu

Hedvábnou rukou přítele vybírej a drž železnou. Polská přísloví | Detail citátu

Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele. Bacon Francis | Detail citátu

Od přítele může přijmout dar jen ten, komu přijetí působí stejnou radost jako darování. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se bezpečněji, mají-li jeho přítelkyně vážné známosti. Milan Kundera | Detail citátu

Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství. Démokritos z Abdér | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. České přísloví | Detail citátu

Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Potají přítele napomínej, ale veřejně chval. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Podej přátelům ruku, ale neměj při tom zavřené prsty. Diogenés | Detail citátu

Haň tak, jako by ses brzy měl stát přítelem. Periandros | Detail citátu

Přátelství je láska bez křídel. George Gordon Byron | Detail citátu

Ach milí přátelé! Přátelé neexistují. Aristotelés ze Stageiry | Detail citátu

Přátelé jsou jako nasolené slívy, čím starší, tím lepší. Japonské přísloví | Detail citátu

Nejlepším zrcadlem je starý přítel. Čínské přísloví | Detail citátu

Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem. Čínské přísloví | Detail citátu

Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon, jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nic není dražšího člověku než přítel v nouzi. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li je třeba ve 4 hodiny ráno. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Posvátný cit přátelství je tak sladké a stálé a loajální a trvalé povahy, že vydrží po celý život, pokud nejde o peněžní půjčku. Mark Twain | Detail citátu

Zbytečný člověk nemá přítele. Arabská přísloví | Detail citátu

Přítel je člověk, který má tytéž nepřátele jako vy. Abraham Lincoln | Detail citátu

Příteli k pomoci třeba o půlnoci. České přísloví | Detail citátu

Vynášíme-li se oddaností svých přátel, není to ani tak z vděčnosti k nim, jako proto, aby vznikl dojem, že si jejich oddanost plně zasluhujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Přítele mám rád především proto, že má nedostatky, o nichž si s ním mohu popovídat. William Hazlitt | Detail citátu

Naučme se ukázat člověku přátelství, dokud je živ, a ne, až když umře. Francis Scott Fitzgerald | Detail citátu

Ochraňuj mě, Bože, před přáteli, před nepřáteli se ochráním sám. Židovské přísloví | Detail citátu

Lepší je být na světě bez peněz než bez přátel. Německé přísloví | Detail citátu

Podej příteli ruku, ale spočítej si prsty. Cikánská přísloví | Detail citátu

Chceš-li zachovat přízeň domu kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se styku s jeho ženami. Phahotep | Detail citátu

Přátelství, které mohlo skončit, nebylo nikdy pravým přátelstvím. Sophronius Eusebius Hieronymus | Detail citátu

Příteli řekni o všech svých myšlenkách a všech svých starostech. Věř jeho věrnosti: tak docílíš, že ti bude věrný. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Dobrá studna vodu v suchu dává, dobrý přítel v nouzi se poznává. Slovenská přísloví | Detail citátu

Své přátele dělím na ty, které obdivuji, na ty, které ctím, a na ty, s nimiž mám soucit. Francesco Petrarca | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..