Přílišné štěstí, pouhé neštěstí.

Autor citátu: České přísloví     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma štěstí

Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce. Paolo Mantegazza | Detail citátu

Aby byl člověk šťasten, musí mít to, co si pod štěstím představuje, a ne to, co si pod ním představují jiní. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí patří těm, kdo si vystačí sami, protože všechny vnější zdroje štěstí jsou nejisté, nespolehlivé, pomíjivé a závislé na okolnostech. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Štěstí potkává obyčejně ty nejšťastnější a neštěstí ty nejnešťastnější z lidí. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí je důsledkem moudrosti. Rainer Maria Rilke | Detail citátu

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. Diogenes Laertios | Detail citátu

Toho kdo má štěstí můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou v zubech. Tuwim Julian | Detail citátu

Štěstí i neštěstí přichází pro naše dobro. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Lincoln Abraham | Detail citátu

Štěstí prodává netrpělivým lidem množství věcí, které trpělivým dává darem. Francis Bacon | Detail citátu

Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Štěstí nespočívá v tom, že můžeš udělat to, co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli. MARK RUTHERFORD | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Dříve než si budeme něco usilovně přát, zjistíme, jaké štěstí to přineslo těm, kteří to mají. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich. Epiktétos | Detail citátu

Štěstí je slepé, říkají, ale vidí sami dobře? Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Ke štěstí stačí být moudrý. Antisthenés | Detail citátu

Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným. Émile Zola | Detail citátu

Ke štěstí je potřeba i trocha hlouposti. Terrich Tomáš | Detail citátu

Nechci tvořit své štěstí, chci tvořit své dílo. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Největší překážkou lidského štěstí je, že chceme být příliš šťastní. Fontenelle Bernard Le Bolivier de | Detail citátu

Nemůžeme- li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Štěstí je momentální dispozice nevidět tragiku života. Miroslav Švandrlík | Detail citátu

Že jsme byli šťastni, pochopíme až když se nám stane nějaké neštěstí. Hodnotu a důležitost zdraví objevíme, až když onemocníme. My dovedeme buď po štěstí toužit, anebo na ně vzpomínat. Dušan Radovič | Detail citátu

Největším štěstím a největším neštěstím je nic víc si nepřát. Sylva Carmen | Detail citátu

Nemůžeš žít šťastně, aniž bys byl moudrý, čestný a spravedlivý, ani moudře, čestně a spravedlivě, když nejsi šťastný. Epikúros | Detail citátu

Štěstí a duhu neuvidíme nikdy nad sebou, ale vždy nad hlavami druhých. Dánská přísloví | Detail citátu

Pravé štěstí spočívá v radostech z vlastní povahy. Albert Camus | Detail citátu

Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou také v sobě. Thomas Carlyle | Detail citátu

Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí. Čínské přísloví | Detail citátu

Hodiny štěstí počítáme jen na minuty. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Na světě jsou čtyři kategorie lidí - zamilovaní, ambiciózní, diváci a hlupáci. Nejšťastnější jsou hlupáci. Hippolyte Adolphe Taine | Detail citátu

Štěstí špatných králů je neštěstím národů. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni. Victor Hugo | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Latinské přísloví | Detail citátu

Za šťastné považujeme ty, kteří se učili ze životní zkušenosti snášet útrapy a nebýt jimi udolán. Decimus Iunius Iuvenalis | Detail citátu

Buď člověkem a budeš šťasten. Vítězslav Hálek | Detail citátu

Je těžké štěstí pokojně snášet. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..