Štěstí není událost života, ale schopnost člověka.

Autor citátu: Brousson Henry     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma štěstí

Štěstí není ani mimo nás, ani v nás - je v Bohu. Pascal Blaise | Detail citátu

Štěstí je prostě dobré zdraví a špatná paměť. Schweitzer Albert | Detail citátu

Jediní opravdu šťastní lidé jsou vdané ženy a svobodní muži. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Ke štěstí směřují všichni lidé bez výjimky, nehledě na cesty, po nichž se za ním vydávají. Jejich cíl je stejný. Pascal Blaise | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí. Čínské přísloví | Detail citátu

Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje. André Maurois | Detail citátu

Štěstí pociťujeme, jenom když je odráží někdo jiný. Samuel Johnson | Detail citátu

Pokud uspějete jednou, může to být náhoda. Pokud uspějete dvakrát, může to být štěstí. Pokud uspějete třikrát, pak díky píli a pracovitosti. N.N. | Detail citátu

Štěstí je vlastně prostá věc. Ale tím hlubší, čím více si uvědomíme jeho nesamozřejmost. Vladimír Páral | Detail citátu

Štěstí je jako slunce: usměje se na nás, ale pak zapadne. Italské přísloví | Detail citátu

Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest. Otto František Babler | Detail citátu

Kdo chytá štěstí, je sám chycen. Alois Jirásek | Detail citátu

Všední, obyčejné štěstí mě nijak nehřeje. Co je to za štěstí, nevyvolává-li závist a žárlivost? Jean Babtiste Racine | Detail citátu

Chtěl bych mít kapku štěstí, nebo plný sud rozumu. Menandros | Detail citátu

Štěstí není událost života, ale schopnost člověka. Brousson Henry | Detail citátu

Klíčem ke štěstí je odpuštění. Gerald Jampolsky | Detail citátu

Největším štěstím a největším neštěstím je nic víc si nepřát. Sylva Carmen | Detail citátu

Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných. John Stuart Mill | Detail citátu

Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný. Julius Lohmeyer | Detail citátu

Šťasten, třikrát šťasten člověk, jehož zakalují životní strasti. Jean Henri Fabre | Detail citátu

Neustálé štěstí je stejně obtížně snesitelné, jako neustále neštěstí. Jaromír Janata | Detail citátu

Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou také v sobě. Carlyle Thomas | Detail citátu

Nemůžeme být všichni šťastni. Na světě není tolik štěstí. Dušan Radovič | Detail citátu

Ke štěstí je potřeba i trocha hlouposti. Terrich Tomáš | Detail citátu

Člověk má dělat to, co umí, co potřebuje ke štěstí. Jan Werich | Detail citátu

Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich. Epiktétos | Detail citátu

Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. Carlyle Thomas | Detail citátu

Doby dlouhého štěstí se často rozplynou v jediném okamžiku. Právě tak zažene bouře horké letní dny. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Štěstí se dá definovat jen negativně. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Štěstí nespočívá v jakémkoliv uspokojení, ale pouze v čestném a ušlechtilém. Thomas More | Detail citátu

Klid není štěstím, když je naším jediným zaměstnáním. Ludwig Börne | Detail citátu

Štěstí je jako ozvěna, odpovídá ale nepřichází. Carmen Sylva | Detail citátu

Kdo nemá dluhy je bohatý, kdo žije bez nemoci, je šťastný. Mongolské přísloví | Detail citátu

Někteří lidé žijí šťastně a nevědí to. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Chceš-li být šťasten jeden den, zabývej se milenkou. Chceš-li být šťasten jeden rok, zabývej se ženou. Chceš-li být šťasten celý život, zabývej se zahradou. Polynéské přísloví | Detail citátu

Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola. Česká přísloví | Detail citátu

Jeden pohled stačí, abychom zjistili, že lidské štěstí má dva nepřátele - utrpení a nudu. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Už nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho sami vytvářeli. Shaw George Bernard | Detail citátu

V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit. Mark Twain | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..