Štěstí nám nedávají věci samotné, ale naše představy o nich.

První česká AI aplikace zcela zdarma! Ulehčete si práci, stačí jeden klik..

Autor citátu: Epiktétos     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma štěstí

Štěstí je jako sklo: jak snadno se rozbije! Německé přísloví | Detail citátu

Štěstí je tím větší, čím méně si je člověk uvědomuje. Alberto Moravia | Detail citátu

Štěstí je tichý host - všimneme si jej, až když odchází. Pierre-Henri Decourcelle | Detail citátu

Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí. Ellen Keyová | Detail citátu

Klíčem ke štěstí je odpuštění. Gerald Jampolsky | Detail citátu

Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni. Victor Hugo | Detail citátu

Jeden pohled stačí, abychom zjistili, že lidské štěstí má dva nepřátele - utrpení a nudu. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Nejhorší je návyk na stálé štěstí. Publilius Syrus | Detail citátu

Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola. Česká přísloví | Detail citátu

Štěstí dává přátelství zrod, neštěstí je zkouší. Německé přísloví | Detail citátu

Přílišné štěstí, pouhé neštěstí. Česká přísloví | Detail citátu

Lidé se starají tisíckrát více o to, aby získali bohatství než aby vzdělali svůj rozum a své srdce, ačkoli je pro lidské štěstí nepochybně důležitější, co člověk je, než co člověk má. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Lincoln Abraham | Detail citátu

Největší překážkou lidského štěstí je, že chceme být příliš šťastní. Fontenelle Bernard Le Bolivier de | Detail citátu

Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili. George Bernard Shaw | Detail citátu

Štěstí se málokdy dosáhne, ale stojí za to jej celý život hledat. Boris Nikolajevič Polevoj | Detail citátu

Štěstí je podivuhodné zboží: čím více dáte, tím více vám zůstane. Pascal Blaise | Detail citátu

Pokud uspějete jednou, může to být náhoda. Pokud uspějete dvakrát, může to být štěstí. Pokud uspějete třikrát, pak díky píli a pracovitosti. N.N. | Detail citátu

Nikdy nejsme tak šťastní ani tak nešťastní, jak si myslíme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Štěstí je vlastně prostá věc. Ale tím hlubší, čím více si uvědomíme jeho nesamozřejmost. Vladimír Páral | Detail citátu

Chováme se, jakoby pohodlí a luxus byly největšími hodnotami. A přitom nám ke štěstí stačí jen nadšení. Charles Kingsley | Detail citátu

Aby byl člověk šťastný, musí mu ke štěstí stále něco chybět. Helvétius Claude Adrien | Detail citátu

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe. John Lennon | Detail citátu

Štěstí není ani mimo nás, ani v nás - je v Bohu. Pascal Blaise | Detail citátu

Ideál je v tobě samém. Překážky k jeho dosažení jsou také v sobě. Carlyle Thomas | Detail citátu

Tady dole to není zahrada štěstí, ale země lopoty, a každé potěšení, které k nám přichází, je jen povzbuzením k další práci, ve které máme uspět. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Štěstí se dá definovat jen negativně. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Šťasten, kdo odvahu má svou lásku statečně hájit. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Chceš-li být šťasten jeden den, zabývej se milenkou. Chceš-li být šťasten jeden rok, zabývej se ženou. Chceš-li být šťasten celý život, zabývej se zahradou. Polynéské přísloví | Detail citátu

Štěstí prodává netrpělivým lidem množství věcí, které trpělivým dává darem. Francis Bacon | Detail citátu

Účelem výchovy je učinit jednotlivce pokud možno způsobilým, aby nejprve založil vlastní štěstí a potom štěstí bytostí jiných. John Stuart Mill | Detail citátu

Štěstí náleží těm, kdo sami sobě dostačí. Aristoteles | Detail citátu

Štěstí přeje odvážným. Publius Vergilius Maro | Detail citátu

Každý velký čin se zdá být zpočátku nemožný. Carlyle Thomas | Detail citátu

Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme. Jan Zlatoústý | Detail citátu

Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje. André Maurois | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..