Další citáty pro téma lidé

Lidé, kteří se podávají svým citům, jsou prostě břemenem pro ostatní. John Erskine | Detail citátu

Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen snese, než tajemství by skryl. Gaius Petronius | Detail citátu

Člověk je velký ve svých předsevzetích, ale slabý v jejich provádění. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Člověk roste v ceně, kterou platí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Je právě tak nepříjemné, když lidé mají úplně stejné zájmy, jako když mají zájmy zcela odlišné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk má pět smyslů. Kolik má nesmyslů, to se nedá spočítat. Julius Satinský | Detail citátu

Je tam jen jeden upřímný člověk, ale i ten je, mám-li být upřímný, svině. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Lidí se nebojme, bojme se sebe. Tomáš Baťa | Detail citátu

Pozor, člověk! Děkuji za výstrahu, půjdu jinudy. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Někteří lidé jsou slavní a jiní si toho zasluhují. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Člověk hloupý neustoupí. Slovenská přísloví | Detail citátu

Člověk bez vědomí - svět v temnotě. Baltasar Gracián y Morales | Detail citátu

Pod sladkým medem tráví lidi jedem. Česká přísloví | Detail citátu

Lidé, kteří příliš žijí, netvoří. Thomas Mann | Detail citátu

Kdo počítá s lidskou ješitností, ten se nikdy nezklame. Alberto Moravia | Detail citátu

Člověk vítězí. Nad člověkem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Když se člověk rozhodne něco udělat, čas si vždycky nějak najde. Arthur Hailey | Detail citátu

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý. Francis Bacon | Detail citátu

Člověk si opravdu uvědomí marnost a nicotnost věcí, až když je má. Jean Dutourd | Detail citátu

Jsem člověk, jenž nemá klíč od dveří, které neexistují. Louis Aragon | Detail citátu

Lidé vědí, co dělají. Často dokonce vědí, proč dělají to, co dělají. Ale nevědí, co to dělá, když to dělají. Michel Foucault | Detail citátu

Potřebuje-li něco zvíře, ví samo, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to. Démokritos | Detail citátu

Lidé jsou lační dojmů, jsou nadšeni tím, kdo je umí obratně vyvolat. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Kdyby byli lidé schopni číst si navzájem myšlenky, vyhýbali by se jeden druhému. Immanuel Kant | Detail citátu

Lidské je milovat, ale lidské je i odpouštět. Latinská přísloví | Detail citátu

Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal přemýšlet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk vyžene svou náturu dveřmi a ona vleze za ním oknem. Honoré de Balzac | Detail citátu

Když člověk nic nežádá, je ze všeho dárek. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti. Christian Morgenstern | Detail citátu

Člověk musí mít něco velmi rád, dělá-li to bez naděje na peníze, slávu, nebo dokonce bez naděje, že to udělá dobře. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Neschopní lidé bývají většinou schopni všeho. Ladislav Muška | Detail citátu

Člověk se učí jen na vlastní útraty. Arabská přísloví | Detail citátu

Člověk je jako ovce, následuje vždy prvního mimojdoucího. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Lidé jsou určováni poměry - ale pořádně jim to oplácejí. Friedrich Engels | Detail citátu

Když se člověk nepřipravil na svou šanci, tak jej jeho šance pouze zesměšní. Pablo Picasso | Detail citátu

Člověk se vůbec nestane krutý, protože je katem, ale stane se katem, protože je krutý. Denis Diderot | Detail citátu

Lidé, jako ostatní živočichové, se navzájem milují právě v tom, co je blízké jejich horší polovině. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Homo sapiens se vyvinul nad všechny druhy tvorstva - je už schopen sám sebe jako druh vyhubit. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé pochybují o tom, co říkáte, ale uvěří tomu, co děláte. Karolína Světlá | Detail citátu

Člověk může všechno, jenom sám před sebou neunikne. Franz Kafka | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..