Relaxace.net

Další citáty pro téma lidé

Nikde nepoznáš lépe charakter člověka než na nemocniční posteli. Franz Grillparzer | Detail citátu

Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu. Šalamoun | Detail citátu

Soucit je to, co člověk neodepře těm, jimž odepřel svou pomoc. Bertolt Brecht | Detail citátu

Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti. Christian Morgenstern | Detail citátu

Lidé se chvástají svými činy, i když za ně nemohli oni, nýbrž náhody. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Zrcadlo: "Člověk je jen má představa". Karel Čapek | Detail citátu

Nejvýhodnější výhodou člověka je, že může jednat nevýhodně. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. Henri Louis Bergson | Detail citátu

Chytří lidé jsou vždy nejlepší konverzační slovník. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Nemají rádi, když je někdo vychovává. Gabriel Laub | Detail citátu

Jsem člověk, jenž nemá klíč od dveří, které neexistují. Louis Aragon | Detail citátu

Lidé jsou určováni poměry - ale pořádně jim to oplácejí. Friedrich Engels | Detail citátu

Trýznit se hořem, toť úděl člověka. Menandros | Detail citátu

Všichni lidé jsou herci. Kde pro ně vzít repertoár? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Každý člověk na světě, dobrý nebo špatný, je podroben zkouškám. William Saroyan | Detail citátu

Jestli chceš, svět tě přežije o věky. Sceslaw Milosz | Detail citátu

Člověk rozprostře svou duši jako pěkný ubrus na jídelním stole, zbývá jen, aby osud začal tabuli plnit vínem a pokrmy. Člověk je připraven pochutnat si co nejlépe. Jean Dutourd | Detail citátu

Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest, než by ji jiným působil. Robert Burns | Detail citátu

Někteří lidé jsou slavní a jiní si toho zasluhují. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Jak mnozí politováníhodní lidé jsou nehodní pomilování! Louis-Émile Bougaud | Detail citátu

Člověk, který k osobnosti neprišel, je dítě. Ľudovít Velislav Štúr | Detail citátu

Při silných vjemech člověk touží věřit, že jinému se nic podobného nikdy nepřihodilo. Jan Procházka | Detail citátu

Porozumět člověku, to chvilku trvá. Rabíndranáth Thákur | Detail citátu

Hrubost, sprostota, surovost mohou být vady také duchaplného člověka. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Nevadí mi názor jiných lidí, ale to, že mi ho chtějí vnutit. Samuel Johnson | Detail citátu

Člověk je velký v plánech - pro jiné. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Někteří lidé žijí s tak samozřejmou rutinou, že se nám nechce věřit, že žijí poprvé. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Když už tě lidé nezraní úmyslně, pak to jistě udělají z neobratnosti. Christian Morgenstern | Detail citátu

Ideje nejsou zodpovědné za to, co z nich lidé udělají. Karl Werner Heisenberg | Detail citátu

Lidé jsou bezmocní jen tehdy, jestli-že to sami připustí. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. Jan Werich | Detail citátu

Byl to dobrý člověk, ale věšejí i lepší. Polská přísloví | Detail citátu

Sebepoznání je prvním krokem k přetvářce. Oldřich Fišer | Detail citátu

Šikovní lidé vnášejí do našeho světa hrdinou představu neomezených možností. Vrtáci však přinášejí a udržují celou epickou a přímo pohádkovou představu neomezených potíží, příhod, překážek a odporů. Karel Čapek | Detail citátu

Člověk nestojí nad ostatními živočichy proto, že je může bezcitně trápit, nýbrž proto, že je lituje. Buddhistická přísloví | Detail citátu

Špatný nevěří, že existují dobří lidé. Ruská přísloví | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší. Diogenés | Detail citátu

Člověk se liší od ostatních živočichů tím, že jediný chápe, zatímco ostatní vnímají, avšak nechápou. Alkmaión | Detail citátu

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Chcete-li poznat člověka v jeho pravé podobě, musíte ho přistihnout ve chvíli, kdy si je jistý, že ho nepozorujete. Oldřich Fišer | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..