Mládí je třeba prožít. Nezáleží na věku, kdy se rozhodneme, že budeme mladí.

Autor citátu: Henri Duvernois     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Lidský život se prodlužuje. Budeme se tedy déle těšit na to, že jednou něco uděláme. Gabriel Laub | Detail citátu

Nekonečná malost bývá provázena nekonečnou pýchou. Voltaire | Detail citátu

Člověk, který sám sobě moc nevěří, bojí se slyšet názory těch druhých, aby nepřišel o své vlastní. Jiří Menzel | Detail citátu

Chceš-li mít ze syna člověka, pošli ho k pastýřům, ale zpět ho povolej dříve, než se z něho stane dobytek. Kurdská přísloví | Detail citátu

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby. William Somerset Maugham | Detail citátu

Když opravdu chce, může člověk všechno. Rafael Alberti | Detail citátu

Jsou lidé, které ani největší výhoda nepřiměje k tomu, aby se vzdali toho nejmenšího. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Člověk nechce být ani vyrušován, ani rozptylován ve svých slastech. Denis Diderot | Detail citátu

Až pocit odpovědnosti člověka mučí, zároveň ho žene, aby dosáhl nemožné. Henry Louis Mencken | Detail citátu

Osel, naložený relikviemi, se domnívá, že se lidé klanějí jemu. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Smíš být člověkem, ale ne pro sebe, jen pro jiné. Ludwig van Beethoven | Detail citátu

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem. Menandros | Detail citátu

Dobrý člověk potřebnější než kamenný most. Maďarská přísloví | Detail citátu

Když se na světě objeví opravdový génius, pozná se podle toho, že se proti němu spiknou všichni ťulpasové. Jonathan Swift | Detail citátu

Každý člověk má dvojí vychování - jedno, jehož se mu dostává od jiných a druhé, důležitější, které si dává sám. Edward Gibbon | Detail citátu

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý. Francis Bacon | Detail citátu

Je mnohem snazší poznat člověka vůbec než jednoho jediného člověka zvláště. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Zrcadlo nemůže odrážet bohy, když se do něho dívají opice. Ernest Hemingway | Detail citátu

Právě to co se ti nelíbí, musíš milovat tím více, abys k tomu nebyl nespravedlivý a zůstal dobrým člověkem. Matthew Arnold | Detail citátu

Žádný člověk nepřichází na svět hotový, v definitivně vykrystalizované podobě. Ve svém životě, ať už je jakýkoli, se pak neustále rozvíjí, nepřetržitě dotváří vlastní osobnost. Vissarion Grigorjevič Bělinskij | Detail citátu

Člověk v sobě hyne nejprve na svou povrchnost, pak teprve, až v druhé řadě, umírá nemocemi nebo válkami. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk, který je pánem sama sebe, nebude mít jiné pány. Orientální přísloví | Detail citátu

Člověk ovládl živly a dokáže je kdykoliv úspěšně zastoupit ve věcech katastrof. N.N. | Detail citátu

O hodnotě člověka nerozhoduje co zná, ale co koná. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Člověk je tvor společenský. Aristoteles | Detail citátu

Čím výše vylezl moderní člověk na žebříčku civilizace, tím větší je nebezpečí, že spadne dolů a zlomí si vaz. Chybí mu smysl života, nebo chcete-li, anděl strážný, který by měl vždy dětskou podobu. Jaromír Janata | Detail citátu

Když jsou lidé průměrní, neznamená to, že musí být skromní. Naopak, jsou pyšní na to, že jsou průměrní. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Člověk ustupuje, když je moudrý, nebo když je ženatý. Arabská přísloví | Detail citátu

Také naši předkové věřili, že lidé budou v budoucnosti lepší - tím mínili nás! Gabriel Laub | Detail citátu

Proč lidé, kteří nemají co říci, nemlčí? Charles-Louis Montesquieu | Detail citátu

Jediné, co je horší, než když se o vás mluví, je to, když se o vás nemluví. Oscar Wilde | Detail citátu

Člověk obvykle považuje za nemožné to, co se dosud nestalo. Plinius | Detail citátu

Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou. Avicenna | Detail citátu

Jenom jednou je člověk nenahraditelný - na svém vlastním pohřbu. Oldřich Fišer | Detail citátu

Když se člověk rozhodne něco udělat, čas si vždycky nějak najde. Arthur Hailey | Detail citátu

Historie nás učí, že lidí a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti. Abba Eban | Detail citátu

Člověk musí mít něco velmi rád, dělá-li to bez naděje na peníze, slávu, nebo dokonce bez naděje, že to udělá dobře. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Jen lidé povrchní nesoudí podle zevnějšku. Oscar Wilde | Detail citátu

Lidé skrývají ze slabosti a ze strachu před pošklebky své nejmilejší, nejstálejší a mnohdy nejctnostnější náklonnosti. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Svět je plný lidí, kteří mají ve zvyku srovnávat se v duchu s jinými. Rozhodnou ovšem vždy ve svůj prospěch a podle toho také jednají. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..