Abychom světu porozuměli, musíme se od něj občas odvrátit. Abychom byli prospěšnější lidem, je třeba si je chvilku držet od těla.

Autor citátu: Albert Camus     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Člověku neschází síla, ale vůle. Jan Neruda | Detail citátu

Nejlépe poznáš člověka, když ho pokáráš. Protože však druhý způsob je schůdnější, aspoň trochu ho poznáš, když ho pochválíš. Jean Paul | Detail citátu

Je teď tolik všelijakých předpisů, jaký má člověk být, že udělá nejlépe, když zůstane takový, jaký je. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Sebepoznání je prvním krokem k přetvářce. Oldřich Fišer | Detail citátu

Svět je plný lidí, kteří mají ve zvyku srovnávat se v duchu s jinými. Rozhodnou ovšem vždy ve svůj prospěch a podle toho také jednají. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověka z pralesa můžeš vyrvat snadno, hůř vyrveš prales z člověka. Černošská přísloví | Detail citátu

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí. Albert Einstein | Detail citátu

Chytří lidé jsou vždy nejlepší konverzační slovník. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Kůň je jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem. Česká přísloví | Detail citátu

Kdo počítá s lidskou ješitností, ten se nikdy nezklame. Alberto Moravia | Detail citátu

Když se člověk přizná ke své slabosti, stává se velkým. Honoré de Balzac | Detail citátu

Ach, proč je člověk člověku vlkem, a ne Karkulkou? Jiří Suchý | Detail citátu

Nevadí mi názor jiných lidí, ale to, že mi ho chtějí vnutit. Samuel Johnson | Detail citátu

Člověk je na zemi proto, aby všemi směry prokopával chodby, i když dobře ví, že nikdy nedojde konce. Henri Troyat | Detail citátu

Čím promyšleněji lidé jednají, tím účinněji je může postihnout náhoda. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Člověk nesmí naříkat na svou dobu, z toho nic nevzejde. Doba je zlá, nuže tu jsi, abys ji udělal lepší. Thomas Carlyle | Detail citátu

Člověk, který se domnívá, že se na světě udrží jen penězi, má vlastně o sobě pranízké vědomí. Josef Čapek | Detail citátu

Lidé se liší nejnápadněji tím, že blázni tropí pořád tytéž a rozumní pořád jiné klouposti. Karl Heinrich Waggerl | Detail citátu

Člověk už nemá křídla a není andělem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Pod sladkým medem tráví lidi jedem. Česká přísloví | Detail citátu

Člověk má lidi soudit, ne podle jejich názoru, ale podle toho, co z nich názory udělaly. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

K navazování nových známostí nás nevede ani tak radost ze změny jako naděje, že se nám budou více obdivovat ti, kdo nás ještě neznají. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidé lidem dveře otevírají. Jiří Wolker | Detail citátu

V nebi nejsou žádní zajímaví lidé. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Člověk oddaný své víře je pokorný a má pokorně přijímat i nespravedlivý trest. Milan Kundera | Detail citátu

Není ani tak rozhodující, kam vás lidé pošlou jako to, kde sami nakonec skončíte. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Obyčejní lidé nejsou malí, jen se s nimi zachází jako s malými. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk se neustále mění, lidé jsou pořád stejní. Gabriel Laub | Detail citátu

Fyzika nás učí, že čím víc se k předmětu přibližujeme, tím se nám zdá větší. Ve vztahu mezi lidmi je tomu však naopak. Čím blíže jsme k člověku, tím menší se nám zdá. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má v životě největší cenu. Franz Kafka | Detail citátu

Neuzavírejte se do sebe - můžete se dostat do špatné společnosti. Alexi Andrejev | Detail citátu

Někteří lidé jsou slavní a jiní si toho zasluhují. Gotthold Ephraim Lessing | Detail citátu

Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem. Galénos | Detail citátu

Člověk se učí jen na vlastní útraty. Arabská přísloví | Detail citátu

Právě to co se ti nelíbí, musíš milovat tím více, abys k tomu nebyl nespravedlivý a zůstal dobrým člověkem. Matthew Arnold | Detail citátu

Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Člověk je příliš složitý, než aby mohl být tříděn a vtěsnán do nějaké formule. Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt - u druhých lidí samozřejmě. Mark Twain | Detail citátu

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby. William Somerset Maugham | Detail citátu

Člověk se má učit rozlišovat mezi tím, co poslouchati má a co slyšeti nemusí. Miroslav Horníček | Detail citátu

Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí. Niccolo Machiavelli | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..