Své zásady by si člověk měl šetřit pro velké příležitosti.

Autor citátu: Albert Camus     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Chcete-li poznat člověka v jeho pravé podobě, musíte ho přistihnout ve chvíli, kdy si je jistý, že ho nepozorujete. Oldřich Fišer | Detail citátu

Chci být člověkem, který se mi nehnusí. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Člověk musí věřit, že lze pochopit nepochopitelné, jinak by o tom nezačal přemýšlet. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Naše úsudky o bližních by nikdy neměly být prohlašovány s konečnou platností. Člověk je příliš složitý, než aby mohl být tříděn a vtěsnán do nějaké formule. Zdeněk Jirotka | Detail citátu

Největší a nejdůležitější část výchovy každého člověka je ta, kterou si dal sám. Edward Gibbon | Detail citátu

Lidé jsou jako malé děti. Nesnesou, když se jim něco cpe násilím, i kdyby to byla čokoláda. Gabriel Laub | Detail citátu

Lidé jsou bezmocní jen tehdy, jestli-že to sami připustí. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Při silných vjemech člověk touží věřit, že jinému se nic podobného nikdy nepřihodilo. Jan Procházka | Detail citátu

Když se člověk rozhodne něco udělat, čas si vždycky nějak najde. Arthur Hailey | Detail citátu

Osobnost se buduje z určitého, jedinečného souladu a nesouladu s okolním světem. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk má velkou výhodu, že se nemůže potkat sám se sebou v mladším vydání. Milan Kundera | Detail citátu

Lidé na vysokých místech se musí vytahovat a nafukovat - jinak by zdola nebyli vidět. Gabriel Laub | Detail citátu

Bible nás učí milovat jak své bližní, tak své nepřátele. Pravděpodobně proto, že jsou to jedni a tíž lidé. Gilbert Keith Chesterton | Detail citátu

Člověk ustupuje, když je moudrý, nebo když je ženatý. Arabská přísloví | Detail citátu

Zlí lidé rychle stárnou. Indonéská přísloví | Detail citátu

Pohodlí činí z lidí děti, obtíže z nich činí muže. Samuel Smiles | Detail citátu

Který člověk by se nechtěl dát ubodat dýkami, aby před tím byl Caesarem? Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Kdysi, když šli lidé spát, probrali si, co za den udělali, komu ublížili či pomohli. To je naše povinnost. Josef Kemr | Detail citátu

Větev uříznutá od ostatních větví je nutně uříznuta i od celého stromu. Tak i člověk, rozejde-li se s druhými, odpadá tím od celé společnosti. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

K navazování nových známostí nás nevede ani tak radost ze změny jako naděje, že se nám budou více obdivovat ti, kdo nás ještě neznají. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Lidé, kteří to ve světě někam dotáhnou, jsou ti, kteří vstanou a podle okolností hledají takové, které potřebují a když je nemohou nalézt, tak si je vytvoří. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nemám rád lidi kteří se neobdivují, neboť sám jsem strávil celý život tím, že jsem se obdivoval všemu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Poučení najde člověk ve světě častěji než útěchu. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Člověk musí žít velmi dlouho, aby se stal člověkem. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Člověk je opice, která proklouzla cenzurou. Gabriel Laub | Detail citátu

Každá mince a každý člověk mají dvě strany. Libanonská přísloví | Detail citátu

Člověk musí pít, aby mohl milovat všechny lidi. Oskar Maria Graf | Detail citátu

Jsou znamenití lidé, kteří působí odpudivě, a jiní, kteří se líbí se svými chybami. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Všechno chce k svému, jak člověk, tak to nerozumné zvíře, i to kvítí. Nemá-li, co by rádo, umře, uvadne. Božena Němcová | Detail citátu

Lidé vždycky hledají nějaký smysl, i když se z toho zrodí nesmysl. Erich von Däniken | Detail citátu

Trýznit se hořem, toť úděl člověka. Menandros | Detail citátu

Když si ostatní myslí, že člověk je na konci, potom teprve se musí správně začít. Konrad Adenauer | Detail citátu

O hodnotě člověka nerozhoduje co zná, ale co koná. Johann Gottlieb Fichte | Detail citátu

Lidé se bojí smrti tak, jako se děti bojí jít do tmy. A právě jako přirozený strach dětí vzrostl všelijakými pověstmi, tak vzrost i ten druhý. Francis Bacon | Detail citátu

Ne vy máte hovořit o zásluhách, ale ať lidé hovoří o vás. Michail Ivanovič Kalinin | Detail citátu

Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí. Blaise Pascal | Detail citátu

Dobrý člověk potřebnější než kamenný most. Maďarská přísloví | Detail citátu

Všichni lidé jsou herci. Kde pro ně vzít repertoár? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Když si člověk postaví dům, vždycky zpozoruje, že se při tom naučil něčemu, co měl rozhodně znát, než začal stavět. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Když pomyslím na to množství nepříjemných lidí, o nichž vím, že odešli na onen lepší svět, jsem si jist, že peklo vůbec nebude tak zlé. Mark Twain | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..