Své zásady by si člověk měl šetřit pro velké příležitosti.

Autor citátu: Albert Camus     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma lidé

Člověk je to, co je mu podobné. Obvykle nenávidí, a vlastní vady viditelné zvenčí ho pobuřují. Marcel Proust | Detail citátu

Nejužitečnější pro člověka je, když nemluví o věcech, které mu nepřináleží. Arabská přísloví | Detail citátu

Lidské pokolení není rozdělené mezi dobré a špatné, ale mezi špatné a horší. Honoré de Balzac | Detail citátu

Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek. Čínská přísloví | Detail citátu

Chci být člověkem, který se mi nehnusí. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Skutečně dobře může člověk dělat jen jedinou věc, a ta potom, k dokonalosti přivedena, obsáhne v sobě všechno ostatní. Véra Linhartová | Detail citátu

Jsou znamenití lidé, kteří působí odpudivě, a jiní, kteří se líbí se svými chybami. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk roste v ceně, kterou platí. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt - u druhých lidí samozřejmě. Mark Twain | Detail citátu

Lidé se nás ptají na tajemství našeho dlouhého manželství. Uděláme si dvakrát týdně čas na večeři v restaurantu při svících, s jemnou hudbou a tancem. Ona v úterý, a já v pátek. Henry Youngman | Detail citátu

Lidstvo se množí mnohem rychleji než jeho celková zásoba myšlenek. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověk není nic jiného než řada jeho činů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel | Detail citátu

Samolibost není v podstatě než omezenost - i když jí propadne člověk třeba geniální. Josef Čapek | Detail citátu

Člověk si nemůže vybírat, musí zůstat člověkem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Ve skutečnosti se člověk vykupuje pouze svými závazky. A to má v životě největší cenu. Franz Kafka | Detail citátu

Už existuje tolik názorů, jaký má být člověk, že nejlépe každý udělá, když zůstane takovým, jaký je. Josef Čapek | Detail citátu

Pes, který štěká, nekouše. Člověk není pes. Gabriel Laub | Detail citátu

Stát se dobrým člověkem je umění. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Obyčejní lidé nejsou malí, jen se s nimi zachází jako s malými. Gabriel Laub | Detail citátu

Opravdové odpuštění je projevem nejvyššího stupně lidského počínání. Leo Buscaglia | Detail citátu

Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti. Pythagoras | Detail citátu

Kdyby mělo platit, že lidé budou provinění oplácet proviněním, bezpráví bezprávím, jaké pohromy by z toho vzešly? Michel de Montaigne | Detail citátu

Člověk má být zdvořilý, květina má vonět. Indická přísloví | Detail citátu

Čestný člověk má rovný hřbet i řeč. Mongolská přísloví | Detail citátu

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá. Vladimír Iljič Lenin | Detail citátu

Člověk od přírody je jistě egoistou. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Nikde nepoznáš lépe charakter člověka než na nemocniční posteli. Franz Grillparzer | Detail citátu

Lidé by neměli zapomínat, že každý z nich je originál. Gabriel Laub | Detail citátu

Člověka z pralesa můžeš vyrvat snadno, hůř vyrveš prales z člověka. Černošská přísloví | Detail citátu

Aby člověk dosáhl toho, co je možné, musí usilovat o to, co je nemožné. Ernst Fischer | Detail citátu

Pozor, člověk! Děkuji za výstrahu, půjdu jinudy. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Člověk vyžene svou náturu dveřmi a ona vleze za ním oknem. Honoré de Balzac | Detail citátu

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. Henri Louis Bergson | Detail citátu

Člověk žije, umírá, neví ani, jak žije, ani jak umírá. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Kdo počítá s lidskou ješitností, ten se nikdy nezklame. Alberto Moravia | Detail citátu

Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, jakých je sám schopen. André Gide | Detail citátu

Čím výše vylezl moderní člověk na žebříčku civilizace, tím větší je nebezpečí, že spadne dolů a zlomí si vaz. Chybí mu smysl života, nebo chcete-li, anděl strážný, který by měl vždy dětskou podobu. Jaromír Janata | Detail citátu

Člověk je jako měsíc - má svou temnou stranu, kterou nikomu neukáže. Mark Twain | Detail citátu

Člověk raději poznává vesmír než sebe sama. Ernest Hemingway | Detail citátu

Není ani tak rozhodující, kam vás lidé pošlou jako to, kde sami nakonec skončíte. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..