Pes, který štěká, nekouše. Člověk není pes.

Autor citátu: Gabriel Laub     Téma: lidé

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma lidé

Když nás obelhali jednou, mohou nás obelhat i podruhé. Alexandr Isajeviš Solženicyn | Detail citátu

Přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk. Raději už jím buď! Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Svět je plný lidí, kteří mají ve zvyku srovnávat se v duchu s jinými. Rozhodnou ovšem vždy ve svůj prospěch a podle toho také jednají. Jean de la Bruyére | Detail citátu

Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života. Miroslav Tyrš | Detail citátu

Každý člověk má tři charaktery - ten který mu připisují, ten který si připisuje on sám, a konečně ten který fakticky má. Lafayette Ronald Hubbard | Detail citátu

Člověk si nemůže vybírat, musí zůstat člověkem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Lidstvo si zasluhuje spíše obdivu, ba lásky, nežli nadávek. Ale když nadávek, tak hodně upřímných a hlasitých. Josef Čapek | Detail citátu

Nemám rád lidi kteří se neobdivují, neboť sám jsem strávil celý život tím, že jsem se obdivoval všemu. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Dáte-li vedle sebe dokonalé a nedokonalé, poznají lidé hned rozdíl. Dáte-li jim jen nedokonalé, budou spokojeni. Gottfried Wilhelm Leibnitz | Detail citátu

Ach, proč je člověk člověku vlkem, a ne Karkulkou? Jiří Suchý | Detail citátu

Nikde nepoznáš lépe charakter člověka než na nemocniční posteli. Franz Grillparzer | Detail citátu

Člověk je vážen a nevážen nejen podle toho, co dělá, nýbrž i podle toho, co chce. Epikúros | Detail citátu

Některými věcmi se člověk chlubí, aby se za ně nemusel stydět. Mark Twain | Detail citátu

Zlozvyky - to, co mají jiní lidé. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Už existuje tolik názorů, jaký má být člověk, že nejlépe každý udělá, když zůstane takovým, jaký je. Josef Čapek | Detail citátu

Když jsou lidé průměrní, neznamená to, že musí být skromní. Naopak, jsou pyšní na to, že jsou průměrní. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Který člověk by se nechtěl dát ubodat dýkami, aby před tím byl Caesarem? Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Člověk je nejinteligentnějším z živočichů - a taky nejpošetilejší. Diogenés | Detail citátu

Člověk je temný tvor. Neví, odkud jde, ví málo o světě a nejméně o sobě. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Člověk je velký v plánech - pro jiné. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Nic není člověku dražší než přítel v bídě. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Čestný člověk má rovný hřbet i řeč. Mongolská přísloví | Detail citátu

Jsou lidé, od nichž se, ať si dáváš pozor jak chceš, zamažeš. Josef Čapek | Detail citátu

Když pozoruji, jak jsou lidé zlí, nikdy se tomu nedivím, ale často se divím, že se nestydí. Karolína Světlá | Detail citátu

Tvrzení, že člověk je nejušlechtilejší stvoření na světě, si lze vysvětlit tím, že mu to žádně jiné stvoření nevyvrátilo. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Žádný člověk by nesnesl život, kdyby znal hodinu své smrti. Axel Munthe | Detail citátu

Je zajímavé, že lidé potřebují nejrozmanitější rady pro život a že většina sama nemyslí, ale čeká na nějakou radu. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Nejužitečnější pro člověka je, když nemluví o věcech, které mu nepřináleží. Arabská přísloví | Detail citátu

Člověk vítězí. Nad člověkem. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Člověk se odnaučil čekat. To je základní zlo naší doby. William Somerset Maugham | Detail citátu

Člověk nemůže současně kormidlovat dva čluny. Africká přísloví | Detail citátu

Nevadí mi názor jiných lidí, ale to, že mi ho chtějí vnutit. Samuel Johnson | Detail citátu

Přímý člověk je jako přímý bambus - také se s ním zřídkakdy setkáme. Japonská přísloví | Detail citátu

Člověk se plně projeví, teprve když změří své síly s nějakou překážkou. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Když pomyslím na to množství nepříjemných lidí, o nichž vím, že odešli na onen lepší svět, jsem si jist, že peklo vůbec nebude tak zlé. Mark Twain | Detail citátu

Šlechticem se člověk nerodí, stává se jím. Francesco Petrarca | Detail citátu

Je právě tak nepříjemné, když lidé mají úplně stejné zájmy, jako když mají zájmy zcela odlišné. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Člověk rozprostře svou duši jako pěkný ubrus na jídelním stole, zbývá jen, aby osud začal tabuli plnit vínem a pokrmy. Člověk je připraven pochutnat si co nejlépe. Jean Dutourd | Detail citátu

Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne. William Blake | Detail citátu

Nejlépe poznáš člověka, když ho pokáráš. Protože však druhý způsob je schůdnější, aspoň trochu ho poznáš, když ho pochválíš. Jean Paul | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..