Umění je nejvyšší radostí, kterou člověk dává sám sobě. Téma: umění | Detail citátu

Zkušenosti nám ukázaly, že nejšťastnější je ten, kdo přinesl štěstí největšímu počtu lidí. Téma: štěstí | Detail citátu

Nestačí, když myšlenka usiluje o uskutečnění, skutečnost sama musí usilovat o myšlenku. Téma: myšlení | Detail citátu