Kdo chytá štěstí, je sám chycen.

Autor citátu: Alois Jirásek     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma štěstí

Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme. Jan Zlatoústý | Detail citátu

Až kvůli štěstí projdeš celý svět, zjistíš, že stálo před tvými dveřmi. Africké přísloví | Detail citátu

Je třeba věřit v existenci štěstí, abychom byli šťastni. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Být šťastný po celý život? To by žádný smrtelník nesnesl. Bylo by to peklo na zemi. Shaw George Bernard | Detail citátu

Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí. Budha | Detail citátu

Každé štěstí v izolaci je jenom částečné štěstí. Neboť jsme skutečně tvorové kolektivní. Jan Procházka | Detail citátu

Každý je strůjcem svého štěstí. N.N. | Detail citátu

Mít v životě štěstí, dá pěknou dřinu. Odlas Jiří | Detail citátu

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle. Japonské přísloví | Detail citátu

Štěstí je vlastně prostá věc. Ale tím hlubší, čím více si uvědomíme jeho nesamozřejmost. Vladimír Páral | Detail citátu

Chtěl bych mít kapku štěstí, nebo plný sud rozumu. Menandros | Detail citátu

Velké štěstí je velké otroctví. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Štěstí je slepé, říkají, ale vidí sami dobře? Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Názory lidí jsou částí jejich štěstí. Shakespeare William | Detail citátu

Pokládáme za naprosto přirozené, že ostatní lidé nemají štěstí. Že sami nemáme štěstí, to je vždycky naprosto nepochopitelné. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Štěstí lidi zmate víc než neštěstí. Martin Luther | Detail citátu

Hluboký pád přivodí často největší štěstí. Shakespeare William | Detail citátu

Nečekané štěstí přijímáme vždycky se směsí zdráhání a nedůvěry, jako duševní expanze, rozvrat. Jean Dutourd | Detail citátu

Štěstí je vždy to, co za něj právě pokládáme. Jules Romains | Detail citátu

Buď člověkem a budeš šťasten. Vítězslav Hálek | Detail citátu

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. Maurois André | Detail citátu

Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Tajemstvím štěstí je něco obdivovat, a zároveň po tom netoužit. Francis Herbert Bradley | Detail citátu

Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jen poloviční štěstí. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Ti zhloupnou, které štěstí příliš rozmazlí. Publilius Syrus | Detail citátu

Nelze být šťasten v každém ohledu. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Latinská přísloví | Detail citátu

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Štěstí dává přátelství zrod, neštěstí je zkouší. Německé přísloví | Detail citátu

Štěstí je vždy tam kde nejsme, a spočívá v tom co nemáme. Petronius Gaius (arbiter elegantiae) | Detail citátu

Lidské štěstí se skládá z tolika kousků, že stále některý chybí. Bossuet Jacques-Bénigne | Detail citátu

Jen hlupák se domnívá, že štěstí pochází z vnějšku, z předmětu, štěstí nebo neštěstí přichází pouze z našeho nitra. Schopenhauer Arthur | Detail citátu

Varuj se přátel svého štěstí. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Naše touhy se stále křižují a v životním zmatku se zřídka stává, aby se štěstí sneslo na touhu, která si je žádala. Marcel Proust | Detail citátu

Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce než darem vnějšího světa. Josef Čapek | Detail citátu

Bůh nás chraň před příliš velkým štěstím! Holandské přísloví | Detail citátu

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné. Sebestian Roch Chamfort | Detail citátu

Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí. Ukrajinské přísloví | Detail citátu

Štěstěna umí zatočit zejména s těmi, které si oblíbila. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..