Přílišné štěstí, pouhé neštěstí.

Autor citátu: Česká přísloví     Téma: štěstí

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma štěstí

Doby dlouhého štěstí se často rozplynou v jediném okamžiku. Právě tak zažene bouře horké letní dny. Luc de Clapiers Vauvenargues | Detail citátu

Pracuj usilovně u svých vesel. Štěstí je vítr, který Ti možná foukne do plachet. Portugalské přísloví | Detail citátu

Štěstí není to co chceš mít, štěstí znamená to co máš si udržet. France Anatole | Detail citátu

Štěstí je stav vnitřní a nezávisí ani v nejmenším na lidských statcích. Archibald Joseph Cronin | Detail citátu

Kdo hledá štěstí, je jak pijan, který nemůže trefit domů, i když ví, kde bydlí. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Štěstí se narodilo jako dvojče, musí se sdílet. George Gordon Byron | Detail citátu

Štěstí je výsadou jedinců, kteří si sami vystačí. Aristoteles | Detail citátu

Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Člověk by si měl rozmyslet, zda chce být volem jen kvůli tomu, aby si na něho mohlo štěstí sednout. N.N. | Detail citátu

Všichni toužíme po štěstí. Ale když se vydáme na cestu, klopýtáme ve tmě. Riskujeme, že si spleteme směr, nebo, že dokonce půjdeme na opačnou stranu. Ba co víc, pokud po chybné cestě postupujeme dále, můžeme se svému cíli ještě více vzdálit. Čím více se tedy snažíme štěstí nalézt, tím obtížněji k němu dospíváme. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa. Jaromíra Kolářová | Detail citátu

Pokud jsi někdy miloval ženu nebo vlast, prožil jsi výjimečné štěstí, a když potom zemřeš, už to není důležité. Ernest Hemingway | Detail citátu

Štěstí nezáleží v tom, mít mnoho, ale být spokojen s málem. Marguerite Blessingtonová | Detail citátu

Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí. Čínské přísloví | Detail citátu

Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten. Bruno Giordano | Detail citátu

Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón | Detail citátu

Štěstí je trvalým a odůvodněným pocitem uspokojení ze života. Dorothy Thompsonová | Detail citátu

Ke štěstí stačí být moudrý. Antisthenés | Detail citátu

Veškeré své štěstí vlož do okamžiku. André Gide | Detail citátu

Chceš být vůl jen proto, aby na tebe sedalo štěstí? Jiří Žáček | Detail citátu

Tajemství jak si udržet dobrou mysl, spočívá v návyku neznepokojovat se hloupostmi a v umění vážit si i malých radostí. Smiles Samuel | Detail citátu

Neexistuje chronické štěstí, tak jako není netající led. Alexandr Ivanovič Gercen | Detail citátu

Kdo se dokáže radovat, má ohromné bohatství. Shaw George Bernard | Detail citátu

Očekávané štěstí je motorem lidského života. Anton Semjonovič Makarenko | Detail citátu

Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Člověk neztrácí vždy, když se něčeho odříká. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe. John Lennon | Detail citátu

Kdo mnoho začíná, máloco dokončí. Čínské přísloví | Detail citátu

Všude tam, kde lze žít, lze žít také dobře. Aurelius Marcus | Detail citátu

Opravdové štěstí spočívá v tom, co darujeme. Jan Zlatoústý | Detail citátu

Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu utrpení. Svým oblíbencům podává obojí. Ellen Keyová | Detail citátu

Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Není člověka, který by si nepřál víc než cokoli jiného prodloužit si štěstí. Pascal Blaise | Detail citátu

Člověk občas narazí na štěstí, ale většinou se otřepe a jde zas dál. N.N. | Detail citátu

Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí. Maurois André | Detail citátu

Nízká duše se ve štěstí nadýmá a v neštěstí je zničena. Epikúros | Detail citátu

Štěstí je tím větší, čím méně si je člověk uvědomuje. Alberto Moravia | Detail citátu

Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest. Otto František Babler | Detail citátu

Počítám jen šťastné hodiny. Nápis na slunečních hodinách | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..