Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak.

Autor citátu: Balzac Honoré de     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Láska ženám oči otvírá, mužům zavírá. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Láska je počátkem všech vědomostí, stejně jako je oheň počátkem světla. Jean Cocteau | Detail citátu

V lásce má člověk vyzkoušet i to, co nemiluje. Ivan Alexejevič Bunin | Detail citátu

Jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou. Schweitzer Albert | Detail citátu

Domníváme-li se, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska je škola utrpení. Jerzy Broszkiewicz | Detail citátu

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat. Paul Claudel | Detail citátu

Malá láska, když není opětována se změní v přátelství, velká v nenávist. Sergej Davydov | Detail citátu

Láska jako pouhý akt, nic předtím ani potom, to se mi zdá jako vrchol nudy. Láska zbavená slov, sladkých doznání, oklik, nadějí a zklamání nemá v mých očích nejmenší cenu. Jean Dutourd | Detail citátu

Člověk zamilovaný sám do sebe má tu výhodu, že má málo soků. Georg Christoph Lichtenberg | Detail citátu

Stačí docela malý kousek naděje, aby se zrodila láska. Stendhal | Detail citátu

Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

S pohledy je tomu v lásce jako s doušky vína - první je lhostejný, druhý zaujme, třetí okouzlí. Jean Anouilh | Detail citátu

Není-li člověk milován, prostě jen nemá štěstí. Nemiluje-li, je to neštěstí. Albert Camus | Detail citátu

Láska je štěstí, které si vzájemně dáváme. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Jen malá láska činí nás šťastnými, velká nám přináší utrpení. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Everybody can be great ... because anybody can serve. You do not have to have a college degree to serve. You do not have to make your subject and your verb agree to serve. You only need a heart full of grace. A soul generated by love. Martin Luther King | Detail citátu

Láska, která vraždí, je mnohem vyššího řádu, než ta, která se odehrává v posteli. Guillaume Apollinaire | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska, jako spíše ztráta osobnosti. Auguste Comte | Detail citátu

Láska je tornádo, přátelství je neustále vanoucí pasát. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Láska stojící na kráse, tak jako krása, brzy umírá. Donne John | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Láska - uplatnit každý sám na sobě představy o druhém pohlaví. Ernst Ewald | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Musset Alfred Louis Charles de | Detail citátu

Odřekni se života, logiky, světa, prostě všeho - jen lásky ne. Romain Rolland | Detail citátu

Milenec naučí ženu všemu, co manžel před ní skryl. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska je aktivní péče o život a růst toho, co milujeme. Kde tato aktivní práce chybí, tam není láska. Erich Fromm | Detail citátu

Láska je složitý problém, který se řešením dále komplikuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí. Henry Ford | Detail citátu

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže. Paul Jean | Detail citátu

Láska by přinutila i psa štěkat v rýmech. Henrich Leberecht Fleischer | Detail citátu

Láska je něco nádherného, ale kazí charakter. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Láska je božská, avšak milování samo není víc než živočišné. Johannes Eckhart | Detail citátu

V lásce má větší cenu to, co je dovolené si vzít, než to, co se dává samo. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Láska je to čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Kárová Dominika | Detail citátu

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. Pierre Corneille | Detail citátu

Hormony nás k sobě přitáhnou, ale pohromdě nás neudrží. William Glasser | Detail citátu

Až se mě jednou zeptáš, co je pro mě důležitější, jestli ty nebo můj život a já odpovím, že můj život, nezlob se, protože ty nevíš, že můj život jsi ty. IMAGER | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..