Kdyby i člověk všeho se nasytil, lásky se nikdy nenasytí.

Autor citátu: Božena Němcová     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Kdo tě nechce, ten si tě nezaslouží. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

Nelze podruhé milovat to, co jsme u milovat přestali. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Opravdová láska činí člověka odvážným. Lao´c | Detail citátu

Nečistá láska nemůže být hluboká. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují!!! Kárová Dominika | Detail citátu

Hledejme své světlo ve svých citech. V nich je uloženo teplo, které má v sobě mnoho jasu. Joubert Joseph | Detail citátu

Ta opravdu šťastná láska je vlastně právě jen ta nešťastná. Samuel Butler | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia: zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. De Condillac Étienne Bonnot | Detail citátu

Někdy je slovo jako mocný klíč, které otvírá zámky silné jak sám osud. Zeyer Julius | Detail citátu

Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost. William Blake | Detail citátu

Láska je univerzální dorozumívací jazyk. I němí jím mohou hovořit a hluší mu naslouchat. Fernán Caballerová | Detail citátu

Je těké milovat někoho, koho si nevážíme, ale stejně těžké je milovat toho, koho si vážíme mnohem víc než sebe. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Každý v sobě nosí malý hřbitov těch, které miloval. N.N. | Detail citátu

Ti, co přivykli malým láskám, velké již nikdy nepoznají. Wilhelm Bush | Detail citátu

Láska a církev vyžadují krásných přikrývek na své oltáře. Honoré de Balzac | Detail citátu

Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením. Karel Čapek | Detail citátu

Láska, když je skutečně velká, nemusí být opětována. Stačí sama sobě. Jorge Amado | Detail citátu

Soucit je krutý. Je to živel, který ničí. Láska není v bezpečí, je-li někde nablízku soucit. Graham Greene | Detail citátu

Láska je jedinou fantazií ducha dvou bytostí s rozdílnými znaky těla. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat. Arndt Ernst Moritz | Detail citátu

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost. Eugéne Delacroix | Detail citátu

Láska je iracionální. Lze lidi znát a přece je milovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželstvím končí každá láska. Balzac Honoré de | Detail citátu

Milovat znamená létat. Žít s tím potom trpět. Koudelková Sabina | Detail citátu

Je lépe pro ženu, aby si vzala muže, který ji miluje, než aby si vzala muže, kterého miluje. Arabské přísloví | Detail citátu

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem. Sandová George | Detail citátu

Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Nejprve se zamilujete a pak uvažujete! Učiníte-li to obráceně, nebudete nikdy milovat. Emanuele Bolognessi | Detail citátu

Znovu milovat znamená, že se srdce vysmívá rozumu. Bonville de Theodore | Detail citátu

Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky. Homér | Detail citátu

Láska je cit nevýslovný a matoucí. Karel Čapek | Detail citátu

Láska má mnoho tváří. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Zamilovaní jsou zatím spojenci tím, že spolu dokáží žít, takže si vůbec neuvědomují, že by kdy jednou dokázali společně žít i bez sebe. Daphne du Maurierová | Detail citátu

Co když je láska plamenem, jenž vyšlehává z překvapení? Až shoří vše, co bylo v něm, zhasne a bude po plameni, jenž vyšlehával z překvapení a byl jen pouhým plamenem. William Shakespeare | Detail citátu

Když se v hlavě usadí láska, odchází rozum. Turecké přísloví | Detail citátu

Co je pravá láska? Zamilovat se do toho, co tvým smyslům na první pohled nezalichotilo. Josephine Bakerová | Detail citátu

Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní. Španělské přísloví | Detail citátu

Milenec naučí ženu všemu, co manžel před ní skryl. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Charles Baudelaire | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..