My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů, ani je v tom houfu nemůžeme všechny rozeznat.

Autor citátu: Čapek Karel     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Pro někoho je mnohem lehčí složit hromadu uhlí, než vyznat lásku. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

Láska je akt víry, a kdo je slabý ve víře, je slabý také v lásce. Erich Fromm | Detail citátu

Láska pozvedá slabé, nenávistí se i nedobytné hradby hroutí. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Každá láska má mít svou historii. A historie - to značí velké i malé chvíle. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Nikdo nemá tak dobrou paměť, aby mohl být úspěšným lhářem. Abraham Lincoln | Detail citátu

Láska je vždy odpovědí, ale když na tuto odpověď čekáme, sex nám podhodí vždy hodně otázek. Allen Woody | Detail citátu

Každá holka někoho má, dokud není s Tebou. Samotáři | Detail citátu

Jen malá láska činí nás šťastnými, velká nám přináší utrpení. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Láska může zavírat oči, ale nesmí být slepou. Samuel Butler | Detail citátu

Je mnoho prostředků, které léčí lásku, ale žádný není spolehlivý. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Láska není to, co se líbí, ale co nevadí, že se nelíbí. Archiás | Detail citátu

Láska založená jen na citech má nejkratší trvání, neboť nic není tak zraňováno láskou, jako právě city. Mahler Zdeněk | Detail citátu

Počínající láska je tak hezká, dojemná, i když je nízká. V počáteční, v každé, je vznešená záře. Je to pokaždé stejný zázrak jako stvoření světa. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska je ctnost a vášeň zároveň. Milovat však nelze ze ctnosti, ale z vášně. Assissi St. Aegidius d´ | Detail citátu

Láska je droga duše, která nejen utišuje a ukolébává, ale i dohání člověka až k nepříčetnosti. Gerhard Hauptmann | Detail citátu

Milovat je snadné. To nesnadné na lásce je jen to, aby nás na oplátku někdo miloval. Vincent van Gogh | Detail citátu

Znamením pravé lásky je, že pomíjí. Nepomíjející je pouze iluze lásky. Gabriel Laub | Detail citátu

Láska má mnoho tváří. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Lásky některých lidí jsou jenom následky dobrých večeří. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Milovat znamená stárnout ruku v ruce. Aragon Louis | Detail citátu

Mnohdy nedovedu pochopit, jak ji někdo jiný může milovati, když ji já sám tak vroucně a zplna srdce miluji, nemaje nikoho krom jí. Goethe Johann Wolfgang von | Detail citátu

Nenávidím a miluji. Gaius Valerius Catullus | Detail citátu

Je to nepatrné, co milencům v cestu se staví. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Člověk, který příliš miluje, se podobá volajícímu na poušti - nikdy se nedočká ozvěny. Denis Diderot | Detail citátu

Žádné dílo lásky nevzkvete z pocitu viny, ze strachu nebo z prázdnoty srdce, tak jako žádné účelné plány do budoucna nemohou vytvořit ti,kdo nejsou schopni žít právě nyní. Watts Alan | Detail citátu

Poštu vynalezla láska, používá ji však obchod. Ludwig Börne | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Maxim Gorkij | Detail citátu

Zemřít není tak strašné, jako žít s člověkem, kterého nemilujeme. Samuel Butler | Detail citátu

Milovat každého je totéž, jako nemilovat nikoho. Antal Stašek | Detail citátu

Čím víc máme lásky, tím lehčeji projdeme životem. Kant Immanuel | Detail citátu

Milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž je pro ostatní neviditelný. Mauriac François Charles | Detail citátu

Lidé se chtějí sebe zmocniti. A nejvíce v lásce. Tím také svrchovaně trpí. Poznávají, že člověk je v jádru svobodný. Byť bychom jakkoli pevně drželi jeho srdce, nikdy tomu neuvěříme. Jiří Wolker | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Baudelaire Charles | Detail citátu

Láska je jako slza. Začíná v oku a končí v srdci Neznámý autor | Detail citátu

Srdce má důvody, které rozum nemá. Pascal Blaise | Detail citátu

V lásce neplatí žádná pravidla. Snažit se své city ovládnout? K čemu to všechno? Nakonec rozhodne srdce, a nám nezbývá nic jiného, než jej poslechnout. Coelho Paulo | Detail citátu

Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci. Žáček Jiří | Detail citátu

Neláska je beztrestná, a přece zasluhuje nejhoršího opovržení. Robert Burns | Detail citátu

Láska nespočívá ve štěstí, ale v jeho představě. Johan Christian Günther | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..