Milovat někoho znamená být jediným, kdo hledí na zázrak, jenž je pro ostatní neviditelný.

Autor citátu: Mauriac François Charles     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Mahjong

Další citáty pro téma láska

Byli jsme dva a měli jen jedno srdce. Villon Francois | Detail citátu

Ten, kdo opravdu miluje, skoro nikdy nepozná, kdy ho ten druhý milovat přestal. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Cesta do nebe je úzká, s Bohem ale není kluzká. Ve dvou pak jde se lépe, ale musíte se pevně držet, jste teď jen jedno kuře slepé, ale s Bohem je to med. Jeden za druhého zodpovědnost nesou, kdo samoty se zřekli, za druhého duši neposednou, kdo spolu lásku pekli. Řezáč Jan | Detail citátu

Pro milujícího není nic obtížné. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Láska a ctižádost jsou spiklenci od věků. Jean de La Fontaine | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten, jen když přestal milovat sebe sama. Nikolaj Vasiljevič Gogol | Detail citátu

Čím víc máme lásky, tím lehčeji projdeme životem. Kant Immanuel | Detail citátu

Vzpomene-li si člověk na čas kdy miloval zdá se mu, že se mu od té doby už nic nezdařilo. Mauriac François Charles | Detail citátu

Je spousta věcí na světě, které nikdy nepochopím. Na prvním místě je žena. Karel Dlouhý | Detail citátu

Líbám, tedy žiji. Heine Heinrich | Detail citátu

Láska je příliš drahá věc. Přišel-li jsi k ní lacino, oklamal jsi sám sebe. Graham Greene | Detail citátu

Láska je to čemu se po svatbě říká omyl. Twain Mark | Detail citátu

To, co pohání svět vpřed není láska, ale pochybnost o ní. Oscar Wilde | Detail citátu

Láska bez úcty nemůže dojít daleko, ani vzlétnout vysoko. Je to jednokřídlý anděl. Alexandre Dumas starší | Detail citátu

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat. Paul Claudel | Detail citátu

Velká láska je již téměř bezpohlavní. Aristoteles | Detail citátu

Kdo vášnivě miluje, nežije již v sobě samém, nýbrž v milované bytosti, čím více opouští vlastní bytost a takřka přechází v toho, jejž miluje, tím větší rozkoš pociťuje. Rotterdamský Erasmus | Detail citátu

Láska je představa, která našeptává ženě, že krása jejího milence je sto soutěžit s její. Arezzo Leonardo Bruni d´ | Detail citátu

Kdo se oženil z lásky, mívá dobré noci a špatné dny. Francouzské přísloví | Detail citátu

Láska se rodí v okamžiku organického spojení dvou očí. Bettina von Arnimová | Detail citátu

Věrně miluj toho, kdo miluje tebe, nikdy nezklam toho, kdo nezklame tebe. N.N. | Detail citátu

Srdce lidí jsou si podobná stejně jako jejich tváře. Čínské přísloví | Detail citátu

Zamilovanost se pozná nejen podle toho, že jeden nepoznává nedostatky na druhém, ale že i sebe nepoznává. Casanova Giacomo Girolamo | Detail citátu

Skutečnou hodnotou lásky je vzestup základní životnosti, kterou může láka způsobit. Paul Valéry | Detail citátu

Angličané a Američané říkají: miluj mě trochu, ale dlouho. Masaryk Tomáš Garrique | Detail citátu

Podnikaví muži mají u žen mnohem více úspěchu než ti druzí, a to proto, že většina žen nepodlehne z lásky, nýbrž ze slabosti. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska není tam, kde se objevuje dokonalost, ale kde se jeví některé přednosti, pro něž přehlížíme mnoho nedostatků. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Láska je jak dlouhý most. Než ho přejdeš, máš ji dost. N.N. | Detail citátu

Láska a nenávist jsou dvě sestry. Kde je jedna, přijde i druhá a potom společně odejdou. François-René de Chateaubriand | Detail citátu

Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk. N.N. | Detail citátu

Je tolik způsobů lásky, že nevíme, jak ji definovat. Voltaire | Detail citátu

Láska, která se kupuje, má vždy tatáž oslovení - ta která se prodává, tytéž způsoby. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Všeho se nasytí člověk, i samého spánku a lásky. Homér | Detail citátu

Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody. Pearl Bucková | Detail citátu

Láska je počátkem všech vědomostí, stejně jako je oheň počátkem světla. Jean Cocteau | Detail citátu

Milovat znamená uvolňovat napětí. Freud Sigmund | Detail citátu

Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost. William Blake | Detail citátu

Láska je přivyknutím k nedostatkům jiného pohlaví, umocněné touhou po vzájemném splynutí. Henry Ford | Detail citátu

Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem. Paul Jean | Detail citátu

Láska neunavuje. To jenom milenci jsou únavní. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..