Láska spočívá v tom, dokázat se smířit s nedostatky toho druhého.

Autor citátu: Benjamin Franklin     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Znamením pravé lásky je, že pomíjí. Nepomíjející je pouze iluze lásky. Gabriel Laub | Detail citátu

Mezi mužem a ženou neexistuje povinnost, je jenom láska - anebo to naopak není láska. Pearl Bucková | Detail citátu

I kdybych tisíci slovy popisujícími lásku stvořil verše, přece by má báseň nevypověděla, co vše chce říct mé srdce. Neboť cit člověka přesahuje daleko hranice jazyka i hranice jeho samého a zakončuje se teprve v druhém. Menšík Radovan | Detail citátu

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně. N.N. | Detail citátu

Je mnoho důvodů pro které se milujeme. Láska je ten poslední důvod. Alfred Binet | Detail citátu

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku. George Gordon Byron | Detail citátu

Když opravdu milujete, je třeba naučit se odpouštět a umět rozlišit podstatné od nepodstatného. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Ten nehřeší, kdo hřeší z lásky. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Milovat znamená stárnout ruku v ruce. Aragon Louis | Detail citátu

Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje. Florian Miroslav | Detail citátu

Láska nezná stáří. Stendhal | Detail citátu

Neopouštěj někoho koho miluješ, pro někoho kdo se ti líbí. Protože ten tě jednou opustí, pro toho koho opravdu miluje. Zaťková Lucie | Detail citátu

Nevím, zdali pravá láska působí tolik půvabných radostí, jako jimi oplývá moudré podvádění. Takové pokrytectví má cenu ctnosti. Honoré de Balzac | Detail citátu

Jak školák ze školy jde milý k milé jak do školy však od ní zasmušile. Shakespeare William | Detail citátu

Kdo tě nechce, ten si tě nezaslouží. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi: než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit. Shaw George Bernard | Detail citátu

Opravdová láska činí člověka odvážným. Lao´c | Detail citátu

Tam kde není láska, není ani rozum. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

K prožití velké lásky není třeba velkého vzdělání, ale velkých citů. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Láska je jako sklo. Rozbije se, když je někdo uchopí příliš nejistě, nebo příliš prudce. Lucas Durtain | Detail citátu

Láska je rovnováha našich představ o tom druhém. Je třeba, aby byla vzájemně vyvážena drobnými přednostmi a nedostatky, nikoliv velkými klady a zápory. Arne Svensen Garborg | Detail citátu

Rozejdi se, dokud máš s kým. Bolek Polívka | Detail citátu

Láska, to jsou vyšší hodnoty než vzhlednost opačného pohlaví. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Nešťastná láska není to nejhorší. To pravé neštěstí je nemilovat. Eduard Bass | Detail citátu

Lehko se dáme oklamat tím, koho milujeme. Moliére | Detail citátu

Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout. St. Aurelius Augustinus | Detail citátu

Láska je příliš cenná, než aby se ztrácela. Alfred Tennyson | Detail citátu

Oč bývá těžší přístup k lásce, tím prudší oheň vždy vdechuje syn Venušin milenci. Kosmas | Detail citátu

Kdo ví, jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje, a ten, koho nikdo nemiluje. Thomas Mann | Detail citátu

Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná. Gorkij Maxim | Detail citátu

A když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo. John Ruskin | Detail citátu

Žádné dveře domu nepřiléhají tak těsně, aby jimi neproklouzla dovnitř láska. Jean-Galbert de Campistron | Detail citátu

Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci. Žáček Jiří | Detail citátu

Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle. Charles Dickens | Detail citátu

Úcta k člověku, láska k bližnímu má být konstruktivní silou, a nikterak filantropickou slabostí. Josef Čapek | Detail citátu

Jen díky lásce se život udržuje a postupuje vpřed. Ivan Sergejevič Turgeněv | Detail citátu

Velká láska se rodí jen z velkého poznání toho, co milujeme. Co neznáme, můžeme milovat jen chudě. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Láska nás činí mocnými vůči druhým, avšak bezmocnými vůči sobě. André Brie | Detail citátu

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná. Pascal Blaise | Detail citátu

Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá a srdce, které trpí. Arabské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..