Láska udržuje svět v pohybu.

Autor citátu: Dautdet Alphonse     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

True friends will tell each other tough things. Mike Krzyzewski | Detail citátu

Na lásku není jiný lék než ještě víc lásky. Ludovico Ariosto | Detail citátu

Vše, co se v životě člověka odehrává bez lásky, je nudné, unavuje člověka a vyvolává v něm deziluzi nad smyslem života. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Rozprostřel jsem své sny u Tvých nohou, našlapuj zlehka, protože šlapeš po mých snech. Yeats William Butler | Detail citátu

Velká láska by byla nekonečná, kdyby nebylo manželství. Jedině ono je s to ji ukončit. Thomas Robert Dewar | Detail citátu

Miláčku, zapomeňme na všechno, co se mezi námi nestalo. Ionesco | Detail citátu

Jsem šťasten, neboť jeji kroky se blíží. Třebaže jde oklikou. N.N. | Detail citátu

Neplač že to skončilo. Buď rád, že se to stalo. Pokorná Renáta | Detail citátu

Vše, oč usilujeme, děláme jenom za tím účelem, abychom dokonaleji milovali. Myslíme, učíme se, pracujeme i odpočíváme právě proto, aby smysl našeho poslání na světě, to je láska, byl plnější. Giacomo Casanova | Detail citátu

Láska je zvláštní boj, v němž šťastné vítězství patří tomu, kdo nejvíce ztrácí. Louis-Antoine Fauvelet de Bourriene | Detail citátu

Láska má takovou sílu, že hory přenáší, ale ne, aby jedna jeden lidský život vydržela! Odlas Jiří | Detail citátu

Vzpomínky na prožitou rozkoš jsou delší a věrnější než přítomnost. Seneca Mladší | Detail citátu

Čím více miluješ, tím více trpíš. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Everybody can be great ... because anybody can serve. You do not have to have a college degree to serve. You do not have to make your subject and your verb agree to serve. You only need a heart full of grace. A soul generated by love. Martin Luther King | Detail citátu

Veliká láska nemůže trvat příliš dlouho. Jean Dutourd | Detail citátu

Stačí docela malý kousek naděje, aby se zrodila láska. Stendhal | Detail citátu

Srdce má své sídlo v člověku vedle duše s níž po celý život neudržuje dobré sousedské vztahy. František z Assisi | Detail citátu

Láska je přání něco dávat, nikoli dostávat. Láska je umění produkovat něco s pomocí toho druhého. K tomu je třeba, aby si tě ten druhý vážil a aby ti byl nakloněn. Toho lze dosáhnout vždycky. Bertolt Brecht | Detail citátu

Ten, kdo se žení z lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Italské přísloví | Detail citátu

Ut ameris, ama! (Abys byl milován, miluj!) Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Bez lásky se nedá nic dělat. Čím těžší je práce, které ve jménu lásky věnuješ své síly, tím větší je tvé nadšení. Čím víc dáváš, tím se stáváš větším. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Jen v otevřenosti a svobodě žije opravdová láska. Nováková Milena | Detail citátu

Kde je láska k lidem, tam je i láska k umění. Hippokratés | Detail citátu

Můj manžel se zamiloval. Ráno cvičí, pije bifis a kupuje si Tinu. Procházka Antonín | Detail citátu

Všechny bolesti lidské lze zahojit pomocí léků, toliko na bolest lásky neznáme hojivou mast. N.N. | Detail citátu

Láska není tam, kde se objevuje dokonalost, ale kde se jeví některé přednosti, pro něž přehlížíme mnoho nedostatků. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Člověk je omylný, ale milovat někoho není omylem nikdy. Rolland Romain | Detail citátu

City se projevují o to méně, čím jsou hlubší. Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska je důležitá, ale zrádná, a jen na ní se stavět nedá. Bibi Anderssonová | Detail citátu

První vzdech lásky je posledním povzdechem moudrosti a rozvahy. Bertolt Brecht | Detail citátu

Nic není schopné vyléčit lásku kromě nezpůsobilosti. Samuel Butler | Detail citátu

Láska je hnutí, které nutí, dva lidi do blnutí. N.N. | Detail citátu

Láska umírá na nedostatek péče stejně jako květina, strom nebo keř. Zig Ziglar | Detail citátu

Láska i v té nejohavnější podobě vždycky zanechává v ústech sladkou příchuť. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska je pavučina. Jí se nelze vyhýbat, aniž bychom v ní nakonec neuvízli. Friedrich von Bodenstedt | Detail citátu

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Immanuel Kant | Detail citátu

Láska má tu vlastnost, že co se v ní nepodaří napoprvé, to je v ní navždy ztraceno. Charles Aznavour | Detail citátu

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání. Alighieri Dante | Detail citátu

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Jean-Richard Bloch | Detail citátu

Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist. Dalajlama | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..