Je neuvěřitelné kolik dobrých nápadů je denně zavrženo kvůli neschopnosti zvládat vzájemné vztahy.

Autor citátu: John P. Kotter     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Láska se domnívá, že jedině ona má právo a všechna ostatní práva musí před ní ustoupit. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska má jen potud cenu, pokud je spontánní. Robert-Pierre Desnos | Detail citátu

Ať zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, ať zítra miluje. Latinská přísloví | Detail citátu

Počínající láska je tak hezká, dojemná, i když je nízká. V počáteční, v každé, je vznešená záře. Je to pokaždé stejný zázrak jako stvoření světa. Jean Dutourd | Detail citátu

Láska je bezvýhradná touha být bezvýhradně milován. Allen Ginsberg | Detail citátu

Jen ta láska je pravá, která se dokáže odříkat. Karolína Světlá | Detail citátu

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Marcel Achard | Detail citátu

Láska se podobá dobré pověsti: byvši jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí. Cervantes Miguel de Saavedra | Detail citátu

Člověk má být na svou lásku skoupý. Antal Stašek | Detail citátu

Zamilovat se znamená přestat srovnávat. Otto von Bismarck | Detail citátu

Kdo řekl, že je láska slepá? Vždyť je to právě ona, kdo objevuje krásy, kde druzí nevidí nic. Frossard André | Detail citátu

Láska, která se bojí překážek, je horší neúcty, horší nevěry, horší nelásky. Láska, která neriskuje svou zkázu, je neplodná. Georges Duhamel | Detail citátu

Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti. Láska žije z jistoty, síly, rozkoše a hrůzy. Neznámý autor | Detail citátu

Mnohdy milujeme člověka právě jen ze soucitu k jeho nedostatkům. Sergej Davydov | Detail citátu

Není zamilován, kdo obědvá s chutí. Amcharské přísloví | Detail citátu

Láska je pro mne soukromou záležitostí srdce, do níž nerad strkám prsty rozumu. Louis Fürnberg | Detail citátu

Láska je maximální koncentrace ducha na jediný předmět vnímání. Denis Diderot | Detail citátu

Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní. Leibnitz Gottfried Wilhelm | Detail citátu

Trojí láska spaluje lidská srdce - láska k penězům, láska k rozkoším a láska k přetvářce. František Ladislav Čelakovský | Detail citátu

Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce znovu vyléčit. To jsou slova na velkou bolest. Fulghum Robert L. | Detail citátu

Milovat znamená uvolňovat napětí. Freud Sigmund | Detail citátu

Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci! DeNiSCa | Detail citátu

Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat. Robert Browning | Detail citátu

Nedělejte problémy z nevěry! Je to spíše touha po změně způsobu milování, než změně osoby milence. Caballerová Fernán | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. George Gordon Byron | Detail citátu

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, jen tak se ho letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích, ale vědět, že ho nikdy nemůžeme mít ... Neznámý autor | Detail citátu

A když jsme potkali lásku, víme, co nám v životě chybělo. John Ruskin | Detail citátu

I velká láska vyžaduje odpočinout si jeden od druhého. Georges Braque | Detail citátu

Láska je božská, avšak milování samo není víc než živočišné. Johannes Eckhart | Detail citátu

Jak školák ze školy jde milý k milé jak do školy však od ní zasmušile. Shakespeare William | Detail citátu

Není zamilován ten, kdo nemiluje trvale. Euripidés | Detail citátu

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost. Erich Fromm | Detail citátu

Jen tehdy milujeme skutečně, když milujeme bez příčiny, nekonečně svými hvězdami,nebo jako moře svými vlnami. Franke Adam | Detail citátu

Kde není lásky, vynikne každá chyba. Anglické přísloví | Detail citátu

Každý člověk se narodil proto, aby miloval. Benjamin Disraeli | Detail citátu

Když milujeme, býváme pověrčiví. Anatole France | Detail citátu

Láska je jako karavanní tábor, nenajdeš tam nic, co jsi s sebou nepřinesl. Perské přísloví | Detail citátu

Lásku mou, běda, už žádná bylina nemůže zhojit. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Smutné na lásce je nejenom, že netrvá věčně, ale že i rozčarování, které přináší, rychle míjí. William Faulkner | Detail citátu

Láska, která miluje ze srdce, je nejbohatší, když dává. Láska, která hovoří o obětech, už přestává být pravou láskou. Emanuel von Geibel | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..