Člověk ať je jakýkoliv, je povinen pracovat, pracovat v potu tváře, protože jenom v tom je celý smysl a cíl jeho života, všechny jeho radosti.

Autor citátu: Anton Pavlovič Čechov     Téma: práce

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma práce

Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem. Reinhard K. Sprenger | Detail citátu

Mám rád práci, přímo mě fascinuje. Vydržím celé hodiny sedět a dívat se na ni. Jerome Klapka Jerome | Detail citátu

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. Saroyan William | Detail citátu

Nic na světě není tak těžké, rozdělíte-li si to na malé práce. Henry Ford | Detail citátu

Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím. Baťa Tomáš | Detail citátu

Naší největší chloubou není to, že nikdy nepadneme, ale že se pokaždé znovu zvedneme. Hal Urban | Detail citátu

Významný manažer je absolutně nepostradatelný při řízení svého podniku, avšak pouze tehdy, je-li přítomen. John Morley | Detail citátu

Prací se nazývá jedna z operací, pomocí které A získává majetek pro B. N.N. | Detail citátu

Čím lépe pracujete, tím více dostáváte. Jack Welch | Detail citátu

Udělat dojem na lidi můžete i z dálky, ale opravdu zasáhnout lze jen z těsné blízkosti. John C. Maxwell | Detail citátu

Práce znamená vždy více než peníze, kterými ji platí. Peníze mizí, ale práce zůstává. Maxim Gorkij | Detail citátu

Seženete-li do vedení firmy dostatek stejně smýšlejících lidí, začnou se procesy sami od sebe zlepšovat. Lidé zde rádi vynalézají a to přitahuje další, kteří rádi vynalézají. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Pokud si myslíte, že máte vše pod kontrolou, nejedete dost rychle. Mario Andretti | Detail citátu

Pracujeme tak, jak nás platí: málo, a jen jednou za měsíc. N.N. | Detail citátu

Jakmile se něco stane složitým, zjednodušte to. Nemůžete-li to zjednodušit, zrušte to! Richard Koch | Detail citátu

Ježto lidé nemohou nepřetržitě pracovat, potřebují odpočinek, přesto však odpočinek není konečný cíl. Aristoteles | Detail citátu

Nestačí umět pracovat, musí se také pracovat. Nestačí pracovat, musí se také umět pracovat. Gabriel Laub | Detail citátu

Bez práce není legrace. Lech Przeczek | Detail citátu

Budeme udivovat současníky i potomky. Perikles | Detail citátu

Vyhýbat se práci - to dá fušku! Gabriel Laub | Detail citátu

Parkinsonův první zákon: Práce přibývá úměrně s tím, kolik času se na ni může vynaložit. Cyril Northcote Parkinson | Detail citátu

Je lepšie zhorieť ako vyhasnúť. Cobain Kurt Donald | Detail citátu

Pověz mi, jak trávíš čas, a já ti povím, kdo jsi. Andersen Hans Christian | Detail citátu

Povolání je páteří života Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Všichni o něm říkali, že je schopným pracovníkem. Nakonec tomu sám uvěřil. Lech Przeczek | Detail citátu

Kdo si zamiluje svou práci, ten vyhraje půl života. N.N. | Detail citátu

Pracujeme-li naprosto cílevědomě osm hodin denně, můžeme to dotáhnout až na vedoucího a pracovat pak čtrnáct hodin denně. Robert Frost | Detail citátu

Práce vyžaduje čím dál větší vzdělání, vzdělání čím dál větší práci. Gabriel Laub | Detail citátu

Když je někdo vůl, nepracujte s ním. Petr Novotný | Detail citátu

Práce člověka živí, zahálka maří. Ruská přísloví | Detail citátu

Lepší je těžká práce než nečinnost. Konfucius | Detail citátu

Práce je člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale může ho i zatopit. Plútarchos | Detail citátu

Práce je nejlepší prostředek k tomu, abychom milovali život. Renan Joseph Ernest | Detail citátu

Většina lidí neopouští společnosti, ale manažery. Jonas Ridderstrale | Detail citátu

Každá práce celého člověka vyhledává. Jan Amos Komenský | Detail citátu

Jak člověk jednou začne - totiž začít nemusí, ale dodělat musí! Karel Čapek | Detail citátu

Člověk nepřestane pátrat, pokud je poháněn nějakým vášnivým zájmem. Teilhard De Chardin | Detail citátu

Kterýsi lord, známý lenoch, parodoval pro svého syna známé rčení: "Nedělej sám, co za tebe může udělat jiný". Známý egoista k tomu dodal: "Nedělej nikdy pro druhého, co můžeš udělat pro sebe". Alexandr Sergejevič Puškin | Detail citátu

Jezme, pijme, veselme se, protože zítra možná budeme muset pracovat. Richard Burton | Detail citátu

Hořkou závist a hloupý obdiv nahradí člověk smírným porozuměním, prací všech pro všechny. Arthur Rimbaud | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..