Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat.

Autor citátu: Anton Pavlovič Čechov     Téma: umění

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma umění

Příroda je dílo vesmíru, umění však dílem člověka. Karel Čapek | Detail citátu

Umělec navštěvuje muzeum. Pedant se tam odstěhuje. George Santayana | Detail citátu

Zásada, že umělcem může být každý, neznamená demokratizaci umění, nýbrž její opak - pohrdání čtenáři, posluchači a diváky. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění je květ života celé společnosti. Lev Nikolajevič Tolstoj | Detail citátu

Skromný umělec může vytvořit krásný vyšívaný kapesník. Gabriel Laub | Detail citátu

V umění se člověk dostane na konci života tam, kde vlastně měl být na počátku. Josef Čapek | Detail citátu

Umění, kterému nikdo nerozumí, není uměním. Jan Bauch | Detail citátu

Umění je tak velké, že vyplňuje celého člověka. Gustave Flaubert | Detail citátu

Jen umění nám dává možnost vypovědět i to, co sami nevíme. Gabriel Laub | Detail citátu

Když mlčí múzy, hovoří manželky umělců. Michal Turovskij | Detail citátu

Tolik pohodných - a jen jeden Pegas! Ivan Cimerman | Detail citátu

Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde | Detail citátu

Umění a život má totožný smysl. Blaise Pascal | Detail citátu

Udidlo pro Pegasa se vkládá do úst jezdcovi. Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Umění je nepostradatelné, aby člověk byl schopen poznávat a měnit svět - ale nepostradatelné také pro kouzlo, jež je v něm skryto. Ernst Fischer | Detail citátu

Umění tu není proto, aby sladilo chvíle našeho volna a dávalo své tvůrčí potvrzení našim pocitům, našemu vkusu. Umění je tu proto, aby narušovalo zvyky, návyky a zlozvyky našich smyslů. A jejich lenost. Miroslav Horníček | Detail citátu

Všechny umělecké žánry jsou dobré kromě nudného. Voltaire | Detail citátu

Je holdem umělci, když ho vykrádají. Georges Braque | Detail citátu

Pegas toho musí vydržet víc než kůň. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Jsou židle, které jsou uměleckými díly. Mně jsou milejší ty pohodlné. Gabriel Laub | Detail citátu

Nejen znásilnění činí umění neplodným, také sebeukájení. Gabriel Laub | Detail citátu

Umění mluví za člověka, za národy, za lidstvo. Josef Čapek | Detail citátu

Umění a láska působí jako slunce - probouzí energii. Maxim Gorkij | Detail citátu

Učinit život věčným skrze slovo. Marina Ivanovna Cvetajevová | Detail citátu

Předmětem umění není jednoduchá pravda, ale složitá krása. Oscar Wilde | Detail citátu

Soubor milostné korespondence, v níž milenec přesvědčuje současně alespoň pět milenek o své velké lásce a naprosté oddanosti, je již umělecké dílo, hodné plného uznání a značného obdivu. Hector Berlioz | Detail citátu

Umění není demokratické. V umění nemusí vždycky nutně vyhrát dobrý žák. Vyhraje vyvolený, ten, který se rodí s malou hudbou v sobě a umí vidět pravdu světa. Jean Dutourd | Detail citátu

Umění není přizpůsobení se jedné skutečnosti, nýbrž konkurencí s ní vůbec. Josef Čapek | Detail citátu

Existují umělci, kteří svou neschopnost dovedou pozvednout až na nový umělecký směr. Oldřich Fišer | Detail citátu

Umělec musí milovat život a ukazovat nám, že je krásný. Bez něho bychom o tom pochybovali. Anatole France | Detail citátu

Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty etc. sobě i jiným šíti, avšak krajčovského řemesla by neuměl, jemu se učiti nechtěl, ale je haněl a potupoval. Jan Blahoslav | Detail citátu

Umění vyvolává přání uskutečnit sen. Dává důvěru, že ten sen uskutečnitelný je. Jiří Mucha | Detail citátu

Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Umělec musí mít životní názor, ale nemá ho nakládat na hřbet své tvorby jako na soumara. Má-li filozofii, projeví se u něho, i kdyby maloval samá zátiší se dvěma slanečky. Jiří Mucha | Detail citátu

Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walther von der Vegelweide | Detail citátu

Dílo, které člověk vytváří, není nic jiného než forma deníku. Pablo Picasso | Detail citátu

Architekt je člověk, který má místo fantazie pravítko. Andrea Mutnjakovič | Detail citátu

Umělecké dílo je výrazem nesdělitelné skutečnosti, kterou se člověk pokouší sdělit jiným - a kterou se někdy podaří sdělit. To je jeho paradox a jeho pravda. Eugéne Ionesco | Detail citátu

Umění je krásná pravda - naprosto ne krásná lež. Josef Čapek | Detail citátu

Umění přece snad jest asi požitkem a potřebou. Nasvědčuje tomu skutečnost, že většina lidské společnosti ráda se obklopuje nepěknými náhražkami umění. Josef Čapek | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..