Muži a ženy se berou, že nevědí, co se sebou udělat.

Autor citátu: Anton Pavlovič Čechov     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Milý Bože, zachovej mi stálé zdraví a mé ženě schopnost pracovat. Rakouská přísloví | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heine Heinrich | Detail citátu

Manželství je dobré pro dobré. Španělské přísloví | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánské přísloví | Detail citátu

Moderní žena zná oblíbená jídla svého muže a zná také restauraci, kde je podávají. N.N. | Detail citátu

Sňatek je jediný trest na doživotí, při němž může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Hitchcock Alfred Joseph | Detail citátu

Muži snáší manželství z lásky k ženě. Žena snáší muže z lásky k manželství. Gabriel Laub | Detail citátu

Všechno, co řeknete před svatbou, může být po svatbě použito proti vám. Milan Růžička | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Nešťastné manželství je jako bolení zubů. Někdy nevíš, který bolí. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Manželství - stav skupiny, sestávající z pána, z paní a ze dvou otroků a čítající celkem dva lidi. Ambrose Bierce | Detail citátu

Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud jí nechcete udělat radost. Shaw George Bernard | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Základem manželství je upřímnost. Stačí se jí zbavit a je vyhráno. N.N. | Detail citátu

Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž. František Nepil | Detail citátu

Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární. George Bernard Shaw | Detail citátu

Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud ji nechcete udělat radost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Manželství je dobré pro dobré. Španělská přísloví | Detail citátu

Dvacet let bujného života udělá ze ženy ruinu, dvacet let manželství z ní udělá vládní budovu. Jean Gabin | Detail citátu

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství. Francouzské přísloví | Detail citátu

Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným. George Bernard Shaw | Detail citátu

Mladá paní máte raději v rodině manžela nebo vysavač ? Trávníček Pavel | Detail citátu

Svatba je jako pohřeb. Rozdíl je pouze v tom, že na svatbě se tancuje. Židovské přísloví | Detail citátu

Manželství a makaróny chutnají jen zatepla. Italská přísloví | Detail citátu

Pohlavní styk s manželkou po pětiletém manželství by měl být prohlášen za krvesmilstvo a trestán žalářem. Bohumil Hrabal | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Celý problém manželství spočívá v tom, že končí každou noc po milování a každé ráno před snídaní se musí začít budovat znovu. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Manželství je spojení muže a ženy a spoluúčast v celém životě, sdílení božského i lidského zákona. Herennius Modestinus | Detail citátu

Dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek. Neboť věci mají tím větší hodnotu, čím jsou vzácnější. Benjamin Franklin | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Balthasar Hans Urs von | Detail citátu

Manželství je jako loterie. Nikdo nesmí počítat, že on to bude, kdo vyhraje. Guy de Maupassant | Detail citátu

Manželství je proto tak populární, protože spojuje maximum pokušení s maximem příležitostí. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muž, který touží po šťastném manželství, musí držet pusu zavřenou a šekovou knížku otevřenou. Groucho Marx | Detail citátu

Když otec poručí a matka taky, strýc pomůže a teta poradí, když tomu lidi budou chtít a chlapci budou brát - vdám se. Polská přísloví | Detail citátu

Jeho žena: "Jakmile vidíš sukni, zapomínáš, že jsi ženatý." Naopak! To si na to právě vždycky vzpomenu. Mark Twain | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělská přísloví | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Manželství se možná udrží jako instituce, když přestane zasahovat do vztahů sexuálních. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželka ztrácí v manželství pro manžela rychleji půvab než manžel pro manželku. V lásce je tomu naopak. Charlet Pinot Duclos | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..