Žena miluje na muži spíše to, co není, než co je.

Autor citátu: Asturias Miguel Ángel     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Toužím po muži laskavém a chápavém - je to snad příliš, chtít milionáře? Gaborová ZSA ZSA | Detail citátu

Ponížit muže je posledním cílem ženské ctižádosti. August Strindberg | Detail citátu

Život ženy obíhá po kružnicích citu. Život muže stoupá po přímkách intelektu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Žena jako větev se ti přizpůsobí, ohýbáš-li ji pozvolna. Avšak zlomíš jí srdce, ztratíš-li trpělivost. Johannes Eckhart | Detail citátu

Žena je něžnější než květ, ale tvrdší než kámen. Charles Baudelaire | Detail citátu

Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano. Shaw George Bernard | Detail citátu

I když máme více rozumu než ženy, ony mají určitě více instinktu než my. Čapek Josef | Detail citátu

Žárlivost je hrozná vášeň, podobá se lásce. Je však jejích pravým opakem, nechce dobro milovaného, nýbrž jeho závislost a svoje vítězství nad ním. Amiel Henri Fréderic | Detail citátu

Není krasavice ta žena, která je krásná, ale ta, do které ses zamiloval. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Z pozemských statků je nejlepší dobrá žena. Špatná žena je nejtrpčí úděl života. Simónidés z Keu | Detail citátu

Při výběru ženy je třeba použít stejné metody jako při výběru látky - nevybírat při umělém osvětlení. Fernandel | Detail citátu

Ženám je třeba pomoci tehdy, když se brání, a nikoliv aby snáze pomlouvaly. Orosius Paulus | Detail citátu

Žena touží být konkrétně milována, nikoliv abstraktně zbožňována. Maurice Blondel | Detail citátu

Žena by se stala bezpředmětným tvorem, kdyby byla muži povolná hned při první příležitosti. Kamil Bednář | Detail citátu

Žena není nikdy tak bystrá, jako když chce jiné ženě odlákat manžela. Oldřich Fišer | Detail citátu

Míň hřeší ta, jež hřešit smí. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Cizí žena krásnější. Francouzské přísloví | Detail citátu

Krásná žena se líbí oku, dobrá srdci. Divišová Martina | Detail citátu

Kam čert nemůže, nastrčí bábu. České přísloví | Detail citátu

S cizími ženami nemáme spát. Správně! Ale ženy, s nimiž spíme, nejsou přece tak docela cizí. Gabriel Laub | Detail citátu

Největší ctižádost ženy je vzbuzovat lásku. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Žena brzy pozná, že erotická přitažlivost je její nejslabší zbraní - otupí se zvykem. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Žena je ochotna vždy vyhovět muži, avšak jen zřídkakdy ho poslechnout. Johan Christian Günther | Detail citátu

Nápadně hezkým ženám mnohdy chybí schopnost k lásce. Nápadně nehezkým pak příležitost. Ladislav Muška | Detail citátu

Viděl jsem v aréně raněného býka a viděl jsem v pokoji ženu, ke všemu odhodlanou. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že býci jsou bezpečnější. Henry Bordeaux | Detail citátu

Krásná žena je jako krásná krajina, když se na ni někdo dlouho dívá, určitě se mu omrzí. Ihara Saikaku | Detail citátu

Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. Conrad Joseph | Detail citátu

Je rozdíl, nabízí-li žena přátelství bývalému nebo příštímu milenci. Jiří Žáček | Detail citátu

Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni se svými ženami. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Žena - toť sladké zlo. Latinská přísloví | Detail citátu

Paní ředitelka kočovné společnosti byla poněkud kredenciózní. Kohout Eduard | Detail citátu

Když ti svědomí neříká, co máš dělat ve věci práva nebo bezpráví, zeptej se své ženy. Georg Horace Lorimer | Detail citátu

Žena nejhoroucněji milovaná bude vždy nejkrásnější. Anatole France | Detail citátu

Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti. Démokritos | Detail citátu

Královna je žena, která vládne státu, jenž nemá krále, a která vládne státu, i když krále má. Julian Tuwim | Detail citátu

Všechna moudrá slova byla napsána pro muže - ženy na pouhá slova nedají. Laub Gabriel | Detail citátu

Jak je možné, že žena zpozoruje vlas na saku svého muže ze vzdálenosti pěti metrů, ale když sedí za volantem nezpozoruje strom? Jacques Tati | Detail citátu

Kdo se ženy ptá, je hlupák, neboť žena musí říci "Ne!" Kurt Götz | Detail citátu

Nemůžeš prožít celý den v radosti, jestliže ho strávíš se ženou. Simónidés z Keu | Detail citátu

Je mnohem snadnější vládnout zemi než ženě. John Milton | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..