Žena neodloží na zítřek to, co si může obléknout již dnes. A to, co si oblékne, stává se pro ni starým.

Autor citátu: Arabská přísloví     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma ženy

Žena se vždy spíše zamiluje do mužova těla než do jeho intelektu. Carlo Dossi | Detail citátu

Ženy, nevěřte mužským komplimentům! Nezapomínejte že muži mají špatný vkus. Alexi Andrejev | Detail citátu

Žena - to není milenka, ale přítelkyně a družka našeho života. Musíme proto však přivyknout představě, že ji budeme milovat i ve zralém věku a i tehdy, až docela zestárne. Vissarion Grigorjevič Bělinskij | Detail citátu

Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka. Feuerbach Ludwig | Detail citátu

Žena je ochotna vždy vyhovět muži, avšak jen zřídkakdy ho poslechnout. Johan Christian Günther | Detail citátu

Ta dáma vděčí za svůj dobrý vzhled svému otci. Je plastickým chirurgem. Thomas Mann | Detail citátu

Když je krásná žena pitomá jako troky, mluvíme galantně o ženské logice. Jiří Žáček | Detail citátu

Ženy chtějí nejméně všechno a nejpozději hned. Shaw George Bernard | Detail citátu

Stárnoucí žena má jen jednu útěchu - stáří ostatních žen. Oldřich Fišer | Detail citátu

Žena touží být raději čas od času přemožena mužovou silou, než denně laskána jeho slabostí. Bidpaj | Detail citátu

Žena voní pěkně, když nevoní ničím. Titus Maccius Plautus | Detail citátu

Pepánku, všechny ženský jsou potvory. Já jsem bestie ... Wurmová - Bajerová Ivana | Detail citátu

Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže. Shaw George Bernard | Detail citátu

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomluvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. Shaw George Bernard | Detail citátu

Žena bude raději škaredá s módou, než pěkná proti módě. František Vymazal | Detail citátu

Žena vás může přestat milovat, může z vás být otrávená, může vás opustit, nenávidět, zapomenout, ale nesmí vámi pohrdat. Jean-Paul Belmondo | Detail citátu

Kdo by důvěřoval ženě, ten se svěřil loupežníkům. Hésiodos | Detail citátu

Stejně směšná by byla krásná žena, která by se měla za ošklivou, jako duchaplný člověk, kdyby se měl za hlupáka. Přílišná skromnost - vlastně chyba opravdu vzácná - je jakýmsi nevděkem vůči přírodě. Julien Offroy de la Mettrie | Detail citátu

Moje žena mne tak miluje, že mi někdy i rozumí. Pascal Blaise | Detail citátu

V životě by měl člověk jednoho dne spatřit věci jakoby poprvé a vídat je tak stále. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí třešně, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé přistupoval k tomu všemu. I k vlastní ženě. Miroslav Horníček | Detail citátu

Ženy pokládají za nevinné všechno čeho se dopouštějí. Joubert Joseph | Detail citátu

Žena je krotké stvoření, když se včas zkrotí. Federico García Lorca | Detail citátu

Žena nás učí nenávidět takovou měrou, jakou zapomíná okouzlování. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Neklidná žena v domě přikládá ke starostem bolest. Sumérská přísloví | Detail citátu

Žena je nebezpečím pro každý ráj. Paul Claudel | Detail citátu

První žena je nenahraditelná. Tohle ovšem víme, až když máme na krku třetí. Oldřich Fišer | Detail citátu

Žena, která chce odmítnout řekne jenom ne. Žena, která vysvětluje chce být přesvědčena. Musset Alfred Louis Charles de | Detail citátu

Ženy nechtějí rovnoprávnost s muži, ale s jinými ženami. Dušan Radovič | Detail citátu

Zlé ženy a ďáblovy úskoky pocházejí ze stejné dílny. Orientální přísloví | Detail citátu

Kdyby vaše žena měla nějakou cenu, vzala by si někoho jiného. Radovič Dušen | Detail citátu

Čím jsou ženy krásnější, tím méně myslí na budoucnost. Honoré de Balzac | Detail citátu

Která slepice nenese a kdáče a žena na svého muže kváče, která pak slepice kokrhá a žena se na svého muže potrhá - té slepici sluší upéci a ženě dáti kyjem po pleci. Česká přísloví | Detail citátu

Vaše žena vypadá jako Eskymák po zimním spánku! Šimek Miroslav | Detail citátu

Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy ho zraní. Morgenstern Christian | Detail citátu

Ořech tvrdý, zub červivý. Mladá žena, kmet šedivý. Toho spolknu, radím, se střes, věc nejlepší jest rovná spřež. Česká přísloví | Detail citátu

Nemůžeš prožít celý den v radosti, jestliže ho strávíš se ženou. Simónidés z Keu | Detail citátu

Žena věrná, milá, jest divná co vrána bílá. Česká přísloví | Detail citátu

Coyot woman - ve státě Wyoming je označována žena, která je tak ošklivá, že když se vedle ní ráno probudíte a má hlavu na vaší ruce, raději si ruku uhryžete jako kojot než, aby jste ji probudil. Macek Miroslav | Detail citátu

Žena se dívá do prázdna jen tehdy, nemá-li zrcadlo. Vlasta Burian | Detail citátu

Žena brzy pozná, že erotická přitažlivost je její nejslabší zbraní - otupí se zvykem. Simone de Beauvoirová | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..