Strašné je, že není možno žít ani s ženami, ani bez nich.

Využijte sílu AI pro svůj úspěch. Vyzkoušejte e-Bota zdarma!

Autor citátu: Byron George Gordon Noel     Téma: ženy

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma ženy

Žena bez minulosti je většinou bez budoucnosti. Sacha Guitry | Detail citátu

Je věk, ve kterém žena musí být krásná, aby byla milována. A pak přijde věk, kdy musí být milována, aby byla krásná. Françoise Saganová | Detail citátu

Žena odkládá svůj stud, když odložila košilku. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Nejsilnější voda na světě jsou ženské slzy. Morley John | Detail citátu

Žena je nebezpečí pro každý ráj. Paul Claudel | Detail citátu

Žena buď miluje, nebo nenávidí, nic jiného. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Blondel Marc | Detail citátu

To mi nejde do hlavy, proč si ji vzal. Jak je šeredná, že se za ní o ulici otáčejí lidi. Také on se otočil. Myslí si, prokristapána, co je tohle za zjev! Přistoupil blíž - a bylo pozdě. Ilja Ilf | Detail citátu

Dvakrát promysli to, co chceš říci - a zjistíš, že tvá žena mezitím dvakrát změnila téma. Richard Burton | Detail citátu

Potíž ze životem spočívá v tom, že je na světě tolik krásných žen a tak málo času. Barrymore John | Detail citátu

Žena je osudově sugestivní. Žije v jiném životě než ve svém vlastním, žije v našich představách, a neustále je zneklidňuje a oplodňuje. Charles Baudelaire | Detail citátu

Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomluvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie. Shaw George Bernard | Detail citátu

Nemůžeš prožít celý den v radosti, jestliže ho strávíš se ženou. Simónidés z Keu | Detail citátu

Žádná žena se nepokládá za ošklivou. Publius Ovidius Naso | Detail citátu

Krásná žena se líbí oku, dobrá srdci. Divišová Martina | Detail citátu

Komu připravily ráj ženy, ten nebude ušetřen pekelných muk. Orientální přísloví | Detail citátu

Nedoufejte, že se budete snášet se ženou, s kterou jste se za svobodna hádal. Valéry Paul | Detail citátu

U žen má největší úspěch muž, který spojuje holičovu znalost lidí s výmluvností obchodního cestujícího s vysavači. Sharif Omar | Detail citátu

Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel. Immanuel Kant | Detail citátu

Víte kdy má ženská vyndat ruce ze dřezu? Když přivezou uhlí! Bílá Lucie | Detail citátu

Která žena, byť by byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist? Honoré de Balzac | Detail citátu

Žena smlčí každé tajemství, o němž neví. Srbská přísloví | Detail citátu

Mladá žena starému - do nebe kočár. Polské přísloví | Detail citátu

Žena, která nás opustila, není už táž, která u nás byla. Marcel Proust | Detail citátu

Žena je ochotna být tak dlouho milenkou, než narazí na muže, který ji nabídne manželství. Maurice Blondel | Detail citátu

Žena oklamaná manželem je schopna nejhoršího. Například znovu se vdát. Ladislav Muška | Detail citátu

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí? Freud Sigmund | Detail citátu

U žen ztrácejí jen bázlivci, milují statečné a silné a chtějí být dobyty útokem. Gautier Théophile | Detail citátu

Náboženství prokázalo velkou službu lásce tím, že ji vyhlásilo za hřích. France Anatole | Detail citátu

Žena je stará tehdy, když již ona sama si nepřipadá mladá. Orientální přísloví | Detail citátu

Odmítnutím milence přináší žena největší oběť. Sama sobě. Ladislav Muška | Detail citátu

Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti. Démokritos | Detail citátu

Žena, která se odívá módněji než její kolegyně, vyvolává víc ženské závisti, než mužského obdivu. Stefan Garzyňski | Detail citátu

Žena nehezká se znelíbí, a pěkná se mnohým zalíbí. Ruská přísloví | Detail citátu

Cizí žena se zdá hezčí. Italské přísloví | Detail citátu

Žádná žena nemůže pochopit, jak to přijde, že se jiná žena líbí nějakému muži. Lin Yutang | Detail citátu

Žena zajde občas do divadla kvůli šatům, muž kvůli vlastní hře. Theodor Fontane | Detail citátu

Žena, která si dokáže udržet mužovu lásku a sama ho stále milovat, ta vykonala vše, co svět od ní požaduje, nebo co by aspoň požadovat měl. Oscar Wilde | Detail citátu

Pěkné lakýrky a oděv elegantního střihu působí na ženy víc, než sebelepší vědecká práce. Jaroslav Hašek | Detail citátu

Oblékni sloup a bude vypadat jako hezká žena. Italská přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..