Ženě můžeš vždy nabít, ona už bude vědět proč.

Autor citátu: Arabská přísloví     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Žena po manželství touží, muž se mu jen podrobuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

V případě nevěry: Zatloukat, zatloukat, zatloukat. Plzák Miroslav | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze. Beverly Nichols | Detail citátu

Člověk může být v lásce šťasten jen za předpokladu, že není připoután k manželskému jhu. Henri Fréderic Amiel | Detail citátu

Manželství je jako smrt. Jen málokteří jsou dost silní a připravení. Španělská přísloví | Detail citátu

Manželka je přirozeným nepřítelem každého muže. Dostojevskij Fjodor Michajlovič | Detail citátu

Žena musí umět mlčet. Manželství bez mlčení je jako auto bez brzd. Charles Aznavour | Detail citátu

Manželství, toto mistrovské dílo vzniklo, bylo vytvořeno. Když dál dotváříš mistrovské dílo, které je vytvořeno, neuděláš z něho ještě větší mistrovské dílo, ale kazíš je. Utrácíš zbytek svého života na to, že ze středníků děláš tečky a z teček středníky. J. Jones | Detail citátu

Poměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě současně místa pro víc než jeden takový poměr. Shaw George Bernard | Detail citátu

Lepší dobře se oběsit, než zle oženit. České přísloví | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Takové manželství, to není nějaká betonová stráda. A právě to je celej ten kumšt a celej ten vtip, že v manželství, když si dva lidi rozumějí a mají se rádi, dovedou si vodpustit a můžou se i přát. Jan Werich | Detail citátu

V manželském přístavu se dvě pokojné lodi proměňují v bojové koráby znepřátelených mocností. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí. Sainte-Beuve Charles Augustin | Detail citátu

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. Maurois André | Detail citátu

Největší zisk ze svatby mají šéfové manželů - ženatí zaměstanci chodí do práce raději. N.N. | Detail citátu

Člověk by měl mít manželku, zejména, je-li ženatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. Caesar Gaius Iulius | Detail citátu

Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Manželka - daň z přepychu mít děti. Gabriel Laub | Detail citátu

Oženit se proto, že ji milujeme - to je omluva, nikoliv důvod. Marcel Achard | Detail citátu

Kdo je ten pošetilec, který nechce, aby jeho žena byla němá? Moliére | Detail citátu

Ženy jsou jako rybáři - chvástají se těmi kusy, které jim utekly, a nadávají na ty, co se zakously. N.N. | Detail citátu

Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná náklonnost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Dopřejte svým ženám rekreaci, vždyť i vy potřebujete trochu klidu. N.N. | Detail citátu

Manželství je věda. Honoré de Balzac | Detail citátu

Dvoření před svatbou je velmi duchaplný prolog k velmi nudné hře. William Congreve | Detail citátu

Manželství vzniká z lásky stejně jako ocet z vína. George Gordon Byron | Detail citátu

Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví. Schnitzler Arthur | Detail citátu

Manželství je povinnost poskytovat někdy i čtyřicet let byt a stravu dceři jiného muže. Jean Anouilh | Detail citátu

Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři, manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu. Vauvenargues Luc de Clapiers de | Detail citátu

Je nespravedlivé zakazovat kněžím ženitbu. Čím si zasloužili toto privilegium? Ramón Sánchez | Detail citátu

Manželství je doživotní přijatelná daň za několikaletou svobodu. Novotný Pavel | Detail citátu

Manželka ztrácí v manželství pro manžela rychleji půvab než manžel pro manželku. V lásce je tomu naopak. Charlet Pinot Duclos | Detail citátu

Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák. Honoré de Balzac | Detail citátu

Zda dva lidé učinili dobře, když spolu uzavřeli sňatek, to nemůžeme o jejich stříbrné svatbě ještě říci. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Marcel Achard | Detail citátu

Manželství je výzva přírodě na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Manželství bez hádek, jako svatba bez muziky. Turecké přísloví | Detail citátu

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ne v manželství. Sobotka Jan | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..