Ženě můžeš vždy nabít, ona už bude vědět proč.

Autor citátu: Arabská přísloví     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Manželství je klíčem k lidskému životu. David Herbert Lawrence | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři. Benjamin Franklin | Detail citátu

Manželství je nájemný byt. V říjnu se nastěhujeme a v lednu odcházíte. Pierre-Jean de Béranger | Detail citátu

Milý synu obávám se, že jsem svoboden (po té co druhá manželka bouchla dveřmi a odešla k mamince). Dumas Alexandr - starší | Detail citátu

Manžel může mít vždy poslední slovo - může požádat o prominutí. Noel Coward | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělská přísloví | Detail citátu

Manželství je proto tak populární, protože spojuje maximum pokušení s maximem příležitostí. George Bernard Shaw | Detail citátu

Kdo vzdělává mou roli, ten šetří mé spřežení a poskytuje mi čas, abych svezl obilí pod střechu. Jsem-li já jeho kapoun, je on můj čeledín. William Shakespeare | Detail citátu

Je pořád ještě lepší být ženat než být mrtev. Moliére | Detail citátu

Střídání pastvy jde telatům k duhu. Anglická přísloví | Detail citátu

Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední. Helen Rowlandová | Detail citátu

Zda dva lidé učinili dobře, když spolu uzavřeli sňatek, to nemůžeme o jejich stříbrné svatbě ještě říci. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

V manželství bývá nejednou vítězem ten, kdo se jím nezdá. Hans Urs von Balthasar | Detail citátu

Manželství je spojení muže a ženy a spoluúčast v celém životě, sdílení božského i lidského zákona. Herennius Modestinus | Detail citátu

Manželství je moře, pro které dosud nevynalezli žádný kompas. Heine Heinrich | Detail citátu

Vrchol lásky k manželovi - když si žena vybírá jen takové milence, kteří mu jsou podobní. Gabriel Laub | Detail citátu

Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností. Vyskočil Jan | Detail citátu

Existují dva druhy mužů. Chytří a ženatí. České přísloví | Detail citátu

Zůstáváme spolu, ale navzájem si nevěříme. Není to definice manželství? Ray Bradbury | Detail citátu

Je-li muž v pokušení oženit se s 300HP, nesmí zapomenout, že příslušnou ženu nemůže odstavit do garáže nebo ji nechat běžet naprázdno. Kurt Götz | Detail citátu

Druhé manželství je vítězství naděje nad zkušeností. Samuel Johnson | Detail citátu

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství. Francouzské přísloví | Detail citátu

Žádná žena není tak špatná, aby nemohla být mužovou lepší polovičkou. Karl Farkas | Detail citátu

Ženy zklamané muži se za ně chtějí provdat. Je to stejně dobrý způsob pomsty jako každý jiný. Philippe Beaumanoir | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Nevěsta - žena s nádhernými perspektivami - za sebou. N.N. | Detail citátu

Kdysi byli platonické lásky, dnes jsou platonické manželství. George Bernard Shaw | Detail citátu

Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalomoun měl tisíc žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti. Barrymore John | Detail citátu

Manželství - tři týdny zbožňování, tři roky hádek, a třicet let tolerance. George Bernard Shaw | Detail citátu

Dvoření před svatbou je velmi duchaplný prolog k velmi nudné hře. William Congreve | Detail citátu

Vydařené manželství je div světa. Copak by se dnes mluvilo o Filémonovi a Baukidě, kdyby to nebyl div světa? Tři tisíce let se vzpomíná na dva neznámé lidi jen proto, že se jim vydařilo manželství. Jan Werich | Detail citátu

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. Shaw George Bernard | Detail citátu

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Kdo bije svou ženu, jako by mlátil do pytle s moukou. Všechno dobré vyjde ven a všechno špatné zůstane. Francouzská přísloví | Detail citátu

V manželství existují jen povinnosti a žádná práva. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Ženy některých mužů nevědí, co tito chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí velmi dobře. Edgar Faure | Detail citátu

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku. Balzac Honoré de | Detail citátu

Monogamie má dvě výhody - nebudí pohoršení ani závist a odpovídá našim příjmům. Jiří Suchý | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..