Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se oženit anebo rozvést.

Autor citátu: Douglas Kirk     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Přiznání je polehčující okolnost u soudu, ne v manželství. Sobotka Jan | Detail citátu

Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás. André Maurois | Detail citátu

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Člověk by měl mít manželku, zejména, je-li ženatý. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželský přístav je jako každý jiný. Čím déle v něm lodi kotví, tím větší je nebezpečí, že zrezivějí. George Bernard Shaw | Detail citátu

Není nad ubožejší věc než manžel. Vilardová Ester | Detail citátu

Od zvědavosti k lásce je jen krůček. A k manželství ještě blíž. Jiří Žáček | Detail citátu

Oženit se je jediná kariéra, kterou lze dosáhnout bez jakékoliv kvalifikace. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Nevěsta je dívka, která si neuvědomuje, že hodlá vyměnit pozornosti mnoha mužů za nepozornost jednoho jediného. Robert Lembke | Detail citátu

Manželství lidi ruinuje. Je stejně škodlivé jako kouření cigaret, ale je o mnoho dražší. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Manželství je zlo, ale nutné. Menandros | Detail citátu

Panuje mínění, že Sokrates mohl vydržet s Xantipou jen proto, že byl filosof. Myslím si, že opak je pravdou. Stal se filosofem jen proto, že byl ženatý s Xantipou. Wlater Kiaulehn | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Eduard Bass | Detail citátu

Manželství je království dvou, třetí tam nemá co dělat. Henrik Ibsen | Detail citátu

Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala. Helen Rowlandová | Detail citátu

Manželství je tehdy dokonalé, když žena se směje vždy znovu starým vtipům svého muže a muž se nikdy nesměje novým kloboukům své ženy. N.N. | Detail citátu

Muž, který touží po šťastném manželství, musí držet pusu zavřenou a šekovou knížku otevřenou. Groucho Marx | Detail citátu

Nešťastná manželství neexistují, jinak by totiž musela existovat i šťastná. Gabriel Laub | Detail citátu

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Dříve lidé uzavírali sňatek později, ale jen jednou, dnes tak činí dříve, ale častěji. N.N. | Detail citátu

Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody. André Maurois | Detail citátu

Značnou zásluhou na obnově shody mezi manžely mívají šaty se složitým zapínáním na zádech. Tristan Bernard | Detail citátu

Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Muži snáší manželství z lásky k ženě. Žena snáší muže z lásky k manželství. Gabriel Laub | Detail citátu

Rodinný život je zásah do života soukromého. Karl Kraus | Detail citátu

Manželství může být rozbouřeným jezerem, ale celibát je vždy zabahněným napajedlem. Thomas Love Peacock | Detail citátu

Vlastnost, která se líbí u ctitele, bývá odmítána u manžela. Moliére | Detail citátu

Jdeš-li do války, pomodli se jednou, jdeš-li na moře, pomodli se dvakrát, ženíš-li se, pomodli se třikrát! Ruská přísloví | Detail citátu

Nevěsta - žena s nádhernými perspektivami - za sebou. N.N. | Detail citátu

Sedmi let je třeba, aby se znovu vrátil první rok manželství. Francouzská přísloví | Detail citátu

Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví. Schnitzler Arthur | Detail citátu

Zůstáváme spolu, ale navzájem si nevěříme. Není to definice manželství? Ray Bradbury | Detail citátu

Manželství je řetěz, k němuž se srdce nikdy nesmí připoutat násilím. Moliére | Detail citátu

Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet. Honoré de Balzac | Detail citátu

Člověk má vždy na práci něco nutnějšího než se oženit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Manželství je zlo, ale nutné. Menandros | Detail citátu

Milý synu obávám se, že jsem svoboden (po té co druhá manželka bouchla dveřmi a odešla k mamince). Dumas Alexandr - starší | Detail citátu

I když se žena divá do očí svému muži sebeněžněji, má být ráda, když mu semtam vidí paty. Michel de Montaigne | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..