Chodíš-li bez knoflíků u kabátu, musíš se oženit anebo rozvést.

Autor citátu: Douglas Kirk     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. Shaw George Bernard | Detail citátu

Špatná manželka, která umí vařit a nevaří, ještě horší ta, která neumí vařit a vaří. N.N. | Detail citátu

Ke svatbě nestačí příteli dva páry bosých nohou v posteli. Anglické přísloví | Detail citátu

Manželství je mírové soužití dvou nervových soustav. Emil Krotkij | Detail citátu

Manželství se může stát ostrovem lásky a svobody stejně jako peklem vzájemné nenávisti a zotročení. Daniel Kroupa | Detail citátu

Dobré manželství leccos přetrvá, i radost ze života. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví. John Stuart Mill | Detail citátu

Muži nežeňte-se, nebo se aspoň do ženění tak nežeňte. Václav Dušek | Detail citátu

V dobrém manželství jeden od druhého vyžaduje málo. V krásném manželství se všechno dává a přijímá. José Ortega y Gasset | Detail citátu

Mají-li ženské sekat dobrotu, musí se muži mít čile k dílu. Gabriel Chevalier | Detail citátu

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství. Francouzská přísloví | Detail citátu

Dnešní ženy požadují, aby muži vstupovali do manželství čistí jako ony. Nu, nepožadují-li více... Alexander Roda Roda | Detail citátu

Čím déle zůstává člověk neženat, tím je slavnější. Caesar Gaius Iulius | Detail citátu

Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví. Schnitzler Arthur | Detail citátu

Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud ji nechcete udělat radost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Muži si nás neberou, my mužům pomáháme, aby si nás vzali. Coletteová Gabrielle Sidonie | Detail citátu

V manželství je nutno spojovat lásku s přátelstvím. Josef Václav Sládek | Detail citátu

Do manželství se musí skočit, jako se skáče do vody. André Maurois | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělská přísloví | Detail citátu

Manželství a makaróny chutnají jen za tepla. Italské přísloví | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace, přerušovaná hádkami. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

Všechny romantické příběhy v manželství končí. Thomas Hardy | Detail citátu

V manželství je třeba lásku spojovat s přátelstvím. Josef Václav Sládek | Detail citátu

Manželství je přístav klidu - kdo má ještě páru v těle, nemá tam co hledat. Gabriel Laub | Detail citátu

Správně vychovaný muž žije u své milenky a umírá u své manželky. Henry Becque | Detail citátu

Do manželství vidí jen Bůh a jen on má právo soudu. Finská přísloví | Detail citátu

Je-li člověk v manželství šťasten, dá se o něm říci, že má štěstí v neštěstí. Žarko Petan | Detail citátu

Manžel je muž, který před svatbou byl docela chytrý. Gabriel Laub | Detail citátu

Nabídka k sňatku je nejvyšší kompliment. Obvykle taky poslední. Helen Rowlandová | Detail citátu

Všechny dívky jsou dobré a krásné. Odkud se jen bere tolik zlých ženských? Ruská přísloví | Detail citátu

Nemáme milovat manželky svých přítel. Dobrá, ale jak se dostat k manželkám nepřátel? Moore Thomas | Detail citátu

Dívky! Hledáte celoživotního partnera, který je: bohatý, milý, hodný, věrný? V tom případě Vám poradím. Jděte do kina! Christová Ivana | Detail citátu

Když se znalec žen ožení, podobá se lékaři, který se u lože nemocného nakazí. Riziko povolání. Karl Kraus | Detail citátu

Líp vlézt na půdu než být v domě se svou ženou v páru, jež má tak radost z potyček a svárů, že co chce manžel, má vždy nerada. Geoffrey Chaucer | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Eduard Bass | Detail citátu

Manželství je spojení muže a ženy a spoluúčast v celém životě, sdílení božského i lidského zákona. Herennius Modestinus | Detail citátu

Uzavřít manželství je nejdražší metoda, jak si dávat prát prádlo zadarmo. Franklin P. Jones | Detail citátu

Manželství je období lidského života, kdy je žena šťastná a muž ženatý. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali. Gustave Flaubert | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..