Snažil jsem se princezně Dianě objasnit určité okolnosti z jejich manželství s princem Charlesem, ale neuspěl jsem, protože princezna zcela postrádá schopnost abstraktního myšlení.

Autor citátu: Arcibiskup z Cantenbury     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Co je příčinou značného množství rozvodů, to se dosud neví, ale co je příčinou značného množství sňatků, je naprosto nevysvětlitelnou záhadou. Oldřich Fišer | Detail citátu

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Manželství v rozkladu dokáže vykřesat z obou partnerů ty nejhorší vlastnosti. Arthur Hailey | Detail citátu

Svatba udělá ze dvou lidí jednoho, potíž je určit který z nich to bude. Mencken Henry Louis | Detail citátu

Muž musí mít aspoň dvě spřízněné duše - jednu, která ho rozptyluje, a druhou, která ho očekává. Helen Rowlandová | Detail citátu

Ke svatbě nestačí příteli dva páry bosých nohou v posteli. Anglické přísloví | Detail citátu

Je nutno mít úctu ke svobodě člověka, s kterým žijeme. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Voda, oheň i nevěsta nikdy nevědí kdy přestat. Polská přísloví | Detail citátu

Manželství je jediný případ, kdy předplatné je dražší než jednotlivá čísla. Gabriel Laub | Detail citátu

Nikde nevidím nikoho, kdo by si manželstvím polepšil. Všichni moji ženatí vrstevníci jsou plešatí a nespokojení. George Gordon Byron | Detail citátu

Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. Fosdick Harry Emerson | Detail citátu

V manželství chce každý z partnerů vysokou závislost svého druha na sobě a je ochoten poskytnout závislost o něco menší. N.N. | Detail citátu

Na každého muže, který mluví ze spaní, přijde nejméně deset, kteří mlčí a přitom se blaženě usmívají. Karl Farkas | Detail citátu

Před vdavekchtivými ženami tě ochrání jedině manželka. Jiří Žáček | Detail citátu

V manželství je třeba lásku spojovat s přátelstvím. Josef Václav Sládek | Detail citátu

Největší zisk ze svatby mají šéfové manželů - ženatí zaměstanci chodí do práce raději. N.N. | Detail citátu

Kdyby manželé spolu nežili, bylo by více šťastných manželství. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace přerušovaná hádkami. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Člověk má vždy na práci něco nutnějšího než se oženit. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Dopřejte svým ženám rekreaci, vždyť i vy potřebujete trochu klidu. N.N. | Detail citátu

Muž neví, co je to štěstí, dokud se neožení. A když to zjistí, už je pozdě. Jaroslav Krejčí | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších a další v próze. Beverly Nichols | Detail citátu

Manželství, aby nepodlehlo zkáze, vyžaduje jinou zkázu - zkázu osobnosti obou partnerů. Carlo Dossi | Detail citátu

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Manželství je jediné zákonem povolené nevolnictví. John Stuart Mill | Detail citátu

Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných skutků, chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti. Miroslav Horníček | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Počestná manželka je muži poddána, ale zároveň mu vládne. Publilius Syrus | Detail citátu

Ženy některých mužů nevědí, co tito chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí velmi dobře. Edgar Faure | Detail citátu

Manželství může být rozbouřeným jezerem, ale celibát je vždy zabahněným napajedlem. Thomas Love Peacock | Detail citátu

Je nespravedlivé zakazovat kněžím ženitbu. Čím si zasloužili toto privilegium? Ramón Sánchez | Detail citátu

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři. Franklin Benjamin | Detail citátu

Čím déle se člověk neožení, tím je slavnější. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

Chcete vědět, zda inteligentní muži jsou dobrými manželi? Ale inteligentní muži se nikdy nežení. Henry de Montherlant | Detail citátu

Kdo je ten pošetilec, který nechce, aby jeho žena byla němá? Moliére | Detail citátu

Žena musí umět mlčet. Manželství bez mlčení je jako auto bez brzd. Charles Aznavour | Detail citátu

Nepotřebuje psa, oštěká ho vlastní žena. Polská přísloví | Detail citátu

Nevím už, který moudrý člověk byl toho mínění, že na světě je pouze jedna dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslil, že je to ta jeho. Miguel de Cervantes y Saavedra | Detail citátu

Pro manželství si vyber ženu, kterou bys zvolil jako přítele, kdyby byla mužem Joubert Joseph | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..