Snažil jsem se princezně Dianě objasnit určité okolnosti z jejich manželství s princem Charlesem, ale neuspěl jsem, protože princezna zcela postrádá schopnost abstraktního myšlení.

Autor citátu: Arcibiskup z Cantenbury     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma manželství

Manželovi, který přestane milovat svou ženu, se žádná její polévka nebude zdát dost slaná. Indické přísloví | Detail citátu

Existují manželství dobrá, neexistují rozkošná. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Manželství je dlouhá konverzace, přerušovaná hádkami. Stevenson Robert Luis | Detail citátu

V manželství existují jen povinnosti a žádná práva. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Ženich musí dokazovat svou lásku, manžel své alibi. Boris Notkin | Detail citátu

Malý kontrast v povahách je nezbytný pro šťastné manželství. Coleridge Samuel Taylor | Detail citátu

Ke svatbě nestačí, příteli, dva páry bosých nohou v posteli. Anglická přísloví | Detail citátu

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je psána ve verších, ty další v próze. Breton André | Detail citátu

Malý kontrast v povahách je nezbytný pro šťastné manželství. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Manželství se možná udrží jako instituce, když přestane zasahovat do vztahů sexuálních. Gabriel Laub | Detail citátu

Všechna manželství jsou šťastná. Činit nešťastným je může jenom pozdější život v manželství. Francouzské přísloví | Detail citátu

Manželský přístav je jako každý jiný. Čím déle v něm lodi kotví, tím větší je nebezpečí, že zrezivějí. George Bernard Shaw | Detail citátu

Není nic lepšího nad život bez manželství. Quintus Flaccus Horatius | Detail citátu

Ženy některých mužů nevědí, co tito chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí velmi dobře. Edgar Faure | Detail citátu

Manželství je vyzvání přírody na souboj. Romain Rolland | Detail citátu

Dobrý manžel má hodnotu dvou dobrých manželek. Neboť věci mají tím větší hodnotu, čím jsou vzácnější. Benjamin Franklin | Detail citátu

Manželství, toto mistrovské dílo vzniklo, bylo vytvořeno. Když dál dotváříš mistrovské dílo, které je vytvořeno, neuděláš z něho ještě větší mistrovské dílo, ale kazíš je. Utrácíš zbytek svého života na to, že ze středníků děláš tečky a z teček středníky. J. Jones | Detail citátu

Nic není těžšího než najít přesnou definici pro to, co je každému jasné. Eduard Petiška | Detail citátu

Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud ji nechcete udělat radost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Manželku bychom měli vybírat spíše ušima než očima. Přísloví | Detail citátu

Manželství v rozkladu dokáže vykřesat z obou partnerů ty nejhorší vlastnosti. Arthur Hailey | Detail citátu

Manželství je jediné nevolnictví, které zákon připouští. Mill John Stuart | Detail citátu

Muži se žení, protože jsou unavení, ženy, protože jsou zvědavé, obě strany jsou rozčarovány. Oscar Wilde | Detail citátu

Manželství vzniká z lásky stejně jako ocet z vína. George Gordon Byron | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánské přísloví | Detail citátu

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Mládenec si žije jako král a umírá jako pes, ženatý žije jako pes a umírá jako král. Jean Anouilh | Detail citátu

Ideální manžel je muž, který nikdy nezapomene datum narození své ženy, ale nikdy neví, kolik je jí let. Jeanne Moreauová | Detail citátu

Oženit se znamená zdvojnásobit svoje povinnosti a napůl omezit svá práva. Arthur Schopenhauer | Detail citátu

Nejsou nešťastná manželství, jsou nešťastní lidé a manželství je jen ukazuje. Harry Emerson Fosdick | Detail citátu

Člověk se často žení z náhlého zoufalství a pak toho lituje po celý život. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. Maurois André | Detail citátu

Manželství je tehdy dokonalé, když žena se směje vždy znovu starým vtipům svého muže a muž se nikdy nesměje novým kloboukům své ženy. N.N. | Detail citátu

Manželství má tu výhodu, že v něm může člověk tělesně milovat, i když duševně nemiluje. Marcus Porcius Cato | Detail citátu

Manželství bez dětí, den bez slunéčka. České přísloví | Detail citátu

Manželství je spojení muže a ženy a spoluúčast v celém životě, sdílení božského i lidského zákona. Herennius Modestinus | Detail citátu

Žena potřebuje lásku tichou a klidnou, podobnou matné lampě v budoáru, která je příliš tlumená na to, aby při ni muž mohl pracovat, ale dost jasná, aby nemohl usnout. Ilja Grigorjevič Erenburg | Detail citátu

Každý žena umí z ničeho udělat tři věci - klobouk, salát a manželskou scénu. Francouzská přísloví | Detail citátu

Manžel je člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se nebyla dostala, kdyby si ho nebyla vzala. Helen Rowlandová | Detail citátu

Manželství a makaróny chutnají jen za tepla. Italské přísloví | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..