Manželství je jako obležená pevnost. Ti venku se dobývají dovnitř, ti uvnitř se snaží dostat se ven.

Autor citátu: Arabská přísloví     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Počestná manželka je muži podobná a zároveň mu vládne. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Když si žena vezme svého přítele, ztratí ho a získá špatného manžela. Françoise Saganová | Detail citátu

Nežeň se pro peníze! Můžeš si je vypůjčit levněji. Skotská přísloví | Detail citátu

Manželství je věda. Balzac Honoré de | Detail citátu

Čím déle se člověk neožení, tím je slavnější. Gaius Iulius Caesar | Detail citátu

V manželství je nejhorší věcí po tchyni manželka. Jacques Tati | Detail citátu

Milý Bože, zachovej mi stálé zdraví a mé ženě schopnost pracovat. Rakouská přísloví | Detail citátu

Manželstvím končí každá láska. Honoré de Balzac | Detail citátu

Manželství v rozkladu dokáže vykřesat z obou partnerů ty nejhorší vlastnosti. Arthur Hailey | Detail citátu

Že jsi ji miloval, bylo přirozené. Že jsi ji slíbil manželství, byla hloupost. Ale že jsi dodržel slovo, to bylo šílenství. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Největší zisk ze svatby mají šéfové manželů - ženatí zaměstanci chodí do práce raději. N.N. | Detail citátu

Nejšťastnější manželství by bylo mezi hluchým mužem a slepou ženou. Samuel Taylor Coleridge | Detail citátu

Buďme k sobě tak cizí, jako bychom byli manželé již drahnou dobu, a tak slušní, jako bychom jimi vůbec nebyli. William Congreve | Detail citátu

K manželství je třeba odvahy, ale odvahy je zapotřebí také k chladnému a opuštěnému stáří. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Bass Eduard | Detail citátu

Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždycky nespokojena. Balzac Honoré de | Detail citátu

Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení. Oscar Wilde | Detail citátu

Mladá paní máte raději v rodině manžela nebo vysavač ? Trávníček Pavel | Detail citátu

Každý žena umí z ničeho udělat tři věci - klobouk, salát a manželskou scénu. Francouzská přísloví | Detail citátu

Manželství je plné starostí a trnů, ale nese ovoce, které se jinde nerodí. Charles-Augustin Sainte-Beuve | Detail citátu

Jsou muži, jejichž žena vskutku neví co chtějí. Ženy ostatních mužů to však vědí. Faure Edgar | Detail citátu

Ženatý muž může zapomenout na své chyby. Je zbytečné aby si tutéž věc pamatovali dva lidé. N.N. | Detail citátu

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. Dánská přísloví | Detail citátu

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Manželství přináší mnoho bolestí, ale celibát neposkytuje žádné radosti. Samuel Johnson | Detail citátu

Manželství bývá zřídkakdy z rozumu, z rozumu je pouze rozvod. Sacha Guitry | Detail citátu

Muži a ženy se berou, že nevědí, co se sebou udělat. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Manželku bychom měli vybírat spíše ušima než očima. Přísloví | Detail citátu

Moje žena a já jsme se v posledních čtyřiceti letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli nechat. Winston Churchill | Detail citátu

Před svatbou měj oči otevřené, po svatbě je napůl přivři. Franklin Benjamin | Detail citátu

Manželství je bitevní pole a ne záhon růží. Robert Louis Stevenson | Detail citátu

Je-li některá žena věrna svému muži, je to ze zlomyslnosti k tomu třetímu. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž. František Nepil | Detail citátu

Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví. Schnitzler Arthur | Detail citátu

Manželství - stav skupiny, sestávající z pána, z paní a ze dvou otroků a čítající celkem dva lidi. Ambrose Bierce | Detail citátu

Manželka je žena, jež má krásnou a šťastnou budoucnost za sebou. Ambrose Bierce | Detail citátu

Manželství - to není ani peklo, ani ráj, ale prostě očistec. Abraham Lincoln | Detail citátu

Monogamie má dvě výhody - nebudí pohoršení ani závist a odpovídá našim příjmům. Jiří Suchý | Detail citátu

I když se žena divá do očí svému muži sebeněžněji, má být ráda, když mu semtam vidí paty. Michel de Montaigne | Detail citátu

Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: "Mladí lidé ještě ne, staří už ne." Francis Bacon | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..