Manželství je jako obležená pevnost. Ti venku se dobývají dovnitř, ti uvnitř se snaží dostat se ven.

Autor citátu: Arabská přísloví     Téma: manželství

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma manželství

Sedmi let je třeba, aby se znovu vrátil první rok manželství. Francouzská přísloví | Detail citátu

Manželka je žena, s kterou můžeme spát. Gabriel Laub | Detail citátu

Smyslem manželství je mimo jiné i to, že je zdrojem příjemnosti, hezkých chvil. Jedině tak může konkurovat onomu svobodnému životu, po kterém tolik manželských párů touží, který vidí jako smysl svého života. J. Cibulec | Detail citátu

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Skutečné manželství je zvláštní směs lásky, přátelství, smyslnosti a úcty. Maurois André | Detail citátu

Moje žena a já jsme se v posledních čtyřiceti letech pokoušeli dvakrát nebo třikrát spolu posnídat, ale bylo to tak nepříjemné, že jsme toho museli nechat. Winston Churchill | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Ambrose Bierce | Detail citátu

Ke svatbě je třeba větší odvahy než k válečnému tažení. N.N. | Detail citátu

Hlavní věcí v životě je zvládat strach, hlavní věc v manželství je učit se zvládat nudu. Gabriel García Márquez | Detail citátu

Dívky se musí vdávat z lásky, a to tak dlouho, dokud ji nenaleznou. Zsa Zsa Gaborová | Detail citátu

Především v manželství je nutno chyby znát, nikoli nenávidět. Erasmus Rotterdamský | Detail citátu

Dobré manželství leccos přetrvá, i radost ze života. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život. Tomáš Garrigue Masaryk | Detail citátu

Mnozí manželé jsou jako neúspěšní členové patroly - nemají co hlásit. Gunther Philipp | Detail citátu

Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává. George Bernard Shaw | Detail citátu

Je nutno mít úctu ke svobodě člověka, s kterým žijeme. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Detail citátu

Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná náklonnost. George Bernard Shaw | Detail citátu

Oženit se je jediná kariéra, kterou lze dosáhnout bez jakékoliv kvalifikace. Wiesław Brudziňski | Detail citátu

Manželství je právě tak cenné jako ti, které spojuje - obvykle tedy nestojí za nic. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

V manželství stejně jako v lásce je obsaženo sobectví, které přesahuje své vlastní hranice a rodí oddanost. André Maurois | Detail citátu

Nejlepším předpokladem dobrého manželství je slepá žena a hluchý muž. František Nepil | Detail citátu

Většina mužů pokládá manželství spíše za závazek než za lásku. Cyrano de Bergerac | Detail citátu

Není nad ubožejší věc než manžel. Vilardová Ester | Detail citátu

Z četných anket je známo, že v manželství je z pěti žen nespokojeno pět a z pěti mužů deset. František Kožík | Detail citátu

Manželství je úhrnem jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby. Bierce Ambrose Gwinett | Detail citátu

Manželství je velké zlo. Nesmíme však zoufat. Dobrý advokát to spraví. Alexander Roda Roda | Detail citátu

Manželství je nejrychlejší způsob, jak zkazit dobrý vztah. Lansky Paul | Detail citátu

Manželství je svobodným svazkem dvou lidí, bojujících neustále o svá práva a nezávislost. N.N. | Detail citátu

Ano, manželé mají žít věčně spolu, aby byli potrestání za hloupost, že se vzali. Gustave Flaubert | Detail citátu

Manžel, který si zamane překvapit svou ženu, bývá obvykle sám překvapen. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Manželství se možná udrží jako instituce, když přestane zasahovat do vztahů sexuálních. Gabriel Laub | Detail citátu

Manželství vysává z lásky většinu milostného elánu. Sergej Michajlovič Ejzenštejn | Detail citátu

Manželství je mírové soužití dvou nervových soustav. Emil Krotkij | Detail citátu

Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák. Honoré de Balzac | Detail citátu

Kdo se žení pro peníze, má alespoň rozumný důvod. Laub Gabriel | Detail citátu

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství zaviňuje nešťastná manželství. Friedrich Nietzsche | Detail citátu

Velkou otázkou v manželství je, zda lze udržet lásku pří životě konzervami. Maurice Chevalier | Detail citátu

Ten, kdo se žení z lásky, má v noci ráj a ve dne vrásky. Italská přísloví | Detail citátu

V manželství se muž líbí ženě déle než naopak. Z mnoha důvodů uvedu aspoň ten, že muž v manželství ztrácí méně krásy, protože jí do něho jen málo vnesl. Jean Paul | Detail citátu

Správně vychovaný muž žije u své milenky a umírá u své manželky. Henry Becque | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..