Láska je jedinou fantazií ducha dvou bytostí s rozdílnými znaky těla.

Autor citátu: Achille Charles de Broglie     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma láska

Láska má býti požitkem, nikoli mukou. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

Ať je láska jakkoli příjemná, přece jen jsou příjemnější její projevy než ona sama. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Láska sílí z podvýživy a umírá na přesycenost. Musset Alfred Louis Charles de | Detail citátu

Kašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi těžko. Benjamin Franklin | Detail citátu

City jsou všude. Opatrně! J. Masaj | Detail citátu

Láska může být šťastná, nikdy však veselá. Veselost je projevem lehkovážnosti. Theodore Dreiser | Detail citátu

Skutečnou hodnotou lásky je vzestup základní životnosti, kterou může láka způsobit. Paul Valéry | Detail citátu

Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat. Michel Quoist | Detail citátu

Je spousta věcí na světě, které nikdy nepochopím. Na prvním místě je žena. Karel Dlouhý | Detail citátu

Po celém světě vidíme důkazy zaslepení, a přesto nechceme prohlédnout, zaslepení je společné všem lidem. T.A.Harris | Detail citátu

Láska udržuje svět v pohybu. Alphonse Daudet | Detail citátu

Buď rozum nebo láska - nikdy ne obojí. Alfred Tennyson | Detail citátu

V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje. Eluard Paul | Detail citátu

Opravdová láska činí člověka odvážným. Lao´c | Detail citátu

Láska je dobrá omluvenka pro každou špatnost. Joseph Babbit Bashforth | Detail citátu

Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Láska, má tu přednost, že se nám znemožňuje trápit se nad sebou samým tím, že se trápíme pro jiné. Auguste-Marseille Barthélemy | Detail citátu

Sílu lásky dosahuje pouze skutek. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je nejsilnější ze všech vášní, neboť útočí zároveň na hlavu, srdce i tělo. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Láska to je nadání pro pokoru a odpouštění. Ernst Moritz Arndt | Detail citátu

Láska je zdlouhavý proces jeho ukončování. Marlene Dietrichová | Detail citátu

Trvalá láska je ta, která je již natolik unavená, že nemá sil se měnit. Francisco de Xaviero | Detail citátu

Láska vždy přetrvává, ať jí vše dáváme, nebo vše odpíráme. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska je karetní partie, v níž jeden z partnerů podvádí, aby vyhrál, a druhý, aby neprohrál. Henri Regnier | Detail citátu

Láska je příliš drahá věc. Přišel-li jsi k ní lacino, oklamal jsi sám sebe. Graham Greene | Detail citátu

Láska spočívá v tom, že mnoho lidí nemilujeme, i když jsou dokonalí a některé milujeme, i když jsou nedokonalí. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Láska je buď zbytek něčeho vymírajícího, co bylo kdysi nesmírné, nebo část toho, co v budoucnu bude nesmírné. V přítomnosti však neuspokojuje a dává mnohem méně, než bychom čekali. Anton Pavlovič Čechov | Detail citátu

Velmi prudce zamilovaní bývají obvykle zamlklí. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Láska je onen rozkošný interval mezi setkáním s krásnou dívkou a objevem, že vypadá jako kapr na suchu. John Barrymoore | Detail citátu

Láska jedněch je jiným nepochopitelná, jejich věrnost ještě méně. Ernest Hemingway | Detail citátu

Láska je jediné čím můžeš přikrýt své srdce až bude i hvězdám zima z lidského sobectví. Procházková Markéta | Detail citátu

Jediný rozdíl mezi rozmarem a věčnou láskou je, že rozmar trvá o něco déle. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Láska je ze tří čtvrtin zvědavostí. Simmel Mario Johanes | Detail citátu

Kdo byl stvořen, aby miloval, bude všechny milovat, i když jimi bude nenáviděn. Alexej Nikolajevič Arbuzov | Detail citátu

Běda v lásce jako v umění tomu, kdo všechno říká na plno. Honoré de Balzac | Detail citátu

Všechna těla a všechny duše nedosahují společně hodnoty nejnepatrnějšího skutku lásky. Pascal Blaise | Detail citátu

Láska je kvetoucí sad s tak vysokými zdmi, že vidíme jen to, co je nad námi. Nic však z druhé strany světa, na níž jsou také takové sady, možná i krásnější. Verner von Heidenstam | Detail citátu

Čím víc jí dávám, tím víc ji mám. Shakespeare William | Detail citátu

Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat. Robert Browning | Detail citátu

Láska se rodí z kombinace rozumu s nerozumem. Marcel Achard | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..