Láska je jedinou fantazií ducha dvou bytostí s rozdílnými znaky těla.

Autor citátu: Achille Charles de Broglie     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

V okamžiku lásky vše trvá navždy a nic víc neexistuje. Eluard Paul | Detail citátu

Co je láska? Potřeba vyjít ze sebe. Charles Baudelaire | Detail citátu

Láska, to je krok za krokem ustupovat od svých ideálů o svém protějšku. Friedrich Dürrenmatt | Detail citátu

Milovat každého je totéž, jako nemilovat nikoho. Antal Stašek | Detail citátu

Láska by měla být sportem, omezujícím se přísně na dva jedince. Ale kolik dnešních žen a mužů ji dovede chápat jen v celém mužstvu. Albert Einstein | Detail citátu

Kdo není milován, je sám i uprostřed davu. George Sandová | Detail citátu

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost. Erich Fromm | Detail citátu

Láska není to, co se líbí, ale co nevadí, že se nelíbí. Archiás | Detail citátu

Kdo tě nechce, ten si tě nezaslouží. Goldoni Carlo Osvaldo | Detail citátu

Nejsilnějším prostředkem proti stárnutí je láska. Mill John Stuart | Detail citátu

Láska je umocněné přátelství v tom smyslu, že zatím co přátelství vyhledává prospěch, láska se ho dobrovolně zříká. Henry Fielding | Detail citátu

Láska je součástí boje. Jen v manželství je součástí oddechu. Stanislaw Dygat | Detail citátu

Kdykoli jsem odolal pokušení, bylo to krásné, ale když jsem mu podlehl, bylo to stokrát krásnější. Heine Heinrich | Detail citátu

Velká láska, to je pro naše smysly něco zcela nepochopitelného, co již hraničí s mystériem. Georg Foerster | Detail citátu

Láska nezná stáří. Stendhal | Detail citátu

Láska a rozum si navzájem nevyhoví. Odlas Jiří | Detail citátu

Láska se ptá přátelství: Proč jsi na světě, když existuji já? Protože ty pácháš bolesti a rány, ale já je hojím. Kramná Šárka | Detail citátu

Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá a srdce, které trpí. Arabské přísloví | Detail citátu

Slzy se smát neumí Nicolka | Detail citátu

Znovu milovat znamená, že se srdce vysmívá rozumu. Bonville de Theodore | Detail citátu

Láska pro sebe vyžaduje v lidské duši hodně místa a musí něco zničit, aby se tam mohla uvelebit. Jean Dutourd | Detail citátu

Srdce má své sídlo v člověku vedle duše s níž po celý život neudržuje dobré sousedské vztahy. František z Assisi | Detail citátu

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku. Addison Joseph | Detail citátu

Jen ta láska je pravá, která se dokáže odříkat. Karolína Světlá | Detail citátu

City se projevují o to méně, čím jsou hlubší. Honoré de Balzac | Detail citátu

Na lásku není nikdy pozdě, protože čím je kratší, tím je krásnější. Achille Charles de Broglie | Detail citátu

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. Richard Aldington | Detail citátu

Líbám, tedy žiji. Heine Heinrich | Detail citátu

Velkou známkou lásky je podrobit se vůli toho, koho milujeme. Moliere (Poquelin Jean-Baptiste) | Detail citátu

Ani neotužilé tělo nesnáší slunce, ani nepřipravená duše neunese lásku bez utrpení. Plútarchos | Detail citátu

Je tolik způsobů lásky, že nevíme, jak ji definovat. Voltaire | Detail citátu

To, co nás činí v lásce šťastnými, je nešťastná láska. George Gordon Byron | Detail citátu

Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Čím víc jí dávám, tím víc ji mám. Shakespeare William | Detail citátu

Nezatěžujte lásku ještě i sliby věrnosti! Je toho až příliš, je-li už zatížena sliby trvání. Ferdinand August Bebel | Detail citátu

Láska k ženám je vždy živočišná. Jen láska k ženě je božská. Alphonse Daudet | Detail citátu

S láskou se beztrestně nežertuje. August Strindberg | Detail citátu

Běda v lásce jako v umění tomu, kdo všechno říká na plno. Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství. Dalajlama | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..