Buď rozum nebo láska - nikdy ne obojí.

Autor citátu: Alfred Tennyson     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Čím více máme lásky, tím lehčeji projdeme světem. Kant Immanuel | Detail citátu

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně. N.N. | Detail citátu

Láska je kouzelná. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla. Verner von Heidenstam | Detail citátu

Člověk je roztomilé stvoření jen ve dvou. Richard Dehmel | Detail citátu

Věrně miluj toho, kdo miluje tebe, nikdy nezklam toho, kdo nezklame tebe. N.N. | Detail citátu

Láska je nedefinovatelný pocit, který komplikuje normální běh života, zejména sexuálního. Gabriel Laub | Detail citátu

Šťasten , kdo odvahu má svou lásku skutečně hájit. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle. Charles Dickens | Detail citátu

Láska je přání dávat. Bertolt Brecht | Detail citátu

Snad musí člověk dřív pocítit lásku, aby rozuměl dobře přátelství. Chamfort Sebestian Roch | Detail citátu

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny. Buddha | Detail citátu

V lásce má větší cenu to co je dovoleno si vzít, než to co se dává samo. Ortega y Gasset Jose | Detail citátu

Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život. Balzac Honoré de | Detail citátu

Láska by měla odpouštět všechny hříchy, jenom ne hříchy vůči sobě. Wilde Oscar Fingal O´Flafertie Wills | Detail citátu

Chceš-li být milován, miluj. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Ať je láska jakkoli příjemná, přece jen jsou příjemnější její projevy než ona sama. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Abys byl milován, miluj! Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Láska je buď malá nebo velká, nenávist vždy velká. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu. Bloch Jean-Richard | Detail citátu

Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět: je sice hořká, ale sladce chutná. Seifert Jaroslav | Detail citátu

Lehko se dáme oklamat tím, koho milujeme. Moliére | Detail citátu

Láska zbavená mlčenlivosti by ztratila svoji nesmrtelnou chuť a vůni. Thomas Mann | Detail citátu

Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy. Richter Václav | Detail citátu

Přizpůsobení se jeden druhému není ani tak láska jako spíše ztráta osobnosti. Comte Auguste | Detail citátu

Láska je druh války. Ovidius Publius Naso | Detail citátu

Láska dává člověku křídla - praktičtější a levnější by bylo, kdyby rozdávala letenky. Gabriel Laub | Detail citátu

Láska mi musí dát klíč k branám světa a zabránit, aby mi jej lidé vyrvali. Paul Claudel | Detail citátu

Každý člověk je samostatný svět. Není do něj jiné cesty než přes most lásky. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia: zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. De Condillac Étienne Bonnot | Detail citátu

Sex bez lásky je jako kniha bez textu... Neznámý autor | Detail citátu

Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní. Žáček Jiří | Detail citátu

Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, které nespoutávají. Addison Joseph | Detail citátu

Je neuvěřitelné kolik dobrých nápadů je denně zavrženo kvůli neschopnosti zvládat vzájemné vztahy. John P. Kotter | Detail citátu

Odpouštíme do té míry, nakolik milujeme. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Láska by měla být v životě člověka tak velkou stavbou, že s ní nebude nikdy hotov. Alexandr Gitovič | Detail citátu

Láska je jak cigareta bílá, když dohořívá, zapálí se jiná. N.N. | Detail citátu

Láska je jediné čím můžeš přikrýt své srdce až bude i hvězdám zima z lidského sobectví. Procházková Markéta | Detail citátu

Ut ameris, ama! (Abys byl milován, miluj!) Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Láska je světlo, láska je zář. Jsi pro mě všechno, tvoříme pár. Láska je obzor, láska je med. Dej si proto pozor, ať ji potkáš hned. Láska je krásná, láska je sen. Kdo ji však pozná, nechce už ven. Každý s ní stůně, už našla i nás. Neznámý autor | Detail citátu

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost. Erich Fromm | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..