Lásky jiných jsou pro nás téměř vždy nepochopitelné.

Autor citátu: André Maurois     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Sympatie budí sympatie. Na tomto zákonu se zakládá láska. Matthew Arnold | Detail citátu

Milovat znamená uzavřít smlouvu a nemít záruku jejího dodržení, rozdávat se celý v naději, že nebude zneužito naší důvěřivosti a dostaneme vráceno stejné množství dobrodiní. Erich Fromm | Detail citátu

Co je láska? - Podobnost dvou bytostí v rozdílnosti. Jean Cocteau | Detail citátu

Láska nemůže být květem mezi stěnami. Ona chce celého světa bez mezí. Láska je strom na hoře - strom, který rostl. N.N. | Detail citátu

Láska, když je skutecne velká, nemusí být opětována.Stačí sama sobě. Amado Jorge | Detail citátu

To, co pohání svět vpřed není láska, ale pochybnost o ní. Oscar Wilde | Detail citátu

Velká láska vůbec neznamená spát na vavřínech, ale spát jako na trní. Emanuel von Geibel | Detail citátu

Láska přemáhá čas a čas přemáhá lásku. Německé přísloví | Detail citátu

Láska - uplatnit každý sám na sobě představy o druhém pohlaví. Ernst Ewald | Detail citátu

Nebýt milován, to je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí. Camus Albert | Detail citátu

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně. N.N. | Detail citátu

Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém. Charles Dickens | Detail citátu

Existuje fůra chytrých a elegantních definic lásky, existuje i heslo láska v encyklopediích, ale protože jsme každý jiný, každý také miluje jinak. Člověk velkorysý velkoryse, malicherný malicherně, křivák křivácky. Zkazit se dá všecko. I láska. Žáček Jiří | Detail citátu

Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní. Španělské přísloví | Detail citátu

Velká láska se rodí jen z velkého poznání toho, co milujeme. Co neznáme, můžeme milovat jen chudě. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Láska jako taková, má svá vývojová stadia. Zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava. Étienne Bonnot de Condillac | Detail citátu

Láska přináší nakonec žal, protože jeden musí zemřít dřív než druhý. Christian Friedrich Hebbel | Detail citátu

Láska je dobrá omluvenka pro každou špatnost. Joseph Babbit Bashforth | Detail citátu

Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. František Palacký | Detail citátu

Velmi prudce zamilovaní bývají obvykle zamlklí. Montesquieu Charles-Louis de Secondat | Detail citátu

Láska je buď malá nebo velká, nenávist vždy velká. Fjodor Michajlovič Dostojevskij | Detail citátu

Láska k sobě samému má tu výhodu, že i když se takový člověk zklame, nerozchází se. Georges Braque | Detail citátu

Velká láska neznamená zamilovat se z touhy, ale z přesvědčení. Gabrielle Sidonie Coletteová | Detail citátu

Zmocní-li se láska jednou lidského nitra, stane se vážnou překážkou k jeho dalšímu sebezdokonalování. Wilhelm Bush | Detail citátu

Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Láska je jak vítr. Nevidíš ji ale cítiš. Marcus Aurelius | Detail citátu

Každá žena má moc učinit krásným a milým toho, koho miluje. František Hrubín | Detail citátu

Kdo miluje, je ochoten být prospěšný i svým odchodem. Aristofanés | Detail citátu

Lidé se chtějí sebe zmocniti. A nejvíce v lásce. Tím také svrchovaně trpí. Poznávají, že člověk je v jádru svobodný. Byť bychom jakkoli pevně drželi jeho srdce, nikdy tomu neuvěříme. Jiří Wolker | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Marie Ebner-Eschenbachová | Detail citátu

Láska je pro smysl člověka složitější než matematika, mnohdy s neřešitelnými příklady. Albert Einstein | Detail citátu

Láska a nenávist jsou extrémy téhož citu. Nikdo nedovede jiným opovrhovat prudčeji než ten, kdo ho dříve nesmírně miloval. Adolf Heyduk | Detail citátu

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti. Stendhal | Detail citátu

Věrně miluj toho, kdo miluje tebe, nikdy nezklam toho, kdo nezklame tebe. N.N. | Detail citátu

Láska je složitý problém, který se řešením dále komplikuje. George Bernard Shaw | Detail citátu

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce. George Gordon Byron | Detail citátu

Přátelství je nejlepším darem, jaký si člověk může věnovat. Neznámý autor | Detail citátu

Učíme se zejména od toho, koho milujeme. Rochefoucauld Francois Duc de la | Detail citátu

Když milujeme, býváme pověrčiví. Anatole France | Detail citátu

Láska může zavírat oči, ale nesmí být slepou. Samuel Butler | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..