Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout.

Autor citátu: St. Aurelius Augustinus     Téma: láska

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma láska

Teorie lásky je božská, její praxe ďábelská. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais | Detail citátu

Láska nikdy nezahálí, spokojenost často. František z Assisi | Detail citátu

Není zamilován, kdo obědvá s chutí. Amcharské přísloví | Detail citátu

Znej proto míru v lásce ať je stálá, chybí kdo otálí i ten, kdo cválá. Shakespeare William | Detail citátu

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo. Americké přísloví | Detail citátu

Náš život nespočívá v tom, že bychom seděli na nějakém vrcholu hory a rozjímali o svém pupku. Náš život se odehrává ve světě a vzájemně se ovlivňuje s ostatními. J.D. Loori | Detail citátu

Pravá láska je, když nepřemýšlíme a jako mořští plavci se vrhneme z útesu po hlavě rovnou do příboje vln. Johannes Eckhart | Detail citátu

Láska je znovunarození. Německé přísloví | Detail citátu

Co je láska? Prostinká pohádka, mnohokrát vyprávěná. Zola Emil | Detail citátu

Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněné od smrti. Rolland Romain | Detail citátu

Muž jenž dokáže o lásce duchaplně mluvit, málo je zamilován. George Sandová | Detail citátu

Láska není kupec, který chce dostat zpět svoje investice. Erich Maria Remarque | Detail citátu

Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat. Sogjal Rinpočhe | Detail citátu

Kolik je v člověku dobroty, tolik je v něm lásky. Ralph Waldo Enerson | Detail citátu

Co je všem skryté, to láska uhádne. Julius Zeyer | Detail citátu

Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost. Erich Fromm | Detail citátu

Láska je povídka v citoslovcích. Charles Baudelaire | Detail citátu

Láska je božská jen v představách. Ve skutečnosti je to ďábelský vynález sebetrýzně. Henry Fielding | Detail citátu

Láska a církev vyžadují krásných přikrývek na své oltáře. Honoré de Balzac | Detail citátu

Láska má mnoho tváří. Napoleon Bonaparte | Detail citátu

V očích milující ženy je i hlupák filosofem. Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Jsou lidé, kteří sice milují své bližní, ale tak primitivním způsobem, že jim působí jen bolest. Achard Marcel | Detail citátu

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost. Pierre Corneille | Detail citátu

Láska má takovou sílu, že hory přenáší, ale ne, aby jedna jeden lidský život vydržela! Odlas Jiří | Detail citátu

Když milujeme, není nic lepšího dávat než pořád dávat, život, myšlenky, tělo, všechno, co člověk má. A cítit, že dávám, a všechno vsadit na to, abych mohl dávat stále víc. Guy de Maupassant | Detail citátu

Je božské milovat, ale ďábelské je komplikovat si láskou život. Markýza du Deffand | Detail citátu

Milujeme, abychom milovali. Pro nic jiného. Moliére | Detail citátu

Člověk, zamilovaný sám do sebe má tu výhodu, že má málo soků. Lichtenberg Georg Christoph | Detail citátu

Ať zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, ať zítra miluje. Latinská přísloví | Detail citátu

Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny. William Shakespeare | Detail citátu

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den. Vladislav Vančura | Detail citátu

Láska ze soucitu je vlastně jen ranou z milosti. Albert Camus | Detail citátu

Láska, jakožto dar nebes, objevuje v každém okamžiku a ve všem zázrak. Zloba, jakožto záležitost lidských vášní, vynalézá vždy jen peklo na zemi. Paul Claudel | Detail citátu

Kdo se bere z lásky, bude žít v bolestech. Španělské přísloví | Detail citátu

Láska překoná smrt, ale zlozvyk může lásku též překonat. Ebner-Eschenbachová Marie von | Detail citátu

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná. Pascal Blaise | Detail citátu

Ta pravá láska je vždy nešťastná. Matthew Arnold | Detail citátu

Láska je nemoc, která se nedá vyléčit. Božena Němcová | Detail citátu

Láska činí z chvíle kratochvíli. Charles Aznavour | Detail citátu

Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..