Dokázat žasnout je jedním z darů života. Žít je darem úžasu.

Autor citátu: Anne Wilson Schaef     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Dívat se pozorně kolem sebe je tolik, jako dvakrát žít. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Living is easy with closed eyes The Beatles | Detail citátu

Život, který mi zbývá, chce být jen radostnou přípravou na smrt. Angelo Giuseppe Roncalli | Detail citátu

Život je k tomu, aby člověk stoupal, ne klesal. Emile Verhaeren | Detail citátu

Naučte se, s jakým málem lze uhájit holý život, kolik příroda žádá. Marcus Annaeus Lucanus | Detail citátu

Život je čekání na to, kdy se naše sny změní ve skutečnost. Hugo Victor | Detail citátu

Život kolem nás není možné vtěsnat jednom do ekonomických kategorií. Josef Lux | Detail citátu

Lidé si komplikují život každodenním pachtěním, ve snaze si život usnadnit (vytvořit si lepší životní podmínky). Novotný Jiří | Detail citátu

Ztrácet lásku je krutější než ji ztratit, a ztrácet život je krutější než ztratit ho. Jiří Wolker | Detail citátu

Život se skládá z možností, které jsme nevyužili. N.N. | Detail citátu

Život je krátký, umění dlouhé. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

V životě je často rozdíl mezi tím, co chceme a co musíme dělat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Celý život jsem chytře přemýšlel a hloupě jednal. Franz Grillparzer | Detail citátu

Neomezené uspokojování všech potřeb se vnucuje jako nejlákavější způsob života, ale znamená to dávat přednost požitku před opatrností a trest následuje v zápětí. Sigmund Freud | Detail citátu

Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí. Franz Kafka | Detail citátu

Život je jako pečeně, také ji musíte dobře nasolit, okořenit a k tomu skvěle upéct, aby vám chutnala. Šik Jakub | Detail citátu

Nejhezčí okamžiky života si člověk uvědomí až když na ně vzpomíná. Terrich Tomáš | Detail citátu

Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme. Marcus Aurelius Antonius | Detail citátu

Kdybyste měli co nevidět umřít a mohli jste si ještě naposledy zatelefonovat, komu byste zavolali a co byste mu řekli? Tak na co čekáte !!? Stephen Levine | Detail citátu

Všechno je jinak ... Umírající rabi | Detail citátu

Měli bychom vyjít od posledního dechu člověka, abychom pochopily jakou podobu měl jeho život a jaký význam náleží čemukoliv co prožil. Teprve smrtí je hotovo mládí i narození člověka. Fuks Ladislav | Detail citátu

Život a smrt jsou jako řeka a moře. Chalíl Džibrán | Detail citátu

Zbytečný život je předčasná smrt. Johann Wolfgang Goethe | Detail citátu

Život je krátký. Umění dlouhé. Vladimír Mináč | Detail citátu

Umění dobře žít a dobře umřít je totéž. Epikúros | Detail citátu

Celý život je jedna velká hra, záleží na nás jak dlouho jí budeme hrát. Mlnáříková Martina | Detail citátu

Klam je to, co nám pomáhá žít, a sebeklam je vrchol moudrosti. Jiří Marek | Detail citátu

Doma je tam, kde si pověsím klobouk. Jiří Voskovec | Detail citátu

Život nám byl dán k práci, lásce a zušlechtění. Johann Gottfried von Herder | Detail citátu

Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li zatížen nákladem práce. Stendhal | Detail citátu

Po čase toužíme ze všeho nejvíce, ale běda! Zacházíme s ním nejhůře. William Penn | Detail citátu

Život znamená pracovat, ne mít. Horolezec šplhá na vrchol, aby ho dosáhl, ne aby se ho zmocnil. Tomáš Janovic | Detail citátu

Je lepší shořet, než vyhasnout. Kurt Cobain | Detail citátu

Život shodný s přírodou a s rozumem je cesta ke svobodě. Zenon z Kritia | Detail citátu

Být sobecký neznamená žít, jak se nám líbí, ale chtít na jiných, aby žili, jak nám to vyhovuje. Maxim Gorkij | Detail citátu

Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti. Každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních ti, kteří zůstávají naživu vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud. S bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu. Pascal Blaise | Detail citátu

Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti. Anatole France | Detail citátu

Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude. Schweitzer Albert | Detail citátu

Den má 86400 vteřin. Tedy 86400 okamžiků. Proč lidé, kteří nemají čas, obvykle udělají tam málo práce? Nerozumějí okamžikům. Milan Zelený | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..