Život je jako jazzová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.

Autor citátu: Armstrong Louis     Téma: život

Zpět Úvodní stránka
Relaxace.net

Další citáty pro téma život

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Nelze žít příjemně, jestliže se nežije moudře, čestně a spravedlivě, a nelze žít moudře, čestně a spravedlivě, jestliže se nežije příjemně. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Život je jako karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem. Achard Marcel | Detail citátu

Život je jako film s titulky, než je stačíš přečíst uteče ti! Odlas Jiří | Detail citátu

V životě směřujeme ke dvěma věcem. Nejprve jdeme za tím, po čem toužíme a potom si toho užíváme.Toho druhého dosahují jen ti nejmoudřejší. Smith Logan Pearsall | Detail citátu

Život lze pochopit pouze zpětně, žít jej však musíme dopředu. N.N. | Detail citátu

Člověk se v životě dostane do takových situací, že aby nevypadal jako blázen, musí si jako blázen počínat. Francois de la Rochefoucauld | Detail citátu

Špatně žijí ti, kteří stále žít začínají. Někteří začínají žít, teprve když mají přestat, a nekteří přestanou žít ještě dříve, než začali. Lucius Annaeus Seneca | Detail citátu

Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. G.B.Shaw | Detail citátu

Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy. Ortová Zdeňka | Detail citátu

Život je komedie pro ty, kteří myslí, a tragédie pro ty, kteří cítí. Hugh Seymour Walpole | Detail citátu

Nemá být koráb zakotven jen jednou kotvou a život na jediné naději. Sokrates | Detail citátu

Je-li život plný běd, je trapné snášet jej. Je-li šťastný, je hrozné jej ztratit. Jedno jako druhé. Jean de la Bruyére | Detail citátu

V životě lidském jsou chvíle, kdy i vůl pláče. Hašek Jaroslav | Detail citátu

V životě je často rozdíl mezi tím, co chceme a co musíme dělat. Peter Urs Bender | Detail citátu

Nemůžeš se učit bruslit, aniž by ses nestal směšným. Led života je kluzký. George Bernard Shaw | Detail citátu

Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím časem? Stanislaw Jerzy Lec | Detail citátu

Milujte život jako ženskou - se vším všudy, analýza nedostatků vám stejně nebude nic platná. Gabriel Laub | Detail citátu

Dokud žijeme, učíme se žít. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Ať osud do mne sebevíce bije, ať sebevíc mě raní, čím více strádám, tím více plápolám. Michelangelo Buonarroti | Detail citátu

Kdo nejde vpřed, jde vzad: neexistuje nehybný stav. Bělinskij Vissarion Grigorjevič | Detail citátu

Chci jít do hrobu naprosto opotřebovaný, protože čím víc pracuji, tím víc žiji. G.B.Shaw | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí. Epiktétos | Detail citátu

Život je umění kreslit bez možnosti gumovat. J. W. Gardner | Detail citátu

Všechny živé bytosti, kromě člověka vědí, že smyslem života je radovat se z něj. Samuel Butler | Detail citátu

život je jak žebřík do kurníku:krátkej a podělanej kapucinek.misha | Detail citátu

Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem. Marcel Achard | Detail citátu

Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy. Zdeňka Ortová | Detail citátu

Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby neštěstí zasáhlo jej. Homér | Detail citátu

Doma je tam, kde si pověsím klobouk. Jiří Voskovec | Detail citátu

Kdo rychle jedná, rychle sklízí plody svých činů. Konfucius | Detail citátu

Kdo mnoho krásného v životě získal, musí za to vydat odpovídající měrou. Albert Schweitzer | Detail citátu

Ani já, ani nikdo jiný nemůže jít tou cestou za tebe. Musíš po ní jít sám. Walt Whitman | Detail citátu

Pravda, svoboda a ctnost jsou jediné tři věci, pro které je třeba milovat život. Voltaire Francois-Marye Arouet | Detail citátu

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí... Čechov Anton Pavlovič | Detail citátu

Umění žít - to je žít s perspektivou. Gladkov Fjodor Vasiljevič | Detail citátu

Nikdy předtím jsme neměli tak málo času na to, abychom stihli vše, co chceme, jako máme dnes. F. D. Roosewelt | Detail citátu

Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, atrapa a v posledku vlastně lež. Václav Havel | Detail citátu

V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení. Seneca Lucius Annaeus | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..