Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou.

Autor citátu: George Bernard Shaw     Téma: život

Zpět Úvodní stránka

Další citáty pro téma život

Život člověka nemoudrého je nevděčný a uspěchaný, stále se jen žene za budoucností. Epikúros ze Samu | Detail citátu

Tragédie života někdy spočívá v tom, že dosáhneme toho, po čem toužíme. Maugham William Somerset | Detail citátu

Život je nanic! Chceme svoje peníze zpět. Rudolf Leonhard | Detail citátu

Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život. Latinská přísloví | Detail citátu

Čára našeho života je tragická a nádherná arabeska, črtaná rydlem duše na skle času. Reverdy Pierre | Detail citátu

Žít pouze pro rodinu - je zvířecké sobectví, žít pouze pro jednoho člověka - přízemnost, žít pouze pro sebe - hanba. Ostrovskij Alexandr Nikolajevič | Detail citátu

Lidé by občas potřebovali den volna od života. Lec Stanisław Jerzy | Detail citátu

Každý musí umřít, ne každý však skutečně žije. N.N. | Detail citátu

Pokud získáte pojem o čase, začněte s ním počítat. Zig Ziglar | Detail citátu

Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Nežijeme proto, že jsme se narodili, ale proto, abychom vychutnali každičký moment svého bytí. N.N. | Detail citátu

Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat. Alan Lakein | Detail citátu

Život je neustálým přizpůsobováním vnitřních situací vnějším. Herbert Spencer | Detail citátu

Vždyť ten lidský život je hra kostkami. Když nepadne ti, čeho bylo zapotřebí, tož naprav uměním, co padlo náhodou. Publius Terentius Afer | Detail citátu

Život je tak krásnej, protože každý den je originál. N.N. | Detail citátu

Kdo ví proč je na světě, snese každý způsob života. Nietzsche Friedrich | Detail citátu

Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč. Marcus Tullius Cicero | Detail citátu

Každý člověk má jenom tolik minut, hodin a dní kolik jich využije. Zig Ziglar | Detail citátu

Bez lidí dobré vůle by život byl než nákladné a nebezpečné dobrodružství. Werich Jan | Detail citátu

Život je posvátný, tj. je nejvyšší hodnotou, od níž se odvozuje hodnocení čehokoliv dalšího. Albert Einstein | Detail citátu

Nežijeme z věcí, ale z jejich smyslu. Antoine de Saint-Exupéry | Detail citátu

Život je promarněný dar pokud ho člověk neprožil tak, jak po tom toužil. Eminescu Mihai | Detail citátu

Dnešní lidé by chtěli žít zítřejší život za včerejší ceny. Williams Tennessee | Detail citátu

Život je jako hodina matematiky. Sčítáš, odečítáš, dělíš, násobíš. Najednou uděláš chybu! Chceš ji opravdit, ale POZDĚ! ZVONÍ! Dvojčátko | Detail citátu

Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí a odměnou mi byl darován život. Shaw George Bernard | Detail citátu

Není možné, aby člověk žil slastně, nežije-li rozumně, krásně, spravedlivě, a není možné, aby žil rozumně, krásně a spravedlivě, a nežil přitom šťastně. Aristoteles | Detail citátu

Dejte si co nejvíc práce, abyste doopravdy žili. William Saroyan | Detail citátu

Jako vlna neexistuje sama o sobě, ale pokaždé je součástí pohybu oceánu, tak ani my nemůžeme procházet životem sami, ale vždycky máme účast na zkušenosti života, který působí všude. Schweitzer Albert | Detail citátu

Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li zatížen nákladem práce. Stendhal | Detail citátu

Lidé už objevili vše mimo to, jak mají žít. Jean-Paul Sartre | Detail citátu

Život plyne a my ho necháme plynout jako vodu v řece, a teprve když odteče, všimneme si, že už není. Grazia Deledda | Detail citátu

Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj. Konfucius | Detail citátu

Člověk musí mít něco, co by mohl zbožňovat, jinak je jeho život prázdný. Jaroslav Vrchlický | Detail citátu

Nemůžeš se učit bruslit, aniž by ses nestal směšným. Led života je kluzký. George Bernard Shaw | Detail citátu

Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život. Hans Christian Andersen | Detail citátu

Život je na doživotí. Gabriel Laub | Detail citátu

Není hoden života, pro koho nemá život cenu. Leonardo Da Vinci | Detail citátu

Žít znamená jednat. Anatole France | Detail citátu

Když se ti věci přestávájí dařit zmeň svoji životní strategii a uvidíš, že vše obrátí se k lepšímu. France Anatole | Detail citátu

Život je boj bez vítěze. Odlas Jiří | Detail citátu

Klikněte zde pro více citátů..